داوری

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی. (بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶)
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟