محاسبات حقوقی

صفحه محاسبات حقوقی برای محاسبه سرویسهای حقوقی است که شما میتوانید برای محاسبه دیه قتل، دیه سقط جنین، دیه اعضای بدن، دیه بر اساس دادنامه، محاسبه مهریه، محاسبه ارث و همچنین محاسبه خسارت تاخیر تادیه به این قسمتها مراجعه کنید.

در ابتدا هر یک از سرویسهای حقوقی یاد شده را به صورت مختصر به شما معرفی میکنیم و شما باید برای محاسبه هر یک از سرویسهای حقوقی به صفحه مربوطه مراجعه کنید.

محاسبه مهریه بر اساس نرخ روز به چه صورتی میباشد؟

مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن در آینده می شود.

مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله ‏ای برای تأمین زندگی آینده اوست.

در مهریه عند الاستطاعه اگر زن تقاضای مهریه نماید این تکلیف بر عهده اوست که ثابت کند مرد از دارایی و اموال کافی جهت پرداخت مهریه برخوردار است و بر عکس مرد در اینجا نیازی ندارد که برای دادگاه دلیل بیاورد که قادر به پرداخت مهریه نمی باشد.

برای محاسبه مهریه ابتدا به محاسبه مهریه مراجعه کرده و بعد نوع مهریه را انتخاب نمائید (بر اساس سکه و یا وجه نقد) سپس سال عقد نکاح را وارد نمایید. در قسمت بعد سال قبل از مطالبه و یا فوت زوج را وارد نمایید. به عنوان مثال اگر در سال 1394 قصد مطالبه مهریه را دارید باید در آن قسمت سال 1393 وارد شود. (با توجه به شاخص بانک مرکزی) سپس مبلغ مهریه را وارد کرده و بعد از وارد کردن مشخصات مهریه شما محاسبه خواهد شد. در صورتی هم که مهریه شما سکه باشد کافی است تعداد سکه و مبلغ روز آن را وارد نمائید.

برای محاسبه میتوانید به قسمت محاسبه مهریه و صفحه اصلی آن مراجعه کنید.

برای محاسبه مهریه کلیک کنید

سهم الارث که بعد از فوت متوفی به ورثه میرسد چگونه محاسبه میشود؟

بعد از اینکه شخص فوت میکند ممکن است ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد که وراث ایشان بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت میتوانند آن ماترک را بین خود تقسیم کنند. به این ماترک که به وراث میرسد ارث میگویند. برای اطلاع از نحوه تقسیم ارث میان وراث متوفی میتوانید ضمن مطالعه مطالب این قسمت به محاسبه سهم الارث در قسمت پائین مراجعه کنید.

تا زمانیکه گواهی انحصار وراثت دریافت نشده باشد امکان تنظیم سند هر یک از اموال متوفی به وراث نمیباشد و وکیل میتواند گواهی انحصار وراثت را هم دریافت کند.

در بسیاری از موارد بین وراث اختلافاتی ایجاد میشود که حتما پیشنهاد میشود وراث وکیل بگیرند.در قسمت پائین مزایای گرفتن وکیل را برای شما توضیح میدهیم.

در مواردی پیش میاید که هر یک از ورثه ادعا میکنند که مثلا پدرش که متوفی میباشد یکی از زمین های خود را با قولنامه به ایشان انتقال داده است و ممکن است این قولنامه جعلی باشد و امضای پدر توسط پسرش امضا شده باشد.

برای محاسبه میتوانید به قسمت محاسبه ارث و صفحه اصلی آن مراجعه کنید.

برای محاسبه ارث کلیک کنید

محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین بر اساس شاخص بانک مرکزی میباشد؟

در پایان رسیدگی به برخی از شکایت‌ها، بخشی از حکم این است که یک طرف باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده است، جبران کند، اما کم نیستند مواردی که فرد محکوم به پرداخت خسارت زیر بار نمی‌رود و دیر اقدام به پرداخت آن می‌کند. قانونگذار در این مورد برای جلوگیری از بروز مشکل و خسارت بیشتر زیان‌دیده، «خسارت تاخیر تادیه» را مطرح کرده است.

اگر کسی در مقابل دیگری، تعهد به انجام یا عدم انجام امری کند و آن را انجام ندهد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

در قراردادها معمولاً برای تنظیم و تحکیم تعهدات متعاقدین به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی معین می‌شود تا در صورت تخلف، هر کدام از آنان به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحاً وجه التزام می‌نامند.

بنابراین، وجه التزام، خسارتی است که در صورت عدم ایفای به تعهد یا عدم ایفای به موقع آن، از متعهد دریافت می‌شود. حال اگر تعهد، پرداخت وجه نقد باشد، آن را خسارت تأخیر تأدیه می‌نامند.

برای محاسبه میتوانید به قسمت محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین مراجعه کنید.

برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه کلیک کنید

آیا دیه قتل زن و مرد یکسان میباشد؟

به طور كلی قتل به دو دسته «عمد» و «غیرعمد» (خطایی) تقسیم می شود که البته در کشور ما نوع سومی كه به آن «قتل شبه عمد» گفته می شود نیز وجود دارد.

اگر بخواهیم تفاوت قتل عمد و غیرعمد را بگوییم در قتل عمد قاتل با هدف قبلی قصد كشتن مقتول (فردی که کشته شده است) را دارد اما در قتل غیر عمد، قاتل هدف قبلی برای کشتن ندارد و بر اساس سهل انگاری موجب از بین رفتن انسانی می شود.

به دلیل اینکه دیه یوم الادا میباشد (یعنی اینکه دیه باید براساس نرخ روز مورد تائید قوه قضائیه به حادثه دیده پرداخت شود) لذا در فرم مربوطه ابتدا سال صدور حکم را باید منظور نمایید. سپس بعد از انتخاب محاسبه دیه بر اساس ریال و تکمیل مشخصات خود دیه قتل بر اساس آن سال محاسبه خواهد شد.

برای محاسبه میتوانید به قسمت محاسبه دیه قتل مراجعه نمائید.

برای محاسبه دیه قتل کلیک کنید

اگر جنین دارای روح و استخوان باشد دیه سقط جنین چقدر است؟

سقط جنین از کارهای حرام و خلاف شرع است و دیه آن بر عهده کسی است که مستقیماً این عمل را انجام داده است. سقط جنین معمولا توسط مادر انجام میشود که پدر هم در این موارد بعد از سقط جنین مطلع خواهد شد که میتواند دیه جنین را از مادر بگیرد.

اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

دوستان گرامی ابتدا میتوانید برای استفاده ی بهتر از فرم محاسبه سقط جنین مثال های زیر را که توسط هموطنان عزیزمان مطرح شده است را مطالعه فرمایید. ابتدا سالی که سقط جنین اتفاق افتاده است را وارد کرده سپس بعد از تیک دار کردن گزینه محاسبه دیه بر اساس ریال مرحله سقط جنین را وارد نمایید و بعد از نکمیل مشخصات (ایمیل و شماره تلفن) آن را محاسبه نمایید.

برای محاسبه میتوانید به قسمت محاسبه دیه سقط جنین مراجعه کنید.

برای محاسبه دیه سقط جنین کلیک کنید

دیه اعضای بدن بر اساس شاخص سال 95 چگونه محاسبه میشود؟

دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو بر عهده جانی و یا قائم مقام او است و باید آن را به مجنی علیه و یا ولی او ادا کند. معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع و میزان خسارت  دیه در قانون  مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست.

به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ این خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند

تغلیظ دیه تنها در حالت قتل جاری می‌شود و به جنایات مادون نفس، حتی اگر دیه کامل داشته باشند تسری نمی‌یابد.

برای محاسبه میتوانید به قسمت محاسبه دیه اعضای بدن مراجعه کنید.

برای محاسبه دیه اعضای بدن کلیک کنید

محاسبه دیه بر اساس دادنامه توسط پزشکی قانونی تعیین میشود؟

هموطنان عزیز به دلیل سوالات متعدد شما عزیزان در خصوص نحوه محاسبه دیه بر اساس دادنامه یک نمونه دادنامه در این قسمت قرار میدهیم. لذا بعد از مطالعه کامل آن به فرم محاسبه دیه بر اساس دادنامه مراجعه کرده و آن را محاسبه نمایید.

بعد از اینکه شخص با استفاده از نامه مراجع قضایی به پزشکی قانونی ارجاع شد و توسط پزشکان متخصص معاینه شد گواهی صادر میشود و گواهی صادر شده توسط پزشکی قانونی که به صورت دادنامه صادر میشود باید به دادگاه داده شود تا میزان دیه مشخص شود.

برای محاسبه میتوانید به قسمت محاسبه دیه بر اساس دادنامه مراجعه کنید.

جهت محاسبه دیه بر اساس دادنامه کلیک کنید

برای گرفتن وکیل در خصوص مطالبه دیه در هر یک از موارد بالا میتوانید به صفحه اصلی هر یک از این سرویسها مراجعه کنید.

برای نمونه مراحل و مدارک مربوط به دیه اعضای بدن را در قسمت زیر برای شما توضیح میدهیم.

مراحل مطالبه دیه اعضای بدن توسط وکیل

  1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید.)
  2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
  3. در این مرحله وکیل مراحل قانونی برای مطالبه دیه را پیگیری می کند.

مدارک لازم برای مطالبه دیه اعضای بدن توسط وکیل

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
  2. ارائه مستندات و گواهی پزشکی قانونی
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟
Default