اگر موجر تا پایان اتمام قرارداد نتواند مبلغ ودیعه را آماده کند تکلیف چیست؟

769 نمایشدعاوی موجر و مستاجر

سلام
اگر مستاجر اعلام کند که نمیخواهد پس از پایان قرارداد تمدیدکند و بعد رسیدن تاریخ قرارداد موجر نتواند پول پیش را پرداخت کند مستاجر باید چه کند؟ لطفا باذکر قانون توضیح دهید

0

سلام در صورتی که مدت قرارداد به اتمام رسیده باشد و موجر مبلغ ودیعه را مسترد نکند مستاجر با پایان قرارداد ملک را تخلیه کند و کلید تحویل صندوق دادگستری دهد و دادخواست مطالبه و یا استرداد مبلغ ودیعه بدهد و با احتساب خسارت تاخیر تادیه از زمان تخلیه ملک. 

دکمه بازگشت به بالا