بیمه های اموال

در بعضی متون به بیمه های اموال، بیمه زیان یا بیمه‌های جبران خسارت (indemnity insurances) نیز می‌گویند. در این بیمه موضوع  تعهد بیمه‌گر، جبران خسارت وارده به شیء مورد بیمه اعم از بی روح مثل اموال و یا ذی‌روح مثل حیوانات و یا محصولات کشاورزی می‌باشد. 

بیمه های اموال

مهم‌ترین ویژگی بیمه های اموال سرشت غرامتی آن می‌باشد که بیمه نباید منشاء پیدایش سود برای بیمه‌گذار گردد و بیمه‌گر فقط متعهد جبران خسارت وارده و پرداخت زیان مالی ناشی از حادثه به بیمه‌گذار می‌باشد. بیمه‌گذار زیان دیده نمی‌تواند خسارتی بیش از حد واقعی دریافت نموده و به لحاظ مالی وضعیتی بهتر از زمان قبل از بروز حادثه را کسب نماید. از مهم‌ترین رشته‌های بیمه اموال باید از بیمه‌ آتش سوزی،‌ بیمه های اتومبیل، بیمه های باربری، بیمهه  های مهندسی، بیمه هواپیما، بیمه کشتی،بیمه سرقت و بیمه های دام و پول و انفجار اتمی و... نام برد.

بیمه‌های آتش‌سوزی

بیمه‌های آتش‌سوزی به سه نوع: مسکونی، صنعتی و غیر صنعتی تقسیم می‌شوند. بیمه گر در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می‌شود، متعهد می‌گردد که زیان‌های مالی بیمه گذار را برای اموال بخصوصی که مشخص گردیده و اموال بیمه شده نامیده می‌شود، در مدت معین، براثر خطر آتش‌سوزی یا خطرهای دیگر که بیمه شده‌اند، جبران کند. بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است ،اهمیت این بیمه تا آنجا است کهه درکشورهای توسعه یافته تقریبا هیچ دارایی یا مالی را نمی توان یافت که دارای بیمه آتش سوزی نباشد.

بیمه های باربری 

بیمه باربری یا بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ کالا بیمه ای است‌ که‌ بیمه‌گر، درمقابل‌ دریافت‌ حق‌بیمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بیمه‌ای‌ از بیمه‌گذار، تعهد می‌کند که چنانچه‌‌ مورد بیمه در جریان‌ حمل‌ ‌از مبدأ به ‌مقصد مندرج‌ در بیمه‌نامه‌، به ‌علت ‌وقوع ‌یکی ‌از خطرهای ‌تحت پوشش بیمه نامه بیمه باربری، ‌تلف‌ و یا دچار خسارت ‌شود و یا بیمه‌گذار یا ذی نفع ‌هزینه هایی در رابطه با این خطرها متحمل ‌‌گردد (درصورت قابل پرداخت بودن)، زیان‌ وارده را جبران و هزینه های مذکور را پرداخت نماید.

بیمه‌های اتومبیل

در بیمه های اتومبیل بیمه‌گر تعهد می‌کند، که خسارت‌های وارده به وسیله نقلیه بیمه شده و غرامت جانی ناشی از حادثه را جبران و به بیمه شده پرداخت نماید. انواع بیمه های اتومبیل به ترتیب زیر می باشند:

بیمه کشتی

بیمه‌گر تعهد می‌کند که خسارت‌های وارده به بدنه و تجهیزات کشتی، همچنین هزینه‌های نجات و سهم مالک کشتی را در حدودی که در بیمه‌نامه مشخص می‌شود، پرداخت نماید. در بیمه بدنه کشتی علاوه‌بر بدنه، تأسیسات و ماشین‌آلات کشتی می‌توان مسئولیت‌های قانونی بیمه‌گذار در مواقع تصادم مورد بیمه با کشتی مقابل و کرایه حملی را که در صورت عدم وقوع خطر بیمه‌شده عاید می‌گردید بیمه نمود.انواع بیمه‌های بدنه کشتی عبارتند از:

بیمه بدنه کشتی به دو صورت بیمه برای زمان معین (Time Insurance) و بیمه برای سفر معین (Voyage Insurance) می‌باشد. در بیمه کشتی برای زمان معین، کشتی برای مدت معین معمولاً یک سال بیمه می‌شود. در بیمه برای سفر معین، کشتی در طول سفر مشخص‌شده در بیمه‌نامه بیمه کشتی می‌گردد، برای هریک ازدو نوع بیمه مذکور شرایط مختلفی وجود دارد که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می‌گردد.

بیمه هواپیما

در بیمه هواپیما، پوشش‌های مورد نیاز بیمه‌گذاران را در قبال خطرات مربوط به هواپیما مانند مالکیت، اداره، تعمیر و نگهداری و یا فروش ارائه می‌دهد. بیمه هواپیما نیز مانند بیمه اتومبیل در صورت بروز حادثه، هم خسارات مالی به وسیله نقلیه و هم خسارات مالی و جانی وارد به افراد ثالث را شامل می‌شود.

بیمه‌نامه‌های استاندارد هواپیما معمولاً شامل سه بخش: بیمه بدنه، بیمه مسئولیت در مقابل مسافر و بار مسافر و بیمه مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث می‌باشد.

بیمه های مهندسی

بیمه‌گر در چارچوب شرایط بیمه‌نامه بیمه های مهندسی تعهد می‌کند که خسارتها و یا زیان‌های ناشی از حوادث سازه‌ها و یا ماشین‌آلاتی را که مسئولیت طراحی، ساخت، نصب، تعمیر و یا نگهداری آنها بر عهده مهندسان بوده است، جبران کند. این رشته بیمه با توجه به کاربردهای گوناگون آن، از تنوع زیادی برخوردار می‌باشد. بیمه مهندسی تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق چرخه اقتصادی می باشد. این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ درر ط‌رح‌های زیر بنایی‌، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار اصلی‌ و فرعی، مهندسین‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ درر قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌نماید.انواع بیمه های مهندسی عبارتند از:

  • بیمه تمام خطر پیمانکاران (C.A.R)
  • بیمه تمام خطر نصب (E.A.R)
  • بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران (C.P.M)
  • بیمه شکست ماشین آلات (M.B)
  • بیمه تجهیزات الکترونیکی (E.E)
  • بیمه سازه های تکمیل شده ساختمانی(C.E.C.R)

بیمه پول

بیمه‌گر در چارچوب شرایط بیمه‌نامه پول تعهد می‌کند، که زیان‌های ناشی از حوادث به پول موجود در صندوق و یا پول در حال جابجایی را جبران کند. بطور کلی بیمه پول، به دو رشته: بیمه پول در گردش و بیمه پول در صندوق تقسیم می‌شود.

بیمه نفت و انرژی

در بیمه نفت و انرژی، ریسک‌های شرکت‌های نفتی، در بخش‌های مختلف و زیان‌های ناشی از عدم سود و بهره‌وری بر اثر توقف عملیات، پوشش داده می‌شود. فعالیت این رشته بیمه معمولاً به سه بخش آتش‌سوزی نفت و انرژی،  مهندسی نفت و انرژی، و مسئولیت نفت و انرژی تقسیم می‌شود.

بیمه انفجار اتمی

این‌ بیمه‌نامه‌ها معمولا به‌ صورت‌ باز صادر می‌شود و کسانی‌ که‌ در رابطه‌ با این‌ رآکتورها دچار خسارت‌ یا غرامت‌ می‌شوند، می‌توانند از پوشش های‌ بیمه‌ای‌ بیمه انفجار اتمی استفاده‌ کنند.

بیمه دام

در بیمه‌ دام‌، احشام‌ و حیوانات‌ درمقابل‌مرگ‌ ناشی از حادثه‌، مرض‌ و یا حوادث‌ ناشی از حمل‌ و نقل‌ وعدم‌النفع‌ناشی از امراض‌ دهان‌ و پا بیمه می شوند. این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ معمولا برای حیواناتی مثل‌ اسب‌، گاو و گوسفند صادر می  شود وبرای امراضی مانند سیاه‌ زخم‌ و دهان‌ و پا، بیمه‌نامه‌ جداگانه و پوششی مجزا صادر می شود.

بیمه سرقت یا شکست حرز

کلیه‌ خسارات‌ وارد به‌ اشیاء مورد بیمه‌ اعم‌ از سرقت‌، بروز خسارت‌ به‌ اشیاء و یا خود مورد بیمه، غارت‌ اموال‌ بیمه‌ اعم‌ از اینکه‌ با اعمال‌ زور و حادثه‌ توأم‌ باشد یا خیر، تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ سرقت قرار دارد.

بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه

در بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه، بیمه‌نامه‌ عدم‌النفع‌ به‌ صورت‌ پوشش‌ ثانویه‌ای‌ است‌ که‌ خسارات‌ ناشی‌ از توقف‌ فعالیت‌ عادی‌ بیمه‌گذار به‌ علت‌ آتش‌سوزی‌، خسارت‌ و تعطیل‌ آن‌ واحد تجاری‌ را جبران‌ می‌کند.

آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟