در صورتی که طلاق از طرف همسرم باشد و مهریه عندالاستطاعه باشد می تواند مهریه من را ندهد؟

972 نمایشمهریه

سلام مهریه من عندالاستطاعه میباشد و از اموال همسرم فقط یک پولی هست که طلبکارهست و پرونده اش در دادگاه حکمش صادر شده و تا دو ماه آینده پرداخت میشود از بیمه و حتمی هست آیا میتوانم آن را توقیف کنم و جز مستثنیات دین نیست ؟ و اینکه اگر همسرم درخواست طلاق بدهد آیا با مهریه ام که عند الاستطاعه را میتواند ندهد و نصف از اموالش به من میرسد ؟ممنونم

0

سلام هر زمان مبلغ به حساب همسرتان واریز شود می توانید برای توقیف آن اقدام کنید. در صورتی که طلاق از طرف زوج باشد و مهریه عندالاستطاعه باشد زوجه  باید ثابت کند که همسرش توانایی پرداخت دارد و مال و اموالی از وی معرفی کند. در غیر این صورت مهریه به صورت معلق می ماند. 

دکمه بازگشت به بالا