قرارداد وقف عام

وقف یعنی حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش و در مقابل منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند قرار دادن است که در واقع همان راه خدمت به مردم و گره‌گشایی مشکلات و سر و سامان دادن به وضعیت عادی و فرهنگی آنان می‌باشد.

وقف عام وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و یا عناوین عام باشد و به طور کل موقوف علیهم متعدد و کثیر باشند و غیر قابل محصور مانند وقف بر مساجد، مدارس، اطعام، دارو و درمان، کمک به ایتام و فقراء، تعزیه داری، زیارت ائمه اطهار، عزاداری، روضه، تلاوت قرآن، وقف بر مصارف و جهات عمومی مانند وقف بر دانشگاه و یا نویسندگان و یا هنرمندان و ... و همچنین موقوفاتی که بر اقلیتهای دینی برای معابد و امور عام المنفعه اختصاص یافته نیز وقف عام تلقی می شود.

واقف چه در وقف عام و چه در وقف خاص می تواند فردی را جهت اداره موقوفه تعیین نماید که این فرد در تمام طول عمر خود موقوفه را اداره خواهد نمود.

 

وقف عام به چند دسته تقسیم میشود؟

وقف عام یا شامل جهت است یا شامل عنوان عام است.

وقف عام شامل جهت است و مصلحت عام را در نظر دارد، مثل وقف بر مسامد، پل ها و مدارس.

وقف عام شامل عنوان عام است، مثل فقرا و ایتام. به تعبیر دیگر میتوان گفت وقتى مالک مال منقول قابل دوام یا ملکى را براى کارهاى عمومى و عام المنفعه وقف میکند وقف عام میباشد.

وقف کننده چه شرایطی باید داشته باشد؟

وقف کننده باید دارای سه شرایط باشد:

مکلف و عاقل و با قصد اختیار باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین سفیه (یعنى کسى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى کند) چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزى را وقف کند صحیح نیست.

اگر متولی وقف مالی را اجاره بدهد و بمیرد عقد اجاره باطل میشود؟

وقف کننده اگر ملکى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه اى بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولى وقف آن را اجاره دهد و بمیرد، اجاره باطل نمى شود، ولى اگر متولى نداشته باشد و یک طبقه از کسانى که ملک بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند، چنانچه طبقه بعدى آن اجاره را امضاء نکنند، اجاره باطل مى شود.

در صورتى که مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مى گیرد. اگر کسى چیزى را وقف کند، از ملک او خارج مى شود و خود او و دیگران نمى توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسى هم از آن ملک ارث نمى برد، ولى در بعضى از موارد فروختن  اشکال ندارد.

آیا فرد میتواند مالی را برای مدت محدودی وقف کند؟

کسى که مالى را وقف مى کند، باید از موقع خواندن صیغه، مال را براى همیشه وقف کند و اگر مثلا بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده، صحیح نیست و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد،  قرارداد وقف صحیح نیست.

وقف کننده اگر چیزى را بر خودش وقف کند مثل آنکه دکانى را وقف کند که عایدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند، صحیح نیست ولى اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، مى تواند از منافع وقف استفاده نماید.

عقد وقف با چه اهدافی انجام میشود؟

  • تبدیل موقوفه به سازمان حقوقی.
  • وقف حبس مال بطور دائمی است.
  • جهت وقف در راه خیر و خدمت به دیگران.
  • مال موقوفه می بایست از نقل و انتقال مصون بماند.

مراحل تنظیم قرارداد وقف عام توسط وکیل

  1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور قراردادها را دارید.(برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
  2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات قرارداد و توافقات مربوط به آن را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
  3. در این مرحله وکیل مراحل قانونی و توضیحات لازم را برای تنظیم قرارداد را انجام خواهد داد.

مدارک لازم برای تنظیم قرارداد وقف عام توسط وکیل

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی طرفین قرارداد
  2. ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد

 

آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟