چه کسانی در شرکت بابت پرداخت مالیات مسولیت دارند؟

57 نمایششرکت با مسئولیت محدود
0 دیدگاه

وقت بخیر
 جهت شعبه جدید شرکت من رو میخوان به عنوان مباشر معرفی کنند میخواستم بدونم که با توجه به اینکه همه کارها و قرارداد ها طبق نظارت مدیر اصلی انجام می پذیرد باید چگونه عمل کنم که در نهایت مشکلات قانونی شرکت شامل من نباشد واینکه آیا از لحاظ مالیات من نیز باید پاسخگو باشم ؟