در صورت ناشزه بودن زوجه و گرفتن حق ازدواج مجدد از دادگاه وی می تواند درخواست طلاق دهد؟

76 نمایشازدواج مجدد
0 دیدگاه

سلام
الزام به تمکین برنده شدم اما وکیل زوجه به من می‌گوید که زوجه تمکین نخواهد کرد و دادگاه هیچ زنی را به مدت طولانی نگه نمی‌دارد، بالاخره اینقدر به دادگاه خواهد رفت تا طلاقش صادر شود، حتی اگر ده سال طول بکشد، می گوید توافق کن که قسمتی از مهریه را پرداخت کنی و طلاقش بده وگرنه بالاخره به خاطر تنفر و کراهت شکایت می‌کنیم و بعد از چند سال هم طلاق صادر می‌شود و هم مهریه را می‌گیرد. آیا حقیقت دارد؟
لطفا توضیحاتی در این مورد بیان کنید.
اگر زوجه بعد از محکومیت در الزام به تمکین، حاضر به تمکین نشود، سپس از دادگاه حکم ازدواج مجدد بگیرم آیا زوجه می تواند به دلیل اینکه بدون رضایتش مجددا ازدواج می‌کنم طلاق بگیرد؟
نکته: تمام شروط دفترچه ازدواج امضاء شده است.

سلام شما بدون رضایت همسرتان ازدواج نکردید با توجه به رای عدم تمکین وی و دادخواستی که برای ازدواج مجدد دادید در صورت پذیرش از سوی دادگاه شما می توانید ازدواج مجدد کنید دیگر ربطی به اجازه همسرتان ندارد.