درصورتی که تست الکلم مثبت بوده ولی در دادگاه منکر شدم مجازاتی در پی دارد ؟

291 نمایششرب خمر

من را حین رانندگی راهور متوقف کرد بدون دلیل از من تست الکل گرفتن مثبت135 ولی نه تو کلانتری پرینت تست الکل را امضا کردم نه پیش دادیار هم گفتم اصلا نزاشتم تست بگیرن به کل منکر شدم تو رو خدا بهم بگید چی میشود یک سابقه داشتم ولی برائت گرفتم

0

سلام تست الکل یک قرینه است و دلیل محسوب نمی شود اگر شما دو بار اقرار کنی و یا 2 نفر به این امر شهادت دهند این جرم محرز می شود . شما انکار کنید.

دکمه بازگشت به بالا