آیا مستاجر حق دارد نیمی از مبلغ ودیعه را قبل از تخلیه مطالبه کند؟

302 نمایشدستور تخلیه

با سلام
من دوماه قبل از موعد به مستاجر خبر دادم که سر موعد تخلیه کند
اون موقع به من گفت که نصف پول رو به من بده بعد
طبق قولنامه و نوشته ای که داریک قبول کرده و امضا کرده که کل پول رو زمان تحویل بدیم
الان میگه تخلیه نمیکند و فحاشی کرده و صداشو ضبط کردم
آیا قبل از تخلیه پول دادن قانونیه و میتواند همچین درخواستی بکند؟

0

سلام اگر در قرارداد قید کردید که در روز تخلیه کل ودیعه مسترد شود همان زمان باید پرداخت کنید یعنی همزمان با تخلیه ملک. اگر تخلیه نکردند شما درخواست دستور تخلیه بدید و مبلغ ودیعه رابه صندوق دادگستری بسپارید. موجر و مستاجر می توانن در مورد دادن قسمتی از مبلغ ودیعه با هم تراضی و توافق کنند . 

دکمه بازگشت به بالا