شرکت ها

تغییر علامت تجاری و مراحل ثبت اضافه کالا و طبقه – ثبت علامت تجاری

 1. سه نسخه اظهارنامه ثبت علامت تجاری  و یا تغییر علامت تجاری توسط متقاضی و یا وکیل قانونی اش خریداری و تکمیل و سپس تقدیم اداره مالکیت صنعتی شود.
  تذکر – در صورتی که تغییر علامت مد نظر باشد ده قطعه از تصویر علامت مذکور به همراه مدارک تحویل اداره گردد.
 2. مسئول اداره بررسی مقدماتی را انجام و دستور اخذ حق الثبت اظهارنامه را صادر و متقاضی به حسابداری اداره هدایت می شود. مسئول حسابداری فیش مربوطه را صادر و متقاضی به شعبه بانک ملی مستقر در سازمان ثبت مراجعه و پس از پرداخت وجه فیش پرداختی را به حسابداری تسلیم و مسئول مربوطه پس از انعکاس در دفاتر اقدام به ممهور نمودن اظهارنامه می نماید.

تغییر علامت تجاری

 1. متقاضی اظهارنامه را تقدیم اداره مالکیت صنعتی کرده و مسئول اداره ضمن صدور دستور ثبت اظهارنامه در دفتر اظهارنامه و تعیین کارشناس، اظهارنامه را به بایگانی جهت ضمیمه نمودن به پرونده ارسال می دارد.
 2. اظهارنامه تحویل ثبت دفتر اظهارنامه و دفتر تعیین طبقات کالا می شود. اوراق اظهارنامه به مهر ساعتی ممهور و نسخه ثالث تحویل متقاضی می گردد. پرونده به همراه سوابق ضمیمه شده جهت بررسی در اختیار کارشناس مربوطه قرار می گیرد.
 3. کارشناس پرونده را بررسی و در صورت عدم مشاهده سابقه ثبت یا مشابهت با علایم ثبت شده در ظرف ١۵ روز اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت تغییر علامت تجاری نموده، ضمن تایید جهت امضا به مسئول اداره تسلیم می نماید.
 4. مسئول اداره پس از بررسی و امضا به ماشین نویسی ارجاع و پس از تحریر پیش نویس آگهی به امضای مسئول اداره رسیده و در دفتر اندیکاتور ثبت و جهت درج در روزنامه رسمی به متقاضی تحویل می شود.
  تذکر – در صورتی که تغییر علامت تجاری مورد درخواست بوده و متضمن تصویر یا نوشته خاصی باشد قبل از مراجعه به روزنامه رسمی کلیشه لازم تهیه و به همراه آگهی تقاضای ثبت علامت بدفتر روزنامه تسلیم گردد.

تغییر علامت تجاری

 1. پس از درج آگهی در روزنامه و انتشار آن متقاضی سی روز پس از درج در روزنامه رسمی با در دست داشتن یک نسخه از روزنامه رسمی حاوی درج آگهی و یک برگ تقاضای ثبت علامت و اصل تصدیق ثبت به اداره مالکیت صنعتی مراجعه و به مسئول اداره تسلیم نماید. اداره ضمن بررسی مقدماتی به کارشناس معین ارجاع می دهد و کارشناس پس از بررسی و ملاحظه عدم وصول اعتراض متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری هدایت و متقاضی وفق موارد قبلی به حسابداری مراجعه و ضمن پرداخت حق الثبت به شعبه بانک ملی مستقر در سازمان ثبت و ممهور شدن اظهارنامه توسط حسابداری مدارک را به کارشناس ارائه و کارشناس اقدام به تهیه آگهی ثبت تغییر علامت تجاری  و درج در ظهر تصدیق ثبت نموده مراتب را به نظر مسئول اداره می رساند .
 2. مسئول اداره پس از بررسی و امضای آگهی به ماشین نویسی ارجاع نموده و پس از تحریر آگهی، ظهر تصدیق ثبت را امضا و به مسئول ثبت در دفاتر اظهارنامه – طبقات ارجاع می نماید. پس از صدور تحویل متقاضی می گردد تا به دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی تسلیم گردد.
 3. پس از درج در روزنامه رسمی متقاضی یک نسخه از روزنامه مذکور را به اداره مالکیت صنعتی ارائه و مسئول اداره دستور ضبط در پرونده و تحویل تصدیق ثبت را صادر می نماید.
 4. تصدیق ثبت پس از احراز هویت در قبلا اخذ رسید تحویل صاحب علامت یا وکیل قانونی او می گردد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان