آیا همسایه در مشاعات می تواند اقدام به پختن رب و پهن کردن لباس در پارکینگ کند؟

433 نمایشقانون تملک آپارتمانها

حدود یکسال هست واحد مسکونی آپارتمانی را خریداری کردیم همسایه طبقه چهارم دو بار پیاپی با وجود تذکر شفاهی اقدام به پخت رب ، سرخ کردن سبزی ، پهن کردن لباس در پارکینگ و حیاط ساختمان کرده است، می خواستم بپرسم امکان طرح شکایت به مراجع قانونی است؟ در صورتی که می شود شکایت کرد چه مدارک و مستنداتی رو جهت طرح شکایت نیاز دارم؟ مجازات خاطی پس از تایید تخلف چیست؟ با تشکر

سلام وقت بخیر 
 می توانید تحت عنوان استفاده غیر متعارف از مشاعات،و تصرف مشاعات از ایشون شکایت کنید. 

دکمه بازگشت به بالا