سرقت

سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی (ماده ۱۹۷ لایحه مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟