ثبت احوال
  ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

  معامله به قصد فرار از دین چیست، چگونه اثبات می شود و معامله صوری چیست؟

  برای احراز این مساله که معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته یا نه؟ باید به…
  قوانین و مقررات
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

  دیوان عدالت اداری قوانینش و داد خواهی در آن به چه صورتی است

  دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع رسیدگی به شکایت های مردم از دستگاه های اداری…
  قوانین و مقررات
  ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

  مستثنیات دین چیست؟

  مستثنیات دین :هنگامی که به موجب حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجهی به…
  ثبت احوال
  ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

  وصول دین و نحوه وصول دین از محل وثیقه یا رهن از بدهکار

  وصول دین :یکی از راه‌های اطمینان طلبکار نسبت به بازپرداخت مطالباتش اخذ وثیقه یا رهن از بدهکار…
  دکمه بازگشت به بالا