دادخواست طلاق توافقی

هنگامیکه زوجین با توافق در حقوق مالی و سایر مسائل خانوادگی خود مانند حضانت فرزندان و میزان و نحوه ملاقات ایشان توافق بر طلاق وجدایی گرفته اند چه دادخواستی باید بدهند؟

قبل از انجام هر اقدامی برای طلاق توافقی لازم است با همسرتان در مورد همه مسایل زندگی مشترک به توافق برسید از جمله: مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزندان مشترک و ...

حضور در دادگاه در طلاق توافقی

بر اساس قانون جهت طلاق توافقی باید اقدام به اخذ حکم گواهی عدم امکان سازش از دادگاه نمود وسپس بر اساس این حکم نسبت به اجرای صیغه طلاق در دفترخانه اقدام نمود.

توافق در مسائل مالی زن

در طلاق توافقی باید نسبت به مسائل مالی زن (مهریه, نفقه, اجرت المثل, نحله و حق تنصیف دارایی) توافق نمود.

همچنین نسبت به جهزیه, حضانت فرزندان, نفقه فرزندان, نحوه ملاقات فرزندان و وضعیت بارداری و باکره بودن زوجه توافق نمود.

گواهی عدم امکان سازش

مدت اعتبار حکم عدم سازش سه ماه هست و بعد از گذشت سه ماه حکم صادر شده معتبر نیست و در صورت تمایل مجدد به طلاق توافقی باید کلیه مراحل برای صدور حکم عدم امکان سازش دوباره انجام شود.

تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات

چنانچه زن و شوهر هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد.

این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند.

طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است.

طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.

طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.

طلاق مبارات آن است که کراهت از طرف زن و شوهر باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.

در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست.

از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست.

زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد. اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

شرایط طلاق توافقی

برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص کنند و پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می‌کند هریک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کنند که باید با زوجین مذاکره و سعی در مصالحه کنند.

اگر داوران به نتیجه نرسیدند گزارش خود را به دادگاه می‌دهند و دادگاه نیز براساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و آنها می‌توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.

گفتنی است شوراهای حل اختلاف درخصوص اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین می‌توانند برای اصلاح ذات‌البین دخالت کنند، در حالی‌که در  طلاق توافقی افراد معمولا پیش از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسیده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتی برای سازش و مذاکره بگذارند

بالطبع به شورای حل اختلاف که فرصت دوباره‌ای برای سازش فراهم می‌کنند ارجاع می‌شوند و باید اشاره نمود که برای گرفتن طلاق توافقی زوجین از هم نیاز به شرایط و دلایل محکمه پسندی نیاز نمیباشد.

در طلاق توافقی زن و شوهر باتوجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می‌رسند که دیگر نمی‌توانند با هم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافق می‌رسند. بنابراین به طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می‌شوند و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ طلاق توافقی را می‌نمایند.

تمام شرایط مالی و غیرمالی مربوط به عقد نیز با توجه به توافق زوجین منظور می‌گردد که حدود ۳۰ درصد از کل پرونده‌های طلاق در محاکم را شامل می‌شود.

مراحل طلاق توافقی

در صورتیکه قصد طلاق توافقی را داشتید، میتوانید از یکی از چهار روش زیر اقدام نمائید.

 1. خودتان میتوانید برای تنظیم دادخواست طلاق توافقی اقدام کنید که کافیست مشخصات خود را در قسمت دادخواست طلاق توافقی تکمیل نمائید و سپس فرم دادخواست را پرینت کنید.
 2. خودتان میتوانید مشخصات خود را در فرم دادخواست طلاق توافقی تکمیل نمائید و سپس یاسا بر روی آن نظارت کند و ایرادات آن را به شما بگوید.
 3. یاسا میتواند فرم دادخواست طلاق توافقی را برای شما تکمیل کند و آنرا به شما بدهد.
 4. در صورتیکه قصد حضور در دادگاه و تکمیل دادخواست طلاق توافقی را نداشته باشید، میتوانید از یاسا وکیل بگیرید تا ضمن تکمیل و تنظیم دادخواست، وکالت شما را بر عهده بگیرد.

مدارک طلاق توافقی

مدارک لازم برای طلاق توافقی برای انجام و ثبت هر گونه طلاق در دفاتر رسمی طلاق باید از طریق دادگاه نسبت به دریافت گواهی عدم امکان سازش اقدام کرد و سپس گواهی را به دفاتر طلاق برای ثبت رسمی و صدور طلاقنامه ارائه نمود.

مدارک زیر به پیوست دادخواست طلاق توافقی توسط خود فرد یا وکیل او تقدیم میشود:

 1. سند ازدواج
 2. شناسنامه یا کارت ملی زوج
 3. شناسنامه یا کارت ملی زوجه
 4. وکالت نامه محضری طلاق (الزامی نیست، فقط در صورت اعطای وکالت در طلاق)
 5. توافق مبنی بر نحوه پرداخت یا بذل مهریه، نفقه، تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک.
 6. نظر واحد مشاوره خانواده در دادگاه
 7. گواهی عدم بارداری زوجه.
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟