در صورتی که ملک و اموال از طرف شوهر در استانه طلاق به دیگری منتقل شود فرار از دین محسوب می شود؟

171 نمایشطلاق از طرف مرد
0 دیدگاه

با سلام
بنده در آستانه جدایی هستم
آیا سند منزل خودم رو به خواهرم انتقال دهم میتوانم به این طریق منزل خودم را حفظ کنم؟

سلام مرد می تواند قبل از صدور رای قطعی طلاق  اموال خود را انتقال دهد . ولی زمانی که بخواهد حق و حقوق همسرش را پرداخت کند و توانایی پرداخت یکجای حقوق مالی زوجه مثل مهریه و اجرت المثل و یا شرط تنصیف دارایی نداشته باشد و به صورت اقساط( با دادن دادخواست اعسار) پرداخت کند قاضی برای احراز معسر بودن زوج مجبور به استعلام می باشد ( معمولا نقل و انتقالات تا یک سال قبل را بررسی می شود) اگر مشخص شود که انتقال اموال برای فرار از دین بوده حتی ضمانت اجرا هم قانون در نظر گرفته است و معاملات قبلی زوج همه ابطال خواهد شد.