اقاله

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌گردد که دلالت بر بهم زدن معامله کند. (ماده ۲۸۴ قانون مدنی)
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟