می خواهم همسرم به دلیل توهین ها طلاق بدهم شرایط پرداخت مهریه اش به چه صورت است؟

203 نمایشطلاق از طرف مرد
0 دیدگاه

سلام مهریه همسر من ۵۰۰ سکه است ۲۵۰ عندالمطالبه ۲۵۰ هم عندالستطاعه و شریک زندگی
بدلیل بدهنی و تهمت و دست بزن زنم میخوام طلاق بگیریم فحش های رکیک به خانواده و تمام فامیلام میدهد تهمت به من و خانواده ام میزند کلا دیگه برام آبروی نذاشته می خاستم راهنماییم کنید میتونم طلاقش بدهم و شرایط مهریه اش چطوری میشود آیا میتونم درخواست تقسیط مهریه بدم باتشکر .

سلام در قانون  حق طلاق با مرد می باشد و هر زمان می تواند برای طلاق همسرش اقدام کند ولی باید تمام حق و حقوق مالی وی را پرداخت کند. ( مهریه – اجرت المثل- شرط تنصیف دارایی بنا به شرایطی) اگر توانایی پرداخت ندارید با دادخواست اعسار و تقسیط بندی از سوی دادگاه می توانید پرداخت کنید میزان اقساط قاضی تعیین می کند. 

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.