پدری قصد واگذاری ملک خود به فرزندش داشته ولی چون سند در رهن بوده منتقل نشده به نام وی آیا وراث دیگر می توانند ادعایی نسبت به آن کنند؟

675 نمایشارث

عرض سلام و ادب پدری یک باب منزل در دوران حیات خود به قصد واگذاری به یکی از فرزندانش احداث نموده و فرزند وی به مدت 40 سال در این منزل سکونت داشته است لیکن سند به نام پدر بوده و در زمان حیات پدر به علت گرو بودن سند در بانک فرصت انتقال سند مهیا نمیشود. آیا پس از مرگ پدر این باب منزل مسکونی جزو ماترک وی محسوب میگردد یا وراث حق طلب سهم خود از این منزل را ندارند؟

0

باسلام،
چون آخرین اراده پدرتون که انتقال مالکیت به احدی از وراث بوده تحقق نیافته است پس قضیه ایجاب میکند تا آنمرحوم مالک شناخته شوند و نتیجتا وراث از ماترک فوق دارای سهم خواهند بود مگر اینکه کلیه وراث تجمیعا حق خودشون رو به همان ورثه مد نظر مرحوم پدرتان انتقال دهند. 

0

سلام تا زمانی که ملک به نام پدر می باشد همه وراث نسبت به آن سهمی دارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ( مثلا همه وراث بپذیرند که این ملک متعلق به برادر یا خواهرشان می باشد و آنها هیچ حقی نسبت به آن ندارند)

دکمه بازگشت به بالا