جستجوی وکیل و مشاور حقوقی

(۱۰ نتیجه)

با مطالعه سوابق و مقایسه، متخصص مورد اطمینان خود را پیدا کنید

منوچهر بختیاری

وکیل پایه یک دادگستری (کانون وکلا)

حقوقی

محمد نیکیان قویدل

وکیل پایه یک دادگستری (کانون وکلا)

حقوقی

قادر صفری

وکیل پایه یک دادگستری (کانون وکلا)

قراردادها، حقوق، امور شرکت‌ها (ثبتی)، حقوقی، کیفری

جمیل تقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری (کانون وکلا)

امور شرکت‌ها (ثبتی)

عادل بابایی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون وکلا)

کارشناس حقوق کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل قبولی در مرحله اول دکتری حقوق نفت و گاز وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز وکیل شرکتهای تجاری و ساختمانی تخصص در امور قراردادها . شرکتها . اسنادتجاری {چک و ..} و ملک

بیمه، مالیات، قراردادها، حقوق، امور شرکت‌ها (ثبتی)، یاسا، حقوقی، کیفری

آیدا رضوانی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون وکلا)

قراردادها، حقوق، حقوقی، کیفری

بهروز شاکری

وکیل پایه یک دادگستری (کانون وکلا)

حقوق، حقوقی، کیفری

بهنوش رحیمی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون وکلا)

قراردادها، حقوقی، کیفری

رادا اسدپورپیرانفر

وکیل پایه یک دادگستری (کانون وکلا)

حقوق، حقوقی

سید آقا علوی فر

وکیل پایه یک دادگستری (کانون وکلا)

قراردادها، حقوق، حقوقی، کیفری، تخصص‌های کارشناسی