اگر ورثه ای از مخفی کردن بعضی از اموال ماترک اقدام کند چه مجازاتی دارد ؟

1.17K نمایشارث

اگر شخصی برخی از اموال موروثی را مخفی کند مرتکب چه جرمی شده است؟چه مجازاتی دارد؟ 

0

با سلام ووقت بخیر 
درصورت انتقال سند بایدمالیات بیشتری پرداخت کند .

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱