همسرم مهریه خود را از طریق اجرائیات ثبت مطالبه کرده و چند روز بعد من خودرو را انتقال دادم این فرار از دین محسوب می شود؟

739 نمایشمهریه

سلام زوجه از طریق دفتر خانه ازدواجمان درخواست مهریه نمود و بنده سیزده روز بعد اقدام به انتقال ماشینم کردم و سند هم زدم . آیا این حرکت بنده فرار از دین است و یا طبق رای وحدت رویه 774 که میگوید تا قبل از حکم قطعی هرگونه معامله فرار از دین نیست . مشکلی از بابت فرار از دین نخواهد بود ؟ چرا بعد از سیزده روز ماشینم هنوز توقیف نشده بود و من توانستم انتقالش دهم ؟

0

سلام تا قبل از صدور اجرائیه اگر شما اموال خود را انتقال دهید فرار از دین نمی باشد. 

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱