متخصصین برتر این هفته

مشاوره حقوقی مهر و موم ترکه

آیا یکی از وراث میتواند بدون اجازه بقیه وراثت اقدام به مهروموم ترکه کند؟

باسلام- اگر منزلی از ارث پدری مانده باشد که کسی در آن سکونت نداشته باشد، آیا یکی از ورثه میتواند بدون اطلاع از دیگران حکم پلمپ(مهر وموم) این منزل را بگیرد؟ شرایط لازم برای صدور چنین حکمی از سوی دادگاه چیست؟

۱پاسخ

در صورت مهر و موم ترکه از طرف یکی از وراث ورثه دیگر می توانند اقدام جهت ممانعت کنند؟

با سلام منزلی که به ۹ فرزند و مادر آنها به ارث رسیده و در حال حاضر با رضایت فرزندان محل سکونت مادر و فرزند آخر خانواده میباشد. در صورت شکایت و درخواست مهر و موم ما ترک توسط یکی از فرزندان، سایر وراث چه اقدامی باید انجام دهند تا منزل پلمپ نشود و مادر و فرزند آخر در مشقت قرار نگیرند؟

۱پاسخ

سوال خود را بپرسید

پر کردن تمام فیلدها الزامیست.