چه طور می توانم به دلیل سوء رفتار همسرم و ضرب و شتم وی برای طلاق اقدام کنم؟

134 نمایشطلاق از طرف زن
0 دیدگاه

سلام من تصمیم دارم که از همسرم جدا بشم بخاطر اخلاق بدش و بدهنی وفحاشی هاش نپرداختن خرجی و تامین نکردن من از لحاظ مادی و معنوی در کل نه تنها با من بلکه با تمام اعضایی خانواده و محل وکار و کل کسایی که میشناسنش در گیری دارد یه پسر ۷سال همدارم که میخواهم حضانت اون رو هم بگیرم لازم به ذکر قبلا در دادگاه پرونده شکایت از بخاطر ضرب و شتم خودم و مادرم از داشتیم ویه تعهد خونگی هم از گرفتیم که اگررفتاراهاش ادامه پیدا کند حق طلاق با من است نمیدونم باید از کجا شروع کنم ؟

سلام شما برای طلاق باید یکی از شروط ضمن عقد را ثابت کنید ویا حق طلاق محضری داشته باشید. ( وکالت در طلاق) بددهنی و فحاشی حق طلاق به شما نمی دهد. سوء رفتاری که شما می فرمایید باید برای دادگاه ثابت شود. حضانت بعد از طلاق مطرح می شود حضانت فرزند تا پایان 7 سالگی با مادر است بعد از آن تا سن بلوغ با پدر می باشد مگر اینکه شما عدم صلاحیت همسرتان در تربیت و نگهداری فرزندتان ثابت کنید. تا دادگاه با توجه به مصلحت فرزند  حضانت را به شما دهد. اصولا ضرب و شتم باید به دفعات انجام شده باشد تا خوف جانی و مالی شما با توجه به عسر و حرج ایجاد شده برای دادگاه ثابت شود تا دادگاه حق طلاق را به شما بدهد. 

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.