حقوق شوهر بر زن از دیدگاه اسلام شامل چه مواردی می باشد؟

قسمت عمده ای از استحکام پایه های زندگی، در گرو رعایت حقوق شوهر بر زن است. در این زمینه زن لازم است فقط و فقط حضرت حق و قیامت را لحاظ کند، و از دستورگیری از دیگران نسبت به شوهرش، و قبول دخالت اطرافیان بپرهیزد. چه بسا که دیگران در فرمان ها و دستورات خود در خطا و اشتباه باشند، یا نسبت به جمال و جلال زندگی و امنیت زن و شوهر نظر سوئی داشته باشند، و چه بسا که مایه دخالت دیگران در زندگی زن و شوهر جوان و تازه عروسی کرده حسادت باشد.
نفوذپذیری و اثرگیری زن زیاد است، بنابراین به این حالت طبیعی خود و امکان اشتباه و حسادت دیگران توجه عمیق داشته باشد، و در رعایت حق شوهر که رعایت حق ایمانی و اسلامی و انسانی است خدا را ملاحظه کند، و قیامت خود را در نظر بگیرد. مرد دوست دارد زن، زن او باشد، حالات زن بودنش محفوظ باشد، از اینکه بالاخره زن است و زن آفریده شده دست برندارد، لطافت، ناز، طنازی، عشوه گری خود را برای شوهر حفظ کند زیرا از حقوق شوهر بر زن است، همچنین مقلد دیگران و قبول کننده دخالت اقوام نزدیک و دور و همسایه و معاشر نباشد.
در هر صورت زنِ شوهر باشد، و بر محور خواسته های مشروع او زندگی کند، امور خانه را مطابق میل شوهر اداره کند و برای فرزندانش مادر باشد. بعضی از زنان زن بودن خود را فراموش می کنند، ضمخت و خشن و تند و قهرمان مسلک می گردند، که این حالات کام مرد را فوق العاده تلخ و او را از ازدواج و زندگی پشیمان و گاهی از عمر خود سیر می کند. تمکین زن از شوهر به وقت نیاز مرد، اطاعت او از همسر در تمام امور شرعی و اخلاقی حق بیرون رفتن از خانه و مسافرت، منهای سفر حج واجب از حقوق واجبه شوهر بر عهده زن و قسمتی هم مستحب است.

اطاعت

حضرت باقر علیه السلام فرمود: زنی به محضر رسول حق آمد و گفت حقوق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: اطاعت از شوهر و پرهیز از عصیان نسبت به او مواردی است که از حقوق شوهر بر زن به شمار می آید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به هنگامی که زن نماز واجب پنج وقت را بخواند، و روزه رمضان را بگیرد، و حج خود را انجام دهد، و از شوهرش فرمان ببرد، و حق علی علیه السلام را که امام واجب الاطاعه است بشناسند، از هر دری از هشت در بهشت که می خواهد به بهشت درآید.
به این روایت بسیار مهم که از رسول با کرامت اسلام رسیده توجه کنید: هر آن زن شایسته ای که خدا را عبادت کند، واجبات را ادا نماید، از شوهر فرمان برد، وارد بهشت می شود. هر آن زنی که نماز بگذارد، بدون نیاز از خانه بیرون نرود، از شوهر اطاعت کند، خداوند گناهان گذشته و آینده اش را بیامرزد. به زنی به نام حولا فرمود: به آن خدائی که مرا به راستی مقام نبوت داده،حقوق شوهر بر زن اهمیت دارد، چون شوهر او را طلب کند اجابت نماید، اگر دستوری دهد سرنپیچد، و با او ستیزه و مخالفت نکند. و در گفتاری بسیار مهم و کوبنده فرمود: زن تا حق شوهر را ادا نکند، حق خداوند را ادا نکرده!!
در این روایات ملاحظه کردید که تنها اطاعت از شوهر ملاک نجات نیست، بلکه ایمان زن و عبادت او و ادای واجبات و ترک محرمات نیز دخالت قابل توجه در نجات او دارد، به این معنا که وقتی همه این واقعیات در وجود زن جمع باشد عامل رستگاری و فلاح او در دنیا و آخرت است.

تمکین و حقوق شوهر بر زن

زن در غیر مواردی که از نظر شرع محدودیت دارد، واجب است نسبت به خواسته مرد، در مسئله کام گیری تسلیم باشد، حتی مستحب است در این زمینه پیش قدم شده آمادگی خود را اعلام نماید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بر زن لازم است از بهترین عطر استفاده کند، زیباترین لباسش را بپوشد، خود را به نیکوترین وجه آرایش دهد، و صبح و شب همچون طاووس خرامان خود را به شوهر عرضه نماید، باز هم حقوق شوهر بر زن بیش از اینهاست!
اگر زن به همین صورت به این دستور عمل کند، شوهرش را برای خود حفظ کرده، و او را از چشم چرانی، و هوس نسبت به دیگران، یا رفتن دنبال این و آن حتی به صورت مشروع بازداشته. عمده ای از اختلافات از همین ناحیه مایه می گیرد، زن عطر و بهترین لباس و نیکوترین آرایش را به وقت رفتن مهمانی و عروسی برای خود می خواهد، و نسبت به شوهر روش و منش او معمولی است، تازه وقتی از مهمانی و عروسی برمی گردد، برای شوهر مهلت دیدن او را به آن صورت نمی گذارد، بلافاصله لباس زیبا را از تن درآورده لباس خانه می پوشد، و زینت و آرایش را جمع کرده به صورت عادی درمی آید، کاری که شوهر را دل زده، رنجیده، و ناراحت می کند و باعث سست شدن رابطه، و فراهم کننده امور دیگر می گردد. بسیاری از مردان جوان، و متوسط نزد خود من از عادی بودن، بی تفاوت بودن، بی میل بودن زنانشان به مسئله تمکین، و دوری کردنشان از آرایش برای شوهر و لباس زیبا پوشیدن، و جلوه دادن خود شکایت کرده، و میل به رفتن دنبال متعه، یا ازدواج مجدد را اظهار کرده، و درخواست حل مشکل نموده اند. من تنها سفارشی که به بانوان دارم این است که در این مرحله با تمام وجود از دستورات پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام اطاعت کنید تا مشکلی پیش نیاید، و مرد بیرون از خانه را هوس ننماید، وگرنه بنای زندگی ویران می شود، و گناه نابخشودنی ویرانی خانه و خانواده در روز قیامت به عهده شماست!
در رابطه با میل مرد به زن و تمکین زن نسبت به شوهر رسول خدا دستور عجیبی دارند، این دستور را در پاسخ زنی که از حق شوهر از رسول خدا پرسید فرمودند: او را از کام گیری منع نکند هر چند بالای شتر باشد، کنایه از اینکه این مسئله مهم است و عامل پابرجائی محبت شوهر و حفظ او از امور خارج از خانه. و باز آن حضرت فرمودند: برای اینکه شوهر را به وقت نیازش از سر واکنید نماز را که بالاترین عبادت است طولانی نکنید.

بیرون رفتن از خانه

متأسفانه این واقعیت بسیار سودمند، یعنی وجوب اطاعت زن از شوهر در بیرون رفتن از خانه از جانب بسیاری از زنان، که از حیثیت الهی زن بودن خود دست برداشته اند، و برای خود نسبت به شوهرشان مردی قائلند تعطیل شده. اگر بیرون رفتن زن از خانه به طور آزاد و دلخواه مصلحت بود، خداوند مهربان، آن را گره به زلف اجازه شوهر نمی زد و از موارد حقوق شوهر بر زن نبود. بی اجازه بیرون رفتند، و مایه فتنه و فساد شدند، عادی هم بیرون نرفتند، زیباترین لباس را پوشیدند، به بهترین وجهی آرایش کردند، موی و روی را بیرون انداختند، در برابر مردم کوچه و بازار به طنازی و عشوه گری برخاستند، و گاهی در این زمینه چراغ غیرت مرد را هم خاموش کردند، تا به بازی گری های او اعتراض نکند، از فرهنگ شیطانی یهود و نصاری و به قول خودشان تمدن و تجدد پیروی نمودند، و بلاهائی به سر اسلام و مسلمین آوردند که تا قیامت جبران نمی شود! رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بیرون رفتن زنان از خانه بدون اجازه شوهر نهی کردند، اگر زن بدون اجازه و رضای شوهر خارج شود تمام ملائکه آسمان و هر جن و انسی که بر او می گذرد لعنتش می کنند تا به خانه بازگردد.
امام صادق علیه السلام می فرماید: مردی از انصار به مسافرت رفت و به همسرش تأکید کرد تا من برنگردم از خانه بیرون نرو، پدر آن زن در ایام سفر شوهرش بیمار شد، زن کسی را نزد رسول حق فرستاد، و اجازه عیادت خواست فرمود از شوهر اطاعت کن و در خانه بنشین، حال بیمار سنگین شد باز پیام داد ولی رسول اسلام همان جواب را داد، پدر از دنیا رفت، زن قاصدی نزد پیامبر فرستاد، که برای نماز به جنازه پدر بروم حضرت همان جواب را داد، پدر را به خاک سپردند و زن در خانه ماند، پیامبر پیام دادند، ای زن خداوند بپاس این فرمانبرداری از شوهرت، پدرت و تو را آمرزید!
امیرالمؤمنین علیه السلام به مردان سفارش اکید می کند: بانوان را از دیدن اجانب حفظ کن، زیرا محجوب بودن آنان عفتشان را بیشتر حفظ می کند، بیرون رفتن آنان و در مناظر عمومی قرار گرفتنشان، فسادش بیشتر از این نیست که افرادی را که مورد اعتماد نیستند به خانه ببری، اگر توانستی کاری کنی که جز تو را نشناسند این کار را انجام بده.

پرهیز از آزار شوهر و تندخوئی و بدزبانی

رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه سخنرانی عجیبی فرمودند: ای زنان! در راه خدا صدقه دهید گرچه از زیور و زینت خود، گرچه یک دانه خرما، چه اینکه بیشتر شما هیزم جهنم هستید، لعنت می کنید، و نسبت به خدمات شوهر سپاسگزار نیستید. زنی عرضه داشت: مگر ما نیستیم که مادری می کنیم، کودک را ماه ها در شکم می پرورانیم، به او شـیر می دهیم، مگر این دختران سـرپرست خانه ها، و این خواهران دلسوز برادرها از جنس ما نیستند؟ فرمود: چرا، باردار هستید، فرزند می آورید، شیر می دهید، مهربان و با عاطفه اید، اگر ناسازگاری با شوهر و آزار دادن به او نبود هیچ زن نمازگزاری به آتش قیامت نمی سوخت.
امام ششم علیه السلام فرمود: نماز سه نفر قبول نیست؛ خدمت کار گریخته تا وقتی دست به دست صاحبش بگذارد، زنی که شب تا صبح شوهر از او ناراضی باشد، پیشوائی که مردم او را نخواهند و او امامت کند. علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام پرسید: زنی که با سوء خلق، بد زبانی، درشت گوئی مردش را خشمگین کند نماز و حالش نزد خدا چگونه است؟ فرمود: در معصیت بسر می برد تا وقتی که شوهر راضی شود.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حولا فرمود: به آن خدائی که مرا به صدق و راستی به مقام رسالت انتخاب کرده، هنگامی که مرد بر زن خشم بگیرد خداوند نیز بر او خشم گیرد.
امام ششم فرمود: ملعون است زنی که همسرش را بیازارد و وی را غمگین و غصه دار کند، و خوشبخت است خوشبخت زنی که احترام شوهر را نگه دارد و وی را نیازارد و در هر حال از وی اطاعت نماید.

خدمت در خانه

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حولا فرمود: زنی که غذای خوشگوار برای شوهر آماده کند، خداوند خوراک های گوناگون در بهشت برایش مهیا نماید و بگوید بخور و بنوش به پاداش زحماتی که در دنیا کشیدی و فرمود: هر زنی در خانه شوهر، به منظور زیباسازی چشم انداز چیزی را جابجا کند، خداوند به او نظر رحمت اندازد، و هر که مورد نظر رحمت باشد از عذاب در امان است. امام باقر علیه السلام فرمود: حضرت زهرا علیها السلام کارهای داخلی منزل، و خمیر کردن، و نان پختن را به عهده گرفت، و امیرالمؤمنین علیه السلام کارهای خارجی مانند هیزم آوردن، و خرید مایحتاج منزل را.

حقوق شوهر بر زن و خوشرفتاری با او

امام هفتم علیه السلام فرمود: جهاد زن، نیکو شوهرداری است. سپاس از زحمات مرد، با محبت با او سخن گفتن، صبر بر نداری او، پذیرائی عاشقانه از وی، استقبال از او و بدرقه او، تمکین بی چون و چرا در ایامی که مجاز است، آرایش و زینت و خوب پوشیدن برای او، اداره امورزندگی به نحوی شایسته و مناسب، قناعت در مخارج، تحمیل ننمودن بیش از حد قدرت بر شوهر و…که معصومین علیهم السلام به عنوان حقوق شوهر بر زن معین فرموده اند جهاد زن و نیکو شوهرداری اوست.
حضرت باقرعلیه السلام فرمود: زن در حریم حضرت حق شفیعی با قدرت تر و نجات دهنده تر از رضایت شوهر ندارد. امام ششم علیه السلام می فرماید: گروهی خدمت رسول اسلام آمدند، عرضه داشتند مردمی را دیدیم که برای بزرگان شان سجده می کردند، شما هم به ما چنین اجازه ای می دهید؟ فرمود: نه، اگر بنا بود چنین دستوری بدهم می گفتم زن برای شوهر سجده کند.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حولا فرمود: هر زنی در سختی و رفاه با شوهرش بسازد، و از وی اطاعت کند، خداوند او را با همسر ایوب محشور کند، هر زنی گفتار تلخ و زننده شوهرش را تحمل کند خداوند برای هر کلمه ای اجر روزه دار مجاهد به او عنایت فرماید. و فرمود: حق مرد بر زن این است که چراغ خانه را روشن کند، غذا را آماده کند، هنگام ورود تا در خانه استقبالش کند، و خوش آمد بگوید، آفتابه و لگن و حوله حاضر نماید، آب روی دستش بریزد، و بدون عذر، خود را از او دریغ ننماید..

برای غیر شوهر خود را نیاراید

رسول حق صلی الله علیه و آله و سلم به حولا فرمود: زر و زیور خود را در منظر و دیدگاه غیر شوهر مگذار، در غیاب شوهر خود را خوشبو مکن، روسری خود را که جلب نظر می کند، و مچ دست را نشان مده، اگر چنین کنید دینتان را تباه و خدا را به خشم آورده اید. ایشان از اینکه زن در خارج از خانه لباس چشمگیر بپوشد، به صورتی که نظر دیگران را جلب کند نهی فرموده، و از اینکه زیور صدا دار با خود بردارد قدغن نمود. مردی که در برابر دیدگانش و با رضایت و اجازه او، زنش آرایش کند و از خانه بیرون رود و در معرض دید همگان قرار گیرد دیوث است، هرکه آن مرد را دیوث بنامد گناهی نکرده و از حقوق شوهر بر زن است. زنی که بدین صورت بیرون رود و همسرش راضی باشد، به هر قدمی که آن زن برمی دارد خانه ای از آتش برای شوهرش بنا می شود، بال و پر زنان خود را در این زمینه بچینید، نگذارید در این امور پر بگیرند، که بی بال و پر بودنشان در این مسائل موجب خوشنودی و سرور برای شما و کل خانواده است.

بدون اجازه شوهر در اموال او تصرف نکند

امام ششم علیه السلام فرمود: زن مجاز نیست بدون اذن شوهر برده آزاد کند یا صدقه دهد، یا چیزی ببخشد، یا نذر مالی کند، اما زکات واجب و صله رحم، و احسان نیاز به اجازه ندارد زیرا تمامی این موارد شامل حقوق شوهر بر زن می باشد.

رسول حق صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بدون اجازه شوهر از مال مرد به کسی نبخشد، اگر بخشید گناهش از او و ثوابش برای شوهر است.

‫46 دیدگاه ها

 1. اگر بر سرمربی که برای همسر پیش آمد وزن شاغل بود واز کمک مالی سر باز زند وبه همسر توجه نکند
  بفرمائید چه میتوان نتیجه گرفت

 2. خیلی از گفته های این متن درسته اما خب احترام باید دوطرفه باشه و دوست داشتن ها منطقی و از روی عقل باشه نه فقط عشق و کلمات عاشقانه .من به شخصه هرگونه رفتاری که طرف مقابلم باهام داشته باشه همون رفتار هم از من میبینه قطعا چه برسه به کسی که میخای سال های سال کنارش باشی و تحملش کنی ❤

  1. از اینکه گفتار پیامبر و ائمه رو تصدیق میکنید واقعا شرمنده میکنین همه رو . مثل اینکه بگی قبول دارم یک متر ۱۰۰ سانتیمتره ولی من هر وقت برام صرف داشته باشه ۱۰ سانت رو هم یه متر حساب میکنم

  2. تو واقعا این مطلب خوب نفهمیدی مگه نمیگه زن فقط باید ازشوهر دستور بگیرد انوقت تو جواب متغابل می دهی

   1. دستور یعنی چی ازدواج معامله نیست شراکته کارمند که نمی خوای استخدام کنی با این طرز تفکر هیچ دختری رو بیچاره نکن. دختر با امید میاد تو خونه تو که خوشبخت کنارت زندگی کنه نه کارگیریتو

    1. من سوال اینه که اگر ازدواج معامله نیست پس چرا اونجا که توی عقدنامه صدتا امضا از مرد میگیرید و مهریه های آنچنانی رو ازش طلب میکنید و تا آخر عمرش ازش طلبکارید و هزینه های سنگین ازدواج و جشن و سرویس طلا و تهیه مسکن و تامین مخارج رو طلبکارانه ازش انتظار دارید ، اونجا نمیگید که ازدواج که معامله نیست ؟!
     منم سوالم اینه مگر نوکر و غلام سیاه استخدام کردی ؟
     مرد هم با هزار امید ازدواج میکنه که به آرامش برسه ، اما امروزه کدوم مردی ازدواج کرده و از دست زنش آرامش و آسایش روحی و روانی داره ؟!
     چرا اونجا یاد این نیستی که بگی مرد کارگر تو نیست ؟
     چرا اسلام رو فقط اونجاش رو قبول داری که میگه مهریه و نفقه و خرج و مخارج زندگی بعهده مرد هست و رعایت انصاف و اخلاق و غیره ، اما اینجا که میگه زن باید از شوهرش اطاعت کنه و بهش احترام بزاره و سایر موارد دیگه که در احادیث گفته شده ، اینجا یاد این حرفا میوفتی که حرف از استخدام و معامله و کارگری میزنی ؟!

   2. شوهر باید حقوق ماهیانه 20 میلیونی به زنش بدهد بابت کارهای خانه وگرنه حرام است وهیچ وقت مرد بخشیده نمیشود

   1. خوب شما دقیقا همون قدر که شوهرتان خرجتون میکنه خرجش میکنید ؟؟؟؟
    اگه اینجوری متقابل رفتار کنید خیلی خوبه

  3. مگه داریم این چنین زنانی ؟
   اون مال دوره ی مادران ما بوده
   زنان این دوره جز خودخواهی و جز غرور چیزی ندارن

   زنان این‌روزا فقط دنبال پول و دارایی شوهر خود هستن

  4. اینکه رفتار شخص مقابل ذو بهش برگردونید کاملا اشتباه هست. چون در اینصورت شما دارای شخصیت نیستید. یا همون بی‌شخصبت! چون این طرف مقابل شماست که تعیین میکنه که شما چی باشی. اگه بد باشه و شما هم بد باشی و بدی کنی، دیگه باهاش فرقی نداری و خودت بدتر ازونی میشی که در ذهنت ملامتش میکنی. چون اقلا اون یه عذری برای بد بودنش داره یا اینکه فهمش نمیرسه که خوب باشه. اما شما خوبی و بدی رو تشخیص میدی و میفهمی و در عین حال انتخاب میکنی که بد باشی. پس شما کاملا در ضرر بسر میبری و از داشتن منیت و شخصیت و قدرت درک و شعور امتناع میکتی.
   ببخشبد که زرُک حرف زدم

  5. حرف شما درست است و احترام باید دو طرفه باشد اما وضیفه‌ی زن در اطاعت و
   فرمانبرداری بیشتر است
   وضایف مرد خوش‌رفتاری و احترام و دادن نفقه و مهریه است
   البته در احادیث بسیاری از مهریه‌ی زیاد بسیار نهی شده و هرچقدر مهریه کم تر باشد
   زن بیشتر مورد لطف خداوند قرار میگیرد. زنان و دختران جامعه‌ی ما اکثرا ناخواسته
   و با ما ناگای از احادیث و سفارشات مهریه‌ی زیادی را طلب میکنند
   روایت :
   در زمان پیامبر اکرم ص مردی نزد پیامبر آمدند و گفتند که زنی را دوست دارند
   پیامبر از او پرسید برای مهریه چه داری؟ او گفت : هیچ فقط تفسیر و آموزش سوره‌ای
   از قران را بلدم
   پیامبر ماجرا با آن زن در میان گذاشت و زن هم قبول کرد.
   در سریالهای ایرانی به تدریج این باور را دل دختران و خانواده‌ها قرار دادند که پسران در ازدواج همیشه قسط گول زدن دختران را دارند و آنان را زود طلاق داده
   و …. و در سریال هم نشان می‌دهند که دختر شکست عشقی میخورد و آنقدر با این
   ماجرا‌ها سریال ساختند که این باور در ذهن مردم مخصوصاً دختران و خانواده‌ها شکل
   گرفت که پسران این‌طور هستند و از آن به بعد مهریه‌های چند زیادی را می‌گذاشتند
   من نمیگویم که دختران را همینجوری بدون پشتوانه شوهر دهید میگویم که اول
   حسابی دربارهی آن پسر تحقیق کنید و بعد مهریه‌ی کم قرار دهید

 3. هر چند کار یک وکیل با یک شاعر و یا یک روانشناس جدایی ظاهری دارند ولی هر کدام به یک چیز اشاره دارند البته با ظاهر متفاوت فعالیتشان
  از کوشش های شما برای این متن سپاسگزاریم ?

 4. کاش واقعا اینطور بود
  هر مرد مسلمانی از اعماق وجودش از همسرش چنین رفتار و کرداری رو آرزو داره ولی متأسفانه بیشتر خانم ها در این دوره اصلا اینطور نیستند و مثل خانمی که در بالا نظر دادند اهل جسارت و مقابله با شوهر هستند و مردان هم در برابر بدترین رفتار زن با توجه به قوانین جدیدی که بنظر من در بسیاری موارد غیراسلامی و مثلا متجدد وضع شده اند،چاره ای بجز غصه خوردن و سکوت ندارند…

 5. خیلی عالی بود، بیان حقیقت.
  ولی از روزیکه من با خانمم ازدواج کردم، فقد ۳۰ فیصد اینها را ازش دیدم، دلم ازش راضی نیست.
  بهش میگویم راجع به حقوق شوهر که گوش میکند ولی عملی نمیکند.

  1. جفتش گناهه
   هردو باید به حقوق طرف مقابل احترام بذارن و وظایفشونو به درستی انجام بدن
   اگه به هر دلیل یک طرف عمل نکرد دلیل نمیشه همسرش هم به وظایفش عمل نکنه
   برای احقاق حق راه های زیادی وجود داره
   ضمن اینکه تربیت اسلامی بخش زیادیش امر به معروف و نهی از منکر از طریق رفتار درسته
   زندگی میدون جنگ و خشونت و انتقام نیست

 6. ای دل غافل
  تو نیکی میکن و در دجله انداز
  که ایزد در بیا بانت دهد باز
  دوازده ساله که ازدواج کردم یک سال هم نامزد بودیم
  ولی اون رضایتی که باید از زندگی داشته باشم هیچ وقت نبودش
  مناسفانه به خاطرازدواج اشتباه صاحب دو فرزند با اختلالات رفتاری عدیده ای هم شدیم
  میشه گفت این زندگیو تحمل کردم
  کلا تو زندگیم همیشه به مرگ گرفته میشم تا به تب راضی بشم
  اگه بدونید که چقدر از صبح تا شب بحران تو زندگیو دارم میبینم
  خلاصه زندگیم جوریه که توش خودمو میسوزونه بیرونش مردمو
  خیلی اوضاع قاراش میشه
  اسلام و قانون و دین و ایمونو این همه پیغمبر برای درست زندگی کردن اومدن
  ولی اینه اوضاع ما

 7. نویسنده این متن اگه با این تفکر ازدواج کرده یا طلاق گرقته یا در آستانه طلاق هست. خدا زمین رو از شر این گونه آدمهای افراطی خلاص کنه

 8. بیشتر این متن تکیه بر احادیث داره و اتفاقا احادیثی هم که دارم حدود 20 تا 30 درصدش درست هست. صرفا براساس احادیث نمیشه یه مطلبی رو ثابت کرد اخه عقل هم واقعا خوب چیزیه…. کل این متن میگه بمونید خونه بیرون هم نرید… مگه زن، حیوون خونگی شوهر هست..

 9. فعلا که طبق قانون همه هزینه ها و مسئولیت های زندگی به دوش مرد هست اعم از نفقه مهریه نحله مسکن پوشاک درمان هزینه تفریح و غیره و زن طبق قانون میتونه دست به سیاه و سفید نزنه مهریه هم بهش تعلق میگیره و زن فقط وظیفه شریک جنسی بودن به عهده اش هست والسلام هزار تا حدیث و روایت هم که بیارید به یک ویرگول قانون نمیرسه پس بهتره به جای این داستان ها قوانین را عادلانه کنید

 10. مگه زن برده مرده که بایداین کار ها رو انجام بده اینا همش احادیثیه که مال قرن ها پیش هست. نه جامعه الان مث گذشته هست نه آدماش ملتی که تفکرشون مثل صد ها سال پیشه ملتی مرده هستن باید یاد گرفت که زن ها نیاز دارن به حضور فعال در جامعه نیاز دارن خودشون تصمیم بگیرن چجور زندگی کنن نه پدر یا همسراشون تا وقتی پر پرنده چیشده باشه و تو قفس باشه لذت پرواز نمیتونه تجربه کنه یاد بگیرید زن =مرد=انسان

  1. فعلا که شما زنها مردان را نوکر و برده ی خود کردید .
   چطور شما از اسلام سفت و محکم چسبیدی به نفقه و مهریه و اونجایی که مرد رو بخاطر خودخواهی هاتون زیر بار فشار مالی و اقتصادی می برید . اونجایی که سرویس طلا میخوای اونجایی که جشن عروسی با فلان تالار و فلان هزینه های سنگین رو روی دوش مرد میزاری . اونجا مرد برده نیست ؟!
   اونجایی که مرد با هزار بدبختی و فلاکت حمالی میکنه تا بتونه یه خونه تهیه کنه که تو بیای بری داخلش راحت زندگی کنی و غر بزنی اونجا یادت نیست که مرد برده ی تو شده ؟
   اونجا که مهریه های بالا روی دوش مرد میزارید و هر وقت عشقتون بکشه تو سرش میکوبید اونجا یاد مرد بدبخت نیستی که اون برده نیست ؟!
   اونهمه مرد بدبختی میکشه اونوقت تو واسه یه محبت کردن و اطاعت از همسر شاکی میشی ؟!
   همه مردها رو از ازدواج متنفر کردید . اگر شما زنها نصف این چیزایی که اینجا گفته رو هم رعایت میکردید دیگه هیچ مردی از ازدواجش پشیمون نمیشد و اونقدر زندگی ها با دوام میشد که حد نداشت . اما شما زنها سرکش و یاغی شدین . میخواید هر کاری دلتون میخواد بکنید . انگار نه انگار که زن و مرد یه تفاوت هایی با هم دارن .

   1. زن تا وقتیکه ازدواج نکرده ازاده و تحت نظر پدرش ولی وقتی ازدواج کرد قضیه مث قبل نیست و احکامی داره که خدا تعیین کرده فقط برای رسیدن به آرامش دنیوی و اخروی که خدا و رسولش بهتر میدونن- اگه فک میکنی داری برده میشی خب ازدواج نکن .

 11. متاسفانه و متاسفانه وجود ماهواره و شبکه‌های ضداجتماعی در خانه باعث گردیده که فرهنگ ابتذال و توحش غرب بر فرهنگ ایرانی‌واسلامی غلبه کرده و برنامه‌های صداوسیما هم در همین راستا حرکت میکند و خانواده‌های کم‌جنبه و کم‌ظرفیت تبدیل به سوهان روح برای اهل آن شده است. متاسفانه بسیاری از خانمهایی که در این فضا قرار میگیرند به فمنیسم دامن میزنند و از دستورات دین مبین طفره میروند و برای خلاصی از حقوق همسرانشان به مکاتب و عرفانهای کاذب و حتی مسیحیت روی می‌آورند و عملا و ناخواسته مشمول حکم ارتداد خفی میشوند!!!
  این شرایط دقیقا در خانواده بنده حاکم گشته و از لحاظ روحی و روانی صدمات شدیدی به بنده و فرزندانم زده است. بنده به زنی نفقه میدهم که کوچکترین مسئولیتی از بعد تمکین عام و خاص تقبل نمیکند و من بخاطر آبرویم ده سال است در بدترین شرایط روحی ادامه میدهم.

 12. من یه سوال داشتم
  این که رضایت زن از شوهرش چی میشه این وسط؟
  آیا مرد بدون همسرش برون بره و زن بگه رضایت ندارم مشکل نداره ؟؟

 13. اگه مرد از زنش بخواد ناخن بکاره یا مژه بکاره ..حکم شرع انجام باید بشه یاحکم شوهر.؟؟؟؟.چون برا وضو وغسل آب به پوست نمی رسه

 14. اگه زن تمام این موارد رو رعایت کنه ولی شوهر سرد مزاج باشه و هر موقع دلش خواست بیاد سمت زن,زن بدبخت باید چیکار کنه؟واقعا زن انسان نیست؟چقدر تحمل کنه؟یعنی ائمه ای که شما میگید نعوذبالله انقدر بی رحم هستن؟مگه زن اسباب بازیه؟

  1. وقتی چنین زنی باشد که این موارد رو رعایت کنه . اولا که بعید میدونم در ایران چنین زنی وجود داشته باشه که همه اینها رو رعایت کنه . اما اگر این کارا رو انجام بده هر مردی باشه تا آخر عمرش با اون زن از زندگی و عشق زنش لذت میبره .
   سرد مزاجی درمان داره . اگر قرار بر جبهه گرفتن بر علیه شما باشه میتونم اینگونه پاسخ بدم که شما زنها بابت تمکین جنسی ده ها امتیاز از مرد میگیرید . همون تهیه مسکن پدر مرد رو در میاره . خرج و مخارج سنگین زندگی و استرس و فشارهای روحی شدید که سالها مرد باید باهاش دست و پنجه نرم کنه و عذاب بکشه . شما ادعاتون میشه این شما مردها هستید که نیاز جنسی دارید و باید خرج مون کنید . پس وقتی شما داری خرجی تو میگیری اون مرد هر وقت خودش بخواد میاد سمت شما . اما اگر شما مرد رو به این دید نگاه نکردی و براش ارزش و حرمت و احترام قایل بودی و بخاطر بحث جنسی مهریه و خرج سنگین رو تو سر مرد نکوبیدی اونوقت اون مرد هم باید برای نیاز جنسی شما ارزش قایل باشه و بفکر درمان باشه . نمیشه که هم پول و مهریه و نفقه و خرج و مخارج سنگین ازدواج رو بابات تمکین جنسی از مرد طلب کنی بعد از مرد شاکی باشی که چرا باهام رابطه نداری !

 15. سلام .راجع به روابط جنسی و روابط عاشقانه هم لطفا میگید ک در روایت ها چی اومده؟چون زن باید در عین مطیع بودن همیشه رفتارش برای همسرش جذاب باشه و ب اصطلاح عامیانه مرموز.برام مهمه نظر اهل بیت رو بدونم.البته این برداشت منه.ممنون میشم راهنماییم کنید

 16. جالب مردها چه به به راه انداخت و کامنت کردن…
  دوست دارم نظر اینگونه مردان برای حقوق زن ها هم بدونم.
  چه بد مردم مذهبی هستیم ما که فقط به فکر خودمون هستیم و راحتی و دنیا طلبی خودمون هر آنچه از دین میخوایم برمیداریم بقیه رو کرو کور میشیم

  1. اونجایی که دین میاد واسه تون نفقه و مهریه و اجرت المثل و احترام به زن رو میگه و با همون مهریه و توقعات تون همه مردها رو از ازدواج متنفر کردید ، اونجا شما هم کور و کر میشید . هر وقت مهریه و نفقه رو از دوش مرد برداشتید اونوقت بیا اینجا نظر بده . تمام فضای مجازی و جامعه واسه شماها دارن یقه جر میدن . یکی هم که برای حق و حقوق مردها میگه شما تحملشو نداری ؟ من بعنوان یک مرد حالم از ازدواج بهم میخوره بخاطر اینکه همه مون رو به کفر رسوندید . یه ازدواج کوفتی شده مایه اونهمه زجر و بدبختی مرد . تمام احادیث و روایات داره میگه به شوهرت احترام بزار بهش محبت کن بهش سخت نگیر در مادیات ازش اطاعت کن . اینکارو نمیکنی انتظار داری شوهرت بیاد قربون صدقه ت هم بره .

 17. سلام علیکم
  مطالب بسیار خوبی بود
  اینکه زن از شوهرش اطاعت کنه قطعا دستوری هست که باید رعایت بشه چرا که مقصد ما انسان ها دنیا نیست بلکه آخرت هست …
  و بااین وجود مرد حق ندارد از حقوق خود سوء استفاده کنه و زن رو آزار بده چرا که مرد هم مثل زن حساب و کتاب دارد و حساب و کتابش سنگین تر است البته زنان به دلیل ناسپاسی وارد جهنم میشوند منتهی جهنم برزخی که بعد از پاک شدن وارد بهشت میشوند چرا که مشرک به خدا نشده اند ومهم تر اینکه تعداد زنان در بهشت هم بیشتر از مردان است چرا که خداوند به زنان آسان میگیرد چون زنان در دنیا به خاطر تربیت فرزندان و همچنین بسیاری کار های دیگه نمیتوانند به خودشان رسیدگی کنن. پس یعنی زنان نیز میتوانند صالح باشن.چون قرآن صالح بودن رو فقط به مردان اختصاص نداده است.
  واین رو بدونید که در خطبه عقد ایجاب بازنان هست و قبول با مردان .
  ببینید خداوند فرموده است که برمردان واجبه که نفقه بدن و اگه دقت کنید اکثرا نفقه رو میدن و خدا از زنان خواسته که اطاعت کنید ولی بعضی وقت ها ناسپاسی میکنن آیا این عدالت است ؟!!
  خواهران عزیزم بیایید اون ور قضیه رو ببینیم، مرد از دامن زن به معراج میرود . بیاییم در مقابل بدخلقی های همسرانمان نهی از منکر رو فراموش نکنیم .
  اگر طرف مقابل ما بی شخصیته ما باشخصیت باشیم تا خدا از ما راضی باشه اینطوری در بهشت افضلیت باما بوده و خودمون میتونیم قبول کنیم که فلان شخص همسر مان بشود یانه و اگر افضلیت بامرد باشد او حق انتخاب دارد که چه کسی رو انتخاب کنه به عنوان همسرش .
  البته این مطالبی که در این سایت هست در مورد مردان صالح گفته شده نه مردانی که زنانشان را از اطاعت خدا محروم میکنن و مدام آزار چ اذیت میکنن و میخان زنانشان را تحقیر و کوچک کنن.
  بدونید که اگر مردان و پسران و دختران تاالان به اینجا رسیدن همه نتیجه ی تلاش های مادر هست ، نتیجه ی تربیت مادر هست که او هم یک زن است .
  مطالب زیادی در مورد زن هست که اگر زنان و دختران آنها را بخوانند قدر خودشون رو خواهند دونست و دیگه به فکر این نخواهند بود که چرا مردان چنین حقوقی دارند ولی زنان ندارند
  از طرفی مردان هم مطالبی بسیار در موردشان هست که حتما بخوانند و زنان را فقط محدود در امور جنسی نبینند چرا که این دیدگاه ، دیدگاه غربی هاس .
  تا هردو در زندگی مشترکشان در مقابل هرگونه رفتار یا کرداری موفق باشند و فقط بسنده به این مطالب نکنند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *