فسخ

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. (ماده ۴۴۹ قانون مدنی)
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟