آیا بعد از سه سال می توان به جرم تجاوز شکایت کرد؟

170 نمایشلواط
0 دیدگاه

با سلام
به یه پسر با زور و ادم ربایی دو شخص در یک روستایی تجاوز شده
و پسد برای حفظ جان و ابرویش به مراجع قانونی نرفته
بعد سه سال میتونه شکایت بکند؟

سلام بعد از این مدت اثبات این قضیه به راحتی نیست. مگر اینکه 4 شاهد به این امر شهادت دهند. و همچنین 4 بار شخص فاعل به این عمل اقرار کند. در غیر این صورت به نیتجه ای نمی رسید.