در صورتی که کل ملک به خواهرها و مادرم وصیت شده باشد این وصیت نامه اعتبار دارد ؟

86 نمایشوصیت
0 دیدگاه

با سلام بنده پدرم در سال95 فوت نمود و 3خواهر و 4برادر و مادرم هستیم و پدرم یک وصیت نامه همراه با اثرانگشت و امضا انجام داد و یک واحد ساختمان داریم که تمام آن را به مادرم و خواهرهایم داده و نوشته که به پسرها هیچی نمیدم . آیا این اعتبار دارد .

سلام وصیت تا ثلث اموال نافذ است بیشتر از آن باید با اجازه همه وراث باشد.