درصورتی که مجازات حبس تبدیل به جزای نقدی شود سوء پیشینه دارد ؟

193 نمایش

اگر کسی محکوم شناخته شده باشد و برایش حبس بریده شده باشد ولی با زدن اعتراض حبسش بخشیده شده باشد و تبدیل به جریمه نقدی شده باشد .آیا می تواند عدم سوء پیشینه بگیرد؟

سلام سوء پیشینه شخص بر اساس میزان محکومیت فرد مشخص می شود. بستگی به جرمی دارد که انجام دادید. ( درجه چند باشد )

بسمه تعالی : بله میتواند . جهت اطلاع حضرتعالی عرض میکنم : فقط در صورتیر برای شخص سو پیشینه محسوب میگردد که محکوم به زندان و وارد زندان شود. بمحض ورود به زندان و اثر انگشت گرفتن و عکس گرفتن برای شخص سوپیشینه صادر میگردد اما سوپیشینه های موثر آنهایی هستند که در اثر جرم و جنایتی واقع شده باشد . و عموما زندانی های مدنی و حقوقی با توضیح در ذیل برگه سوپیشینه تاثیر گذار میتواند نباشد

دکمه بازگشت به بالا