قراردادهای عمومی

پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. از نظر قانونی قراداد، عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نماید و مورد قبول آنها باشد.

قراردادهای اداری نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری‌که این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند. چون امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فن‌آوری و اجتماعی شدن قراردادها جوابگو نمی‌باشند، بنابراین قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند.

[block:block=15]

این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده، و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و هم به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود؛ مثل قراردادی که به‌وسیله آن کشیدن خطوط آهن به شرکت مشخصی اعطاء می‌گردد.

در این قسمت نمونه هایی از قراردادهای عمومی را برای شما شرح میدهیم و شما میتوانید برای اطلاعات در خصوص هریک از آنها به صفحه تخصصی آن مراجعه نمائید.

قرارداد تقسیم ارث به چه منظوری منعقد میشود؟

بعد از اینکه فردی فوت میکند ماترکی را از خود به جای میگذارد که گاهی ورثه متوفی قصد دارند از طریق قانونی و بین خودشان تعیین کنند که هر یک از ورثه چه میزانی از ماترک را ارث ببرند مثلا متوفی یک ملک و یک زمین کشاورزی و یک مغازه و تعدادی واحد آپارتمان دارد.

ورثه میتوانند با یکدیگر توافق کنند که مثلا یکی از برادران که علاقه به کار کشاورزی داشته است زمین کشاورزی را بردارد.

یا توافق کنند که مثلا دو واحد از آپارتمان به یکی از خواهران برسد و در صورتیکه متوفی مغازه ای داشته است که یکی از پسران ایشان در آنجا کاسبی میکرده است به دلیل اینکه محل کار پسر در آن مغازه بوده است میتوانند توافق کنند که پسر در همان مغازه به فعالیت خود ادامه دهد و مغازه متعلق به ایشان شود.

هرگونه توافقات مربوط به تقسیم ارث و ماترک را  میتواند برای شما تنظیم کند. به دلیل اینکه توافقاتی که در خصوص ارث و تقسیم آن میشود بسیار مهم میباشد و باید به گونه ای تنظیم شود که بعدا هیچ یک از وراث نتوانند از آن سرپیچی کنند و دارای ضمانت اجرای قانونی باشد لذا حتما باید قرارداد تقسیم ارث توسط وکیل متخصص تنظیم گردد.

حق ارتفاق یا حق دسترسی چه خصوصیاتی دارد؟

حقوق ارتفاقی که اشخاص ممکن است در ملک دیگری داشته باشند، به لحاظ شرایط و موقعیت دو ملک متفاوت و متعدد است و در قانون مدنی بعضی از این حقوق به صراحت نام برده شده‌ است، از جمله حق داشتن مجرای فاضلاب یا آب باران در زمین و خانه دیگری و حقوق ارتفاقی دیگری چون حق مرور و حق مجرای آب و حق داشتن درب و شبکه و ناودان و حق شرب میباشد.

الف) حق ارتفاق قائم به ملک است و اختصاص به زمین دارد؛ یعنی اینکه به سود مالک زمین خاصی برقرار می‌شود و هر کسی که مالک زمینی شد، می‌تواند از این حق استفاده کند. به طور معمول حق ارتفاق در دو زمین متصل و نزدیک به هم ایجاد می‌شود.

ب) حق ارتفاق تابع ملک و فرع بر مالکیت زمین است؛ به این معنا که نمی‌توان آن را جداگانه به دیگری انتقال داد و همواره با زمین منتقل می‌شود.

ج) حق ارتفاق دائمی است؛ اگر چه مالک می‌تواند برای مدت محدودی برای دیگری حق ارتفاق ایجاد کند.

د) حق ارتفاق قابل تقسیم نیست؛ منظور این است که اگر حق ارتفاق به سود ملکی مشاع (مشترک) برقرار شده باشد، پس از تقسیم ملک، حق ارتفاق فقط به سود یکی نخواهد بود و هر کدام به طور مستقل حق استفاده از این حق را خواهند داشت، همان‌طور که ماده 103 قانون مدنی بیانگر آن است.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید به قسمت قرارداد حق دسترسی مراجعه کنید.

تکالیف طرفین قرارداد پس از ارجاع امر به داوری چیست؟

برابر ماده 476 قانون آئین دادرسی مدنی طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند.

تسلیم مدارک به داور یا داوران باید به نحوی باشد که طرفین قرارداد مطمئن باشند که در اختیار داور یا داوران قرار گرفته باشد. اما پیشنهاد می گردد به نحوی باشد که سند مطمئنی دال بر وصول مدارک به داور را داشته باشند.

امروزه مرسوم است که در قراردادهای منعقده به ویژه قراردادهای پیچیده یا طولانی‌ مدت یا قراردادهایی که با اتباع خارجی منعقد می‌شود (با توجه به مزایای فراوانی که داوری دارد)، به این نکته اشاره شود که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل‌وفصل نمایند. همچنین می‌توانند ضمن یک قرارداد جداگانه توافق کنند که اختلاف خویش را از طریق داوری حل نمایند. به این شروط اصطلاحا «شرط داوری» گفته می‌شود.

اگر طرفین بخواهند در قراردادهای خود از شرط داوری استفاده کنند، باید موضوعاتی را که می‌خواهند به داوری ارجاع بدهند و همچنین تعداد و اشخاصی را که به عنوان داور انتخاب می‌نمایند، تعیین کنند و در انتخاب خود باید افرادی را به عنوان داور تعیین کنند که هم صلاحیت لازم و هم تخصص و تبحر لازم برای داوری را داشته باشند تا مزایای داوری نسبت به رسیدگی در محاکم افزایش یابد.

برای اطلاعات بیشتر در این خصوص میتوانید به قسمت قرارداد داوری مراجعه کنید.

پیمان نامه عدم افشا چیست؟

پیمان‌نامهٔ عدم افشا قراردادی حقوقی میان حداقل دو دسته است که در آن دو طرف موافقت می‌کنند اطلاعات محرمانه، دانش و دیگر معلومات مورد نظر خود را برای اهداف به‌خصوصی با یکدیگر به اشتراک بگذارند، اما آن اطلاعات را از دسترس یک دستهٔ سومی دور نگه دارند.

این قرارداد، قراردادی است که طی آن طرفین موافقت می‌کنند که اطلاعاتی که در قرارداد بر روی آن توافق کرده‌اند را فاش نکنند. یک پیمان‌نامهٔ عدم افشا، مراوده‌ای محرمانه میان دو دسته، به منظور مصون داشتن هر نوع اطلاعات محرمانه، انحصاری یا اسرار تجاری ایجاد می‌کند. برای مثال، دو دسته می‌توانند قراردادی با هم امضا کنند که در آن اسرار تجاری خود را با هم به اشتراک بگذارند، ولی ان را برای دیگران فاش نکنند.

در قراردادهای تجاری به طور معمول در زمانی که موضوع قرارداد از اهمیت خاصی برخوردار باشد، یک پیش قرارداد محرمانگی دارد تا بر اساس آن طرفی که قرار است به عنوان پیمانکار مسئولیت اجرای تجارت را بر عهده بگیرد، ارزیابی های اولیه تجاری را انجام دهد. در برخی موارد این توافق ها «یک جانبه» منعقد می شوند؛ در واقع ۲۲ طرف این توافق را به امضا می رسانند که اطلاعاتی که یک طرف عرضه می کند حفظ کنند.

برای اطلاعات بیشتر در این خصوص میتوانید به قسمت قرارداد عدم افشا مراجعه کنید.

تعدیل قرارداد در قراردادهای مشاوره به چه صورتی انجام میشود؟

در تعدیل قانونی، قانونگذار امکان تعدیل در مفاد قرارداد را صراحتا مورد پذیرش قرار داده و شرایط قراردادهای قابل تعدیل را به‌دقت روشن می‌کند اما در تعدیل قضایی، یا مستند صریح قانونی برای امکان تعدیل وجود ندارد یا مقررات موردنظر بسیار کلی است، به‌نحوی‌که تشخیص وجود شرایط لازم برای تعدیل، به قاضی واگذار شده است.

از میان اقسام ذکر شده تعدیل قرارداد، پذیرش تعدیل قانونی و تعدیل قراردادی در نظام حقوقی اغلب کشورها، علی‌الاصول با مشکل خاصی روبرو نیست اما تعدیل قضایی همواره در معرض موانع جدی قرار داشته است.

این موانع از آنجا ناشی می‌شود که اصولا نیروی الزام‌آور قرارداد بر قاضی نیز تحمیل شده و او مکلف است در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، از مداخله در حریم اراده طرفین خودداری کند و نباید در قضاوت خود به بهانه عدالت و انصاف، در مفاد قرارداد و شروط آن تغییراتی به وجود آورد. 

برای اطلاعات بیشتر در این خصوص میتوانید به قسمت قرارداد مشاوره مراجعه کنید.

قرارد‌اد‌ کار چه ویژگی هایی دارد؟

برای صحت قرارد‌اد‌ کار د‌ر زمان انعقاد‌ قرارد‌اد‌ رعایت شرایط ذیل الزامی است:‏

 • مشروعیت مورد‌ قرارد‌اد‌
 • معین بود‌ن موضوع قرارد‌اد‌‏
 • عد‌م ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین د‌ر تصرف اموال یا انجام کار مورد‌ نظر‏

اصل بر صحت کلیه قرارد‌اد‌های کار است مگر آنکه بطلان آنها د‌ر مراجع ذیصلاح به اثبات رسد‌. قرارد‌اد‌ کار علاوه بر مشخصات د‌قیق طرفین باید‌ حاوی موارد‌ ذیل باشد‌:

 • نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید‌ به آن اشتغال یابد‌
 • حقوق یا مزد‌ مبنا و لواحق آن
 • ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها
 • محل انجام کار
 • تاریخ انعقاد‌ قرارد‌اد‌ کار
 • مد‌ت قرارد‌اد‌، چنانچه کاربرای مد‌ت معین باشد‌
 • موارد‌ د‌یگری که عرف و عاد‌ت شغل یا محل ایجاب کند‌

د‌ر موارد‌ی که قرارد‌اد‌ کتبی باشد‌، د‌ر ۴ نسخه تنظیم می‌شود‌ که یک نسخه از آن به اد‌اره کار محل فرستاد‌ه می‌شود‌، یک نسخه نزد‌ کارگر و یک نسخه نزد‌ کارفرما می‌ماند‌ و نسخه د‌یگر د‌ر اختیار شورای اسلامی کار و د‌ر کارگاههایی که فاقد‌ شورا هستند‌، د‌ر اختیار نمایند‌ه کارگر قرار می‌گیرد‌.‏

برای اطلاعات بیشتر در این خصوص میتوانید به قسمت قرارد‌اد‌ کار مراجعه کنید.

تنظیم قرارداد کار دائم چه مزایایی برای کارگران دارد؟

براساس عرف بازار کار ایران، کارگران به سه دسته فصلی، موقت و دائمی تقسیم می‌شوند؛

نگاهی به وضعیت اشتغال این سه دسته از کارگران نشان می‌دهد که کارگران موقت بیشترین فشار را به لحاظ کاری و مالی تحمل می‌کنند و در عین حال از مزایایی همچون حق بیمه، حق اولاد، حق مسکن، بیمه بیکاری و دیگر پوشش‌های قانونی برخوردار نیستند، جمعیت کارگران قرارداد موقت به لحاظ ترکیب  جمعیتی جامعه کارگری کشور از سایر گروه‌ها بیشتر است.

این کارگران فاقد قرارداد قانونی کار هستند و به همین دلیل امکان اخراج آنها توسط کارفرما به راحتی وجود دارد.

پس بهتر است که قبل از اینکه کارگری بخواهد با کارفرمای خود قرارداد کار منعقد کند حتما با وکیل متخصص مشورت کند تا او را برای مطالبه تمامی حقوق خود راهنمایی کند.

در این زمین  به منظور دفاع از حقوق کارگران میتواند در جهت مشاوره و تنظیم قرارداد کار به کارگران مشاوره بدهد و یا قرارداد کار را تنظیم کند.

برای اطلاعات بیشتر در این خصوص میتوانید به قسمت قرارد‌اد‌ کار دائم مراجعه کنید.

قرارداد کار موقت چیست و چقدر زمان دارد؟

نوعی قرارداد است که تاریخ شروع و پایان آن از همان ابتدا تعیین می‌شود و در طول قرارداد نیز کارفرما نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر کارگر در انجام وظایف محوله قصور داشته باشد و در رعایت آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه کوتاهی کند، آیا باز هم کارفرما نمی‌تواند وی را اخراج کند؟ در صورتی که ممکن است ادامه چنین وضعی در ادامه کار کارگاه خلل به وجود آورد و موجب خسارت شود.

به نظر می‌رسد با توجه به تفاسیری که از قانون کار و ماده ٢٧ آن شده در چنین شرایطی کارفرما می‌تواند با اخذ نظر مثبت شورای اسلامی کارگاه قرارداد کار موقت را قبل از انقضای آن فسخ کند. قراردادهای موقت برای کارها و مشاغلی که ماهیت دائمی ندارند به‌ویژه قراردادهای پیمانی که اجرای آن‌ها عموما ظرف  زمانی خاصی دارد ایجاد شده و نباید در قراردادهای ماهیت دائمی مورد استفاده قرار گیرند، اگرچه قانون منعی برای آن قائل نشده است.

تکرار و تداوم قراردادهای موقت موجب دائمی شدن آن نمی‌شود ولی چنانچه قراردادی دائمی باشد تبدیل آن به قرارداد موقت، در صورتی که کارگر رضایت نداشته باشد، خلاف مقررات است و کارگر می‌تواند به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و از کارفرمای خود شکایت کند.

برای اطلاعات بیشتر در این خصوص میتوانید به قسمت قرارد‌اد‌ کار موقت مراجعه کنید.

مراحل تنظیم قراردادهای عمومی توسط وکیل

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور قراردادها را دارید.(برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات قرارداد و توافقات مربوط به آن را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
 3. در این مرحله وکیل مراحل قانونی و توضیحات لازم را برای تنظیم قرارداد را انجام خواهد داد.

مدارک لازم برای تنظیم قراردادهای عمومی توسط وکیل

 1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی طرفین قرارداد
 2. ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد

 

آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟