دادخواست حقوقی

اجرای حکم در دادگاه شامل چه مراحلی می باشد؟

اجرای حکم در دادگاه مراحل مختلفی دارد و باید این مراحل سپری شوند. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، باید مراحل زیادی طی شود.

معمولاً این مراحل از  چانه‌زنی میان دو طرف شروع می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف نیست باید طرح دعوا در دادگاه مطرح شود.

قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود. رسیدگی در دادگاه و صدور حکم مرحله بعدی است.

اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند.

در این صورت با مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم اقدام می‌شود. در این مقاله صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده‌‌‌ایم.

احکام لازم‌ الاجرا

اجرای حکم در دادگاه که باید حتما اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌ الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:

احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.

احکامی مثل حکم داور که مستقلاً در حدود مقررات و در خارج از دادگستری اتخاذ و صادر می‌شود.

احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.

لزوم درخواست صدور اجرائیه

کسی که حکم به سود او صادر شده، برای اجرای این آرا باید اقدام به درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود.

طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 صدور اجراییه به عهده دادگاه نخستین می‌باشد. یعنی دادگاهی که دادخواست اولیه به آن  داده شده است و حکم نخستین نیز از آن صادر گردیده است.

و همچنین طبق ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی «اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می‌شود». بنابراین، دستور صدور اجراییه و عملیات اجراییه آن تحت نظر دادگاه نخستین و به موقع انجام می پذیرد.

اجرای حکم در دادگاه

شرایط صدور اجراییه

شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که برای صدور اجراییه باید سه مرحله سپری شود:

 1. حکم ابلاغ شود.
 2. تقاضای صدور اجراییه شود.
 3. حکمی قطعیت پیدا کند.

همین مراحل برای صدور اجرای حکم در دادگاه و یا اجراییه برای رای داور هم باید طی شود.

اجراییه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما شرایط صدور کمی فرق می‌کند. ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال 1370  شرایط را بیان کرده است که به این ترتیب می‌باشد:

باید یک نسخه رونوشت از رای قطعی به پیوست تقاضانامه توسط کسی که حکم به نفع او صادر شده به اجرای دادگاه تسلیم شود.

ترتیب اجراییه

گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود.

مدیر دفتر بعد از دریافت صدور اجراییه آن را به همراه گزارش لازم تقدیم دادگاه می کند. رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست های آن  اقدام به دستور صدور اجراییه می‌کند.

همچنین مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند که این اقدامات اولین قدم برای صدور اجراییه می باشد.

برگ اجرائی به چه شکل است؟

برای اینکه تصوری کلی از برگ اجراییه داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است درج می‌شود.

در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، توسط مدیر دفتر و به صورت چاپی نوشته می‌شود.

بعد از آن به مهر دادگاه ممهور می شود و تعداد برگهای آن مانند دادخواست به تعداد افرادی که در دادگاه محکوم شده اند می باشد.

اجراییه در دو نسخه صادر که یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی  و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

پرداخت هزینه های اجرایی

پرداخت هزینه‌های اجرایی مرحله بعد است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. پرونده‌ای توسط مدیر اجرایی حکم، تشکیل می‌شود که اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی خواهد شد.

به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که با پرونده مربوط به دعوا که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده متفاوت است.

ابلاغ اجراییه

در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقررات ابلاغ اجراییه مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است.

کار اجرا به دادورز  واگذار می شود که نام او در زیر اجراییه نوشته شده است.

پس از این طی این مراحل و به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد، عملیات اجرایی شروع می شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق دخالت در وظایفی که بر عهده دادورز است ندارد.

دادورز وظایف خاصی در اجرای حکم در دادگاه بر حسب این که موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی بر عهده دارد.

اجرای حکم در دادگاه

اجرای حکم در دادگاه برای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود.

در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه برای جبران خسارت وارده به محکوم‌علیه را خواهد داشت؛ ولی مطالبه  آن با طرح دادخواست دعوا می باشد.

اجرای حکم در دادگاه برای احکام غیرمالی

اجرای حکم در دادگاه برای احکام غیر مالی به راحتی حکم مالی نیست. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند.

یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 آمده است عمل می‌کند.

با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود متوجه میشویم اجرای حکم کار ساده‌ای نیست. بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می‌پذیرد، تجدیدنظر کرد.

برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود.

پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است 10 روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد.

در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت. در اجرای حکم در دادگاه و بالاخص احکام مالی هم تفاوت‌هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. با مراجعه به قانون اجرای احکام مدنی می توانید از همه زیر و بم های اجرای رای آگاهی بدست آورید.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۵۹ رای

نوشته های مشابه

‫79 دیدگاه ها

 1. تشکر بابت زحماتی که برای آگاهی مردم میکشید .. یه سوال خانه ام را برای ضمانت شخصی گذاشتم و متاسفانه با اینکه هنوز پرونده در جریان است در دادگاه تجدید نظر …خواهان با سپردن سندخسارت احتمالی داره پرونده اجرا و مزایده خانه ام را بدون اینکه اطلاع از قیمت گذاری کارشناس رسمی داشته باشم و اخطاری برام آمده باشه خانه را به مزایده گذاشته و یک سوم قیمتش برادرخواهان خریده .. به دادگاه مراجعه کردم گفتم چرا اخطاربه کارشناسی و تاریخ مزاید برایم نفرستادین گفتن به متحم که ضامنش شدی ابلاغ کردیم . گفتم بابا اون اصلا فراریه فعلا قبول نکردن و میگن وظیفه نداشتیم به تو ابلاغ کنیم . چه کار کنم تو را به قرآن اگر راه داره راهنمایی ام کنید

  1. فقد متهم رو باید تحویل بدی.هیچ راهی نداری.بعداز تحویل دادن متهم خونتو پس بگیر.اگر وکیل بگیری بهتراست

 2. سلام من حکمم صادر شده که با توجه به رضایت شاکی مبلغ پانصد هزار تومان جریمه پرداخت به دولت است ومن هم مشکلی نداشتم و حکم رفت برای اجرای احکام ، دو ماه پیش برام پیامک اومد که حکمم رفته قسمت اجرای احکام از اون روز تا الان هفته ای یه بار میرم اجرای احکام که مبلغ رو پرداخت کنم تا وثیقم آزاد بشه ولی هر بار میگن باید حکم تو سامانه ثنا بیاد تا ما کارتو راه بیاندازیم
  سوالم اینه چرا حکم تو سامانه نمیاد واینکه طرف داره منو میپیچونه و اینکه چکار باید بکنم ضمنا وثیقم سی میلیون میباشد
  ممنون اگه راهنمایی کنید

 3. سلام،درتاریخ۳/۳/۹۵چندنفربامن درگیر شده درصورتیکه هیچ وسیله ای برای وفاع ازخود نداشتم و بنده رابااصلحه شکاری و چاقو مورد ضرب وجرح عمدی قرارداده وبطورمعجزه آسایی جان سالم بدربردم،بعدازچندروزازبیمارستان مرخص شدم ودردادگاه شکایتی تنظیم کردم،بعداز این همه مدت دونفرازمتهمین پرونده باوجوداعترافاتی که داشته اند آزاد شده و۳نفردیگرازسوی دادگاه کیفیری چندسال به حبس محکوم شده،وبااعتراض متهمین، پرونده به دادگاه تجدیدنظراستان رفته است،و تاریخ رسیدگی را۱۵/۸/۹۷زده وبعدبه۲۵/۱۰/۹۷وبعدبه۲۶/۱/۹۸به تاخیربی مورد می اندازنددرتمام تاریخهای ذکرشده حضور به موقع داشته ام،ضمنامتهم ردیف اول پرونده که بنده رابااصلحه زده فراری است وبدون کوچکترین دقدقه ای به خلاف غرورآفرینش میپردازد،متهم ردیف ۲و۳هم باقراروصیقه آزادانه به مزاحمت وتهدیدبنده پرداخته ،و وقتیکه به قاضی پرونده میگویم،میفرمایند:بروتاوقت رسیدگی فرارسد،وقت رسیدگی که فرا رسدبازوقتی طولانیتردیگری اعلام میکند،آیااین وقت دادن مجاهدین شیطان نیست؟

 4. با عرض سلام و ادب
  ببخشید حکم های اجرا که از تاریخ ان ها 25 سال می گذرد هم قابل اجرا می باشند؟
  با تشکر

  1. سلام فردی پارسال بافوحش تحدید به من هجوم آورد ولی خسارت بمن زد الان دیه وخسارت ایشان مشخص شده به محکوم ابلاغ شده ووقت اعتراض ۲۰ روزه ای داده اند بعد روند این پرونده چگونه میشه یا اگر مالی نداشته باشه چی….باتشک

 5. رای طلاق من در دیوان تایید شده و یک هفته پیش فرستاده اند تجدیدنظر تا بره اجرای احکام دادگاه بدوی
  میشه لطفا بفرمایید که حدودا چقدر طول میکشه تا اجرای حکم؟ خیلی برام مهمه که زمانش رو بدونم

  1. سلام خدمت استادان گرامی..ببخشید اگر زحمتی نیست سوالی داشتم که آیا بنده بعد از ۳ماه میتوانم به پرونده ای که ب نفع بنده رای صادر شده و فقط یه مرحله که گفتن باید ب اجرا بزارم اما به دلایلی نتوانستم به دادگاه اجرای حکم بروم مریض بودم و متاسفانه از شرایط مالی هم خیلی بد بودم طوری که بزور نون شب جور میکردم..از اینا بگذریم خلاصش اینه که آیا باتوجه به اینکه متهم اعتراف کرده که باید فلان مبلغ راباید بپردازم میتوانم بهش رسیدگی کنم از همون مرحله یا باید دوباره شکایت کنم

 6. سلام من از محل کار اخراج شدم شکایت کردم یه مبلعی باید خسارت بدن که ندادن به به قوه قضاییه الکترونیک مراجعه و اجراییه صادر شد و گفتن که یه هفته بعد بیا شعبه فلان و در دادگاه فلان…خواستم ببینم بعد از مراجعه ب دادگاه چقدر زمان میبره به پولم برسم ممنون

 7. سلام با تشکر از زحماتتون و اطلاعات کاربردی شما
  من یک سوالی داشتم
  بعد از اجرای جلسه دادگاه رای قاضی برای بنده صادر شد
  اما در پیامی که از طریق سامانه ثنا فرستاده شد جزئیات و اطلاعاتی راجع به رای به من داده نشد
  و صرفا جهت اطلاع رسانی بود
  باتوجه به اینکه بنده ساکن تهران هستم و دادگستری واقع در شهر مازندران میباشد میخواستم بدونم ایا باید برای اطلاع از رای قاضی حضورا به دادگستری مراجعه کنم یا راه دیگری برای اطلاع از رای میباشد؟

 8. درود فراوان
  من یک پرونده اداره کار در اجرای احکام دارم که شاکی هستم تمامی مراحل را طی کردم و درست زمانی که ملک محکوم علیه قرار بود برای مزایده گذاشته شود محکوم علیه نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض کردن اما اکنون که پرونده را خواندم لایحه جدیدی به دا گاه دادن که موضوع لایحه اشتباه بود حکم دادگاه است . محکوم علیه مدیر عامل یک شرکت پخش مواد غذایی بوده که پس از شکایت پرسنل تمامی اموال شرکت را فروخته و شرکت بسته شده و دادگاه نسبت به اموال شخصیش دستور اجرای داده اکنون محکوم علیه با لایحه ای مبنی بر این که شکایت حقوقی بوده ونه شخصی تقاضای رد توقیف اموال کرده و قاضی اجرای احکام موافقت کرده ایا این حکم در چهارچوب قانون است ؟ پس حق و حقوق پرسنل در چطور میشد مطلبه کرد . سپاس گذارم از شما

 9. سلام برام پیامک اومده که پرونده شما به شماره فلان و شماره بایگانی فلان به شعبه ۵ اجرای کیفری واصل شد .من باید چیکار کنم الان؟

 10. سلام عرض ادب خدمت شما
  آیا شماره پرونده (دادنامه)باید ۱۶رقمی باشد یا اینکه ممکن است کم تر هم باشد ؟
  با تشکر .

 11. سلام من زمین مسکونی خریداری کردم که ۱۵۷متران درطرح هادی بود مالکین قرارشد بمن خسارت بدهند که درقولنامه نوشته به نرخ روزولی دادگاه بر اساس شاخص بانک مرکزی حساب کرده تورم چرا براساس قولنامه عمل نکرد دادگاه

 12. سلام
  حکم منع تعقیب اگر از زمان صدور و مهلتی که خود دادگاه برا اعتراض میده فرصت اعتراضش رد بشه باز قابل اعتراض هست؟

 13. با سلام ببخشید ی سوال داشتم
  متسفانه بردار من مترکب جرم شد
  وبعد،شاکی،رضایت داد و با یک فیش،حقوقی قاضی،دستور ازادی،داد اما یک احضاریه براش،اومده برای ابلاغ .میخواستم بدونم برای چیه ???????

  1. سلام حتما جرم جنبه عمومی داشته بعضی از جرمه جنبه عمومی دارند که با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی شود

   1. سلام بنده وکیل نیستم ولی فکرکنم باید منتظر باشید تا جواب حکمتون صادر و بهتون ابلاغ بشه…بهتون یادآوری شده که پرونده شما درحال اجرا هسته بعضی اسمسهارو زیاد روش فکر نکنید..

 14. سلام بعد گرفتن اجراییه در مورد چک اگر صادر کننده چک مالی نداشته باشد تکلیف چیست؟چیکار باید کرد؟ آیا میتوان تمام حسابهای بانکی صادر کننده چک در تمام بانکها را با حکم قضایی مسدود کرد؟ تا هیچ انتقال پول انجام نشود؟

 15. سلام.خسته نباشید.به عرضتان برسانم دردادگاه برای اینکه در جلسه رسیدگی حضورپیدا نکردم حکم حضوری صادر کرد.درصورتی که هیچ ابلاغ احضاریه کتبی یا الکترونیکی به دست من نرسیده بود.الان پرونده ام اجرای احکام برای اجرای حکم رفته است.حال با وجود اینکه میدانم حق اعتراض دارم خواستم بدونم به چه نحوی باید اعتراض کنم؟یا دادخواست به کی؟کجا؟باید بدهم .یا اعاده دادرسی بدهم.باتشکر

 16. سلام ،وقت بخیر،خانه ای پیش خرید کردم ک متاسفانه با بدعهدی مالک خیلی دیر تحویلم شد و وامی ک گرفته رو با ترفند میخواد گردنم بندازه ،حالا بانک میخواد پرونده رو بفرسته اجرایئه،من ساکن ملک هستم،چقدر طول میکشه تا مجبور ب تخلیه شم،میخوام شکایت کنم

 17. باسلام .ایا بارای قطعی و حکم دایره احکام میشه حساب شرکت وکارفرمارا مسدودکردوحقوق پرداخت نشده رادریافت کرد؟

   1. سلام خسته نباشید،مشکلی که برای اقای علی پوراقبالی پیش امده برای منم هم پیش امده ولی متهم رفته خودشو معرفی کرده الان زندان هستش ۱۱تا شاکی داشته از ۸ نفر رضایت گرفته ولی باز دادستان، یک، سوم زمین مزاهده گذاشته .من چیکار کنم خواهش میکنم راهی برام بزارید.ممنون

 18. با سلام و عرض خسته نباشید.
  بنده از یک نفر بخاطر چک بلامحل به مبلغ 4.000.000 تومان شکایت کیفری کردم.
  حکم دادگاه شش ماه حبس تعزیری برای متهم صادر شد. پس از واخواهی مجدد حکم تایید شد. الان زمان تجدید نظر خواهی هم تمام شده و متهم اعتراضی نکرده و بنده درخواست اجرائیه کردم.
  میخواستم بدونم
  اولاً: متهم میتونه هنوز هم اعتراضی داشته باشه؟
  دوما: الان که حکم 6 ماه حبس صادر شده باید 6ماه بره زندان یا میتونه سند بذاره یا بخره؟
  ثالثا: توی این مرحله چقدر زمان میبره؟
  پیشاپیش از پاسختون و سایت خوبتون تشکر میکنم

 19. سلام. حکم 50 ضربه شلاق برام. اومده. و از روی سایت ثنا متوجه شدم ک تاریخ یازدهم تیرماه بوده و 10 روز وقت داشتم برای اجرای حکم برم.وگرن حکم جلب برام. میاد. ولی من دیروز دیدمش. حاستم. بدونم الان میتونم کاری کنم. راهی داره ک اجرا نشه. بعد میخاستم. بدونه توی سوپیشینه م میاد یا ن؟

 20. سلام خسته نباشید
  وقتتون بخیر
  موضوع ضرب و جرح عمدی
  رای به نفع بنده از دادگاه تجدید نظر در اردبهشت ماه صادر شده است
  پس ارسال پرونده به اجرای احکام درخواست دیه نموده ام
  حدود دوماه از درخواست دیه بنده گذشته است ولی هنوز خبری از پیامکی مبنی بر اینکه به واحد خاصی مراجعه کنم نیامده است
  لطفا راهنمایی کنید
  تکلیف چیست؟
  مدت زمان چقدر است؟
  بنده کی به مبلغی ک تعیین شده است دست خواهم یافت؟

 21. با سلام
  برای من پیامک آمده که پرونده شما به اجرای مدنی شورا واصل شد ولی هنوز رای قطعی ابلاغ نشده ممنون میشم راهنمایی کنید

 22. با سلام من دو سال پیش یه خونه گرفتم پولش کامل دادم ولی متاسفانه هنوز خونه رو بهم تحویل نداد طبق قولنامه باید برجی سه میلیون بابت دیر کرد به من بده پارسال شکایت کردم یه وکیل هم گرفتم ولی دادگاه یک سال برام برید اونم بیست میلیون تو مرحله اجراست سوال اینجاست! برا یک سال دیگه باید دو باره دادخواست بدم؟ ؟ متاسفانه من زیاد از دادگاه سر در نمیارم وکیل هم پولو گرفت و کار خاصی هم انجام نداد

 23. سلام خواهر من تو پارک دوچرخه بازی میکرده یه بچه میدوه به دوچرخه میخوره بعد بلند میشه فرار میکنه چندروز بعد پیداشون میشه که شما با دوچرخه زدید فرار کردید ابروش جراحت ورمیداشت بخیه خورده اما عمیق نبوده الان شکایت کردن حتی شاهد دروغی هم اوردن که خواهر من فرار کرده الان میخواستم ببینم میشه ثابت کرد که بچه خودش دویده سمت دوچرخه؟اگه ثابت شه ما محکوم نمیشیم؟اگه محکوم شیم تقریبا چقدر دیه بهشون تعلق میگیره و روال دادگاه و پرداخت دیه چقدر طول میکشه ممنون میشم جوابمو بدید مسئله خیلی واجبه

 24. با سلام چند روز پیش ناگهان ماموران کلانتری دم خانه ی ما اومدند و گفتن باید کلانتری بیای من هم رفتم متوجه شدم پدر من (که 20 سال است بیماری افسردگی شدید دارد) از دادستانی حکم گرفته که من بیمار عصبی و روانی هستم و برای درمان امتناع میکنم و با حکم دادستانی باید ماموران منو ببرند مرکز درمان بیماری های اعصاب و روان و اگر پزشک دستور بدهد من بستری شوم و اگه مشکلی نداشتم آزاد شوم (برام جالبه که دادستان چطور وقتی منو ندیده حکم داده ) حالا سوالم اینه که آیا میتوانم درخواست ابطال شکایت و حکم دادستانی را بدم چون برای آینده شغلی در ارگان دولتی خیلی نگرانم

 25. سلام, چندی پیش درگیری خیابانی داشتم, در اولین جلسه دادگاه حضور پیداکردم و منکرشدم, بقیه ابلاغیه ها رو نادید گرفتم و دردادگاه حضور پیدا نکردم, بصورت غیابی رای صادر شده و پروندم از دادگاه قضایی رفته کیفری و اجرای احکام, حالا دقیقا نمیدونم چیکارکنم…

 26. باشوهرم میخوایم بریم زیارت کربلا میخوام بدونم شوهرم ممنونه خروج یانه پرونده سرقت ولی با قرارازاده

 27. با سلام و وقت بخیر .
  بعد از ثبت این مراحل در سامانه اطلاع رسانی ثنا ، چه اقدامی باید انجام داد و کجا باید مراجعه کرد ؟
  2-اجرائیه ابلاغ شد
  3-اجرائیه صادر شد
  4-ابلاغیه جهت ابلاغ اجرائیه صادر شد
  5-پرونده مختومه شده است

 28. سلام …پرونده ی تصادفی داشتیم آخرین حکم پرداخت هجده درصد دیه کامل بوده …حالا سی روز میشه از حکم میگذره اما هنوز از اجرا احکام پیامی نیامده ؟؟؟آیا من باید اقدامی بکنم یا خیر؟؟؟برایذکپی گرفتن و تمبر برابر اصل پرونده و تحویل به بیمه چقدر هزینه میگیرند؟؟

 29. سلام واسه ۸۵۰ هزار تومان داداش برام ابلاغ از اجرای احکام فرستاده بعد ده روز اگه نصف پول رابه حساب بریزم چقدر طول میکشه برای ۴۵۰ هزار تومان حکم جلب منو بگیره تشکر

 30. 21 روز قبل اجرائیه اداره کار بابت شکایت از کارفرما رو دادم به دادگاه و دادخواست تنظیم کردم.مرحل قانونی و زمان اجرای حکم چقدر طول میکشه؟

 31. باسلام وخسته نباشین
  زمینهایم راتصرف کرده اندبعدازدوازده سال حکم نهایی صادرشده درخواست اجرای احکام داده ام که هزینه زیاد برای صادرکردن اجرای حکم بایدبپردازم بعدازپرداخت چه مدت طول میکشدقاضی حکم اجرای احکام راصادرکند.ممنون

 32. با سلام.درصورتی مستاجر در آپارتمان موجب سلب آسایش بشه و اظهارنامه و دادخواست تخلیه توسط مدیر واهالی آپارتمان و مالک فرستاده بشه .آیا حکم تخلیه صادر میشه.چقدر زمان میبره تا صادر بشه؟

 33. باسلام و خسته نباشید.
  یه پرونده ی بود ازکسی شکایت کرده بودم و تا یک روز پیش رای صادر شده و میخاستم بدونم مراحله ی نهاییه اون کی هست?

 34. باسلام و خسته نباشید. دو سال قبل شکایتی علیه ایرانخودرو داشتم که چند روزی است حکم علیه ایرانخودرو صادر شده و طبق دادخواست اولیه که دو سال قبل تنظیم نمودم، ایرانخودرو موظف شد تا مبلغ 24 میلیون تومان به اینجانب بدهد.
  این مبلغ، مبلغ دوسال قبل مربوط به خودروی 405 می باشد. و با توجه به اینکه در دادخواست، چیزی تحت عنوان مبلغ به روز وارد نشده و قاضی نیز در حکم خود 24 میلیون را آورده، آیا اجرای احکام میزان تورم را برای 24 میلیون در نظر می گیرند یا اینکه فقط 24 میلیون به اینجانب تعلق می گیرد؟
  اگر بخواهم قیمت به روز 405 را طلب کنم باید چه مراحلی را بگذرانم؟

  با تشکر فراوان

 35. سلام.ممنون ازاینکه وقت میگذاریدایا بعدازابلاغیه اجرای حکم (۴۰ضربه شلاق بدلیل توهین)میتوان حکم رابااعتراض تغییرداد؟

 36. سلام پدر بنده تیر ماه ۹۷ تو یه تصادف فوت شد و پرونده از دادگاه رفت تجدیدنظر و اس ام اس امد به کد ثنا رای صادر شد ولی ابلاغیه نیامده هنوز میخواستم ببینم چقدر طول میکشه که ابلاغیه برامون ارسال شه

 37. سلام
  در مورد چک بعد از رای قطعی دادگاه خواهان تا چه مدت وقت دارد پرونده را به اجرای احکام ببرد؟حکم دادگاه به تاریخ 3/97 بوده(حقوقی)ایا خواهان تا مدت زمان معینی میتواند تقاضای ارجاع پرونده به اجرای اکام نماید؟ ایا خواهان میتواند در صورتیکه نیمی از بدهی توسط خوانده به دادگاه پرداخت گردد تا بتواند ما بقی را تامین کند ایا خوانده باز هم میتواند حکم جلب بگیرد؟

 38. با سلام
  بنده یک هفته پیش بعد از کلی معطلی حکم‌اجرا رو از اداره کار گرفتم و تحویل دفتر خدمات قضایی دادم
  تا اجرایه حکمم چقد دیگه زمان میبره
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 39. با سلام و وقت بخیر خدمت شما
  پرونده من حکمش غیابی صادر شده برای دریافت دیه و بیست روز مهلت واخواهی هم به اتمام رسیده خواستم بپرسم چگونه متوجه شوم که پرونده مورد اعتراض قرار گرفته یا خیر ؟

 40. باسلام
  ما در دادگاه حل اختلاف محکوم و پس از تجدیدنظر جکم مذکور در دادگاه همان شهرستان مورد بررسی و تایید و قطعی گردید.
  در حکم امده است که حق با صاحبین پلاک ۱۴۰زمین زراعی در (گلالک موری) میباشد.
  ولی در مرحله اجرای حکم مامور دادگاه همرا با پاسگاه حکم را با درگیری شدید در پلاک ۱۳۵ زمین زراعی اجرا کردند .
  به علت نداشتن اطلاعات و عشایری بودن منطقه این قضیه ۱۴ماه به طول انجامید …
  درخواست ما فقط به نحوه اجرای حکم است . (اصل حکم صحیح است)

 41. سلام.من به همراه ۳ نفر از همکارانم از کارفرما شکایت کردیم رای اداره کار رو گرفتیم و الان در مرحله اجرای احکام هستیم اما شرکت تمام حساباش خالیه و اینکه اموال درستی نداره اگر هم داشته باشه به کار ما نمیاد.هنوز حکم اجراییه رو ندادم که بهم مامور بدن چون دیدم شرکت هیچی نداره.رفتم دادگاه بهم میگن چون فقط اسم شرکت اومده و از کارفرما نامی برده نشده باید صبرکنید تا زمانی که شرکت پول بده.میخوام بدونم ما چطور میتونیم پولمون رو از شرکت بگیریم.الان هی زنگ میزنه که بهتون پول میدیم ولی همش الکیه هیچ کاری نمیکنن.من میتونم برم از شخص کارفرما شکایت کنم؟توی خود دادگاه نه اداره کار یا شورای حل اختلاف.یکسال از این داستان میگذره و ما هنوز نتونستیم حقوقمون رو دریافت کنیم.خواهش میکنم کمکمون کنید

 42. سلام ما پارسال دعوا گرفتیم شاهد نداشتیم ک شکایت کردیم نامه پزشک قانونی هست تحقیق هم امدن مغازه دارها گفتن فقط دعوا شده از 6نفر ک بودن 3نفر رو 5روز بازداشت کردن ازاد شدن در دادگاهی هم شرکت نکردن قیابی رای صادر شد ک اعتراض زدن نزدیک دوماه هست جواب نیومده کی میاد تاثیری براشون داره حتی درصد دیعه هم تعیین شده

 43. بابت بیمه دادخواست من مورد قبول بوده و حکم دریافت بیمه گرفتم…ولی اجراییه احکام قضایی فرستادن دادخواست بدم…در حالی که شرکت میگه نامه به بیمه باید داده میشده…این یعنی شرکت درست میگه و من باید نامه اجرای برای بیمه میگرفتم؟!

 44. سلام . من برای تبدیل وصعیت از قراردادی به پیمانی. در دیوان عدالت شکایت کردم .دیوان رای به نفعم داده دستگاه اجرای قبول دار شده اما سازمان امور استخدامی از دادن ردیف استخدامی امتناع میکند و میگویید که رای باید قطعی باشد . (یعنی تو رای صادره بنوسید که رای قطعی و لازم الاجراست)با این که به شبعه صادر کننده رای 2 ماه پیش مراجعه کردم وشعبه اصرار داشت که درخواست به اجرای احکام بدهم بنابراین من هم درخواست دادم حال میخواهم بدانم چقدر طول میکشد که. شعبه اجرا احکام طول میکشد تا جواب بدهد .اگر راهنمایی فرمایید ممنون میشوم

 45. سلام
  چرا بعد از اینکه برای تصرف عدوانی
  قرار منع تعقیب صادر شده و در. ان خواهان صریحا اعلام داشته انباری توسط مالک به خوانده فروخته شده
  در شعبه دیگر رای خلع ید به نفع خواهان صادر شده است بدون اینکه قاضی پرونده را خوانده باشد و به ارای صادره توسط دیگر شعب توجه نماید رای صادره را بر مبنای سند خواهان صادر نموده است در حالیکه تمامی ارای صادره توسط دیگر شعب به نفع خوانده بوده است
  خواهان زمانی که اپارتمان را خریده انباری به مساحت ۳مترمربع را طبق مبایعه نامه تحویل گرفته ولی بعد ادعا مینماید که مساحت انباریش ۱۶ متر مربع است البته در سند ایشان همین مقدار ذکر شده
  ولی توجه نمینماید که چرا در زمان خرید به این مساله توجه ننموده است و همان مقدار مندرج در سند را تحویل نگرفته است
  خوانده نیز بدون اینکه به ترکیب انباری دست بزند و انرا تغییر دهد به همان صورت تحویل گرفته و تامین دلیل و شهادت دیگر ساکنان شاهدی بر این مدعا است
  لازم به ذکر است که خوانده اپارتمان را تقریبا ۴ سال قبل از اینکه خواهان اپارتمانش را خریده باشد خریداری نموده و در طی این مدت با مالک قبلی اپارتمان خواهان مشکلی نداشته است و در زمان خرید دو برگ قرارداد فروش انباری مذکور را که بصورت سند عادی است ولی در دفترخانه امضا و اثر انگشت خریدار و فروشنده ودوشاهد گواهی امضا شده را تحویل گرفته است
  مگر در جمهوری اسلامی تمامی قوانین مصوبه در زمان رژیم سابق که ملهم از قوانین کشورهای بلژیک و فرانسه و…است ملغا نشده و بایستی احکام صادره بر مبنای قوانین اسلامی باشد پس چرا حکم صادره بر مبنای قوانین مصوبه درزمان رژیم سابق است
  چون بعضی از قوانین سابق طبق نظر فقهای شورای نگهبان باطل اعلام شده است از جمله مواد ۲۲و۴۷و۴۸قانون ثبت اسناد و املاک
  در صورتیکه شخصی دارای سند عادی باشد سندش معتبر است طبق ایه ۲۸۲سوره بقره

  با تشکر رشیدی

 46. سلام
  من یه سفته اجرا گذاشتم و حالا طی مراحلی حکم اجرائیه گرفتم و گفتم باید بری شعبه مشخص کنی و بعد نوبت بگیری. میخاستم بدونم مراحل کار به چه صورته چه کارهای دیگه ای مونده

 47. با سلام خسته نباشید
  من مستآجری دارم مدت ۷ ماه کرایه نداده و۵ /۶ ۹۸مهت قرار داد تمام شده و مدت ۴۵ روز از امروز فردا گذشت بعد از کلی مشکلات محکوم شد به کرایه ۷ ماه کرایه و روزانه ۵۰ هزار تومان خسارت و تصرف مال والان بیست روز گذشته رفتم برای اجرای احکام میگه پیش واریز کن گفتم نمیخوام پیش واریز کنم اینهمه دویدم برای همین گفتم محکوم شده گفت اون که ربطی نداره پرونده جداست اخه یلنی چی من طلب دارم ازش بریزم دادگاه.؛ این وسط دادگاه ها چه هالی میکنن….! درضمن گفت بعدش اجرایه بره ۴۰ روز دیگه من طلب دارم اعترافم کرده از ودیه که پیشم هست بردارم تو رآی دادگاهم هست الان پیش واریز کنم بعد بدو از دادگاه پولمو بگیرم بعدشم اگه پولو داشتم خیلی وقت پیش واریز میکردم تا الانم منتظر نمیموندم ممنون میشم جواب بدین

 48. سلام چند ماه پیش برای دریافت دارو به درمانگاه رفتم ،طبق روال گذشته پزشک کشیک به من دارو نداد وزنگ زد مامور حراست ،اونم اومد وبا من درگیر شد ،وبه صورتم سیلی زد،شکایتش کردم ورای قطعی صادر شده،قاضی رای به جلب دادرسی داده حالا باید چه کنم ،چطوری خسارات وهزینه های خودمرو از متهم بگیرم ممنون راهنمایی کنید

 49. سلام .حکم صادر شده ک شش ماه زندان پرونده برای اعاده دادرسی ب دیوان فرستاده شده هنوز جوابش نیومده آیا میتوانند اجرای حکم کنند؟؟؟؟

 50. سلام من‌ سال ۱۴۰۰ برج ۹ تصادف کردم
  مراحل دادخواست کلانتری پزشک قانونی گذروندم
  دادسرای تصادفات رای صادر کرد و فرستاد دادگاه
  میخوام بدونم از زمان ثبت پرونده و نوبت دادگاه
  تا اجرا حدودا چقدر زمان میبره …

  با تشکر از زحمات شما عزیزان

 51. با عرض سلام و خسته نباشید من برای مشکل اعصاب و روانی که داشتم و 3 دفعه در بیمارستان بستری شدم برای تبرعه شدن از زندان اقدام کردم و2 دفعه به پزشکی قانونی رفتم به من گفتن جواب کمسیون پزشکی خودشون برای دادگاه ارسال میکنن ولی الان برای من ابلاغیه اومده که برم برای اجرای احکام چطور میتونم پیگیری کنم که جواب کمسیون به دادگاه رفته یا نه

 52. سلام وقت بخیر من بعد از قطعی شدن حکم درخواست اجرائیه دادم و به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کردم و درخواست را ثبت کردم.
  باید چیکار کنم دیگه منتظر بمونم ابلاغیه بیاد؟!

 53. سلام . یه مدت قبل یه درگیری پیش اومد بین چندتا از دوستای من و چندنفر دیگه. من یه ماشین جلوی‌در پارک بود برداشتم و فرار کردم و چند دقیقه بعد اومدم ماشینو گذاشتم سر جاش.الان از من به جزم سرقت مستوجب تعزیر شکایت شده.ولی شکات رضایت دادن و گفتن من کاری نکردم.هنوز واسه من داره ابلاغ میاد و کیفر خواست صادر شده.باید چیکار‌کنم؟.ممنون میشم اگه راهنماییم کنین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان