ویدئو نقدوبررسی سفته - اکرم فرخ

ویدئو نقدوبررسی حقوقی در خصوص سفته و موارد مرتبط با آن.

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۵
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟