قبل از فوت پدرم با برادرم یک قولنامه عادی تنظیم کردند با فوت پدرم این قولنامه به قوت خود باقی است؟

157 نمایشارث
0 دیدگاه

با اهدای سلام و احترام
پدر بنده حدود 5 سال پیش فوت کرده. چند ماه قبل فوت پدر یکی از برادران از پدرم یک قولنامه عادی خرید و فروش برای یک قطعه زمین گرفته است(یکی از ورثه ها آن را امضا کرده). در ضمن این زمین سند دارد و هنوز سند به نام متوفی هست و برادرم موفق به انتقال آن نشده.
بنده انحصار وراثت اموال پدر را گرفته ام و تعداد ورثه ها نه نفر می باشد. سوالم این است که آیا میتوان آن زمین را برگشت داد یا خیر؟

با سلام
خیر، با توجه به اینکه پدرتان در زمان حیات زمین خود را انتقال داده است قولنامه اعتبار داشته و زمین فوق برای برادرتان است.