خانواده

عدم پرداخت مهریه و نحوه ارسال اظهار نامه از سوی زن

اینکه شرایط عدم پرداخت مهریه چیست، سوالی است کع برای بسیاری از مردان به وجود می آید چرا که آنها به دنبال پرداخت نکردن مهریه هستند. مهریه یک بدهی است که با نظر دادگاه به جای پرداخت یکباره به شکل قسطی دریافت می‌شود و این مساله هیچ تاثیر خاصی در ماهیت آن ندارد.

بررسی برخی مسائل مربوط به عدم پرداخت مهریه

برخی مردان تصور می‌کنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه می‌توانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه کرد که در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه از حالت اقساط به حالت «حال» درمی‌آید و اصطلاحا این دین «حال» می‌شود.

بنابراین با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تا تمامی‌ آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد.

برخی تصورات غلط دیگر هم درباره مهریه وجود دارد که معمولا در زندان به مردان القا می‌شود. یکی از این تصورات این است که مرد می‌تواند چند قسط از مهریه را در اجرای احکام دادگاه بپردازد و پس از آن می‌تواند با هدف اذیت و آزار زن اقساط دیگر را در دادگاه‌های شهرهای دیگر بپردازد.

دغدغه زندانی مهریه برای رهایی از بند

آموزش غلط دیگر دوران زندان هم این است که مرد می‌تواند سکه‌های تقلبی را به جای سکه واقعی به همسرش بپرازد یا این‌که دو قسط را بدهد و بعد یک قسط را ندهد.

در پاسخ به چنین نکاتی باید بگوییم مهریه تنها در شعبه‌ای از اجرای احکام قابل پرداخت است که در آن پرونده تشکیل شده باشد و اساسا هیچ کدام از دادگاه‌های خانواده دیگر در سراسر کشور اقساط مهریه را از مرد دریافت نمی‌کنند مگر آن‌که پرونده‌ای در آن شهر تشکیل شده باشد.

این مساله هم تنها در شرایطی رخ می‌دهد که محل زندگی یا کار مرد به شهری دیگر منتقل شود و او بتواند این تغییر جغرافیایی را با دلایل کافی به دادگاه اثبات کند.

عدم پرداخت مهریه
عدم پرداخت مهریه

آیا دادگاه پس از قسط‌بندی وظیفه‌ای دارد؟

با آغاز پرداخت مهریه دیگر زن و مرد کاری با دادگاه صادرکننده حکم ندارند و تنها محل مراجعه آنها اجرای احکام است.

حجم فعالیت‌هایی که در اجرای احکام انجام می‌شود، به نسبت شعبه‌های عادی دادگاه بیشتر و متراکم‌ تر است و به دلیل این‌که در این بخش قرار است حق و حقوقی زنده شود، گاه میان مراجعه‌کنندگان و کارمندان این بخش درگیری‌های لفظی و فیزیکی رخ می‌دهد.

اجرای احکام «واسطه»‌ای میان همسران است تا از این طریق ارتباط‌های مالی آنها بدون خون و خونریزی! انجام شود.

تصور کنید مردی که می‌خواهد مهریه همسرش را بدهد، هر ماه قرار باشد او را ببیند. مطمئنا افزایش و کاهش قیمت سکه و نیز مسائل گذشته و چیزهای جزیی هر بار اعصاب او را خرد می‌کند و ممکن است در یکی از همین پرداخت‌ها، او یک دست کتک هم تقدیم همسرش کند!

یا این‌که زنی مهریه‌ اش را بگیرد و بعد منکر دریافت آن شود و بگوید شرایط پرداخت نکردن مهریه فراهم بود و نداد!

نحوه وصول مهریه

 • ارسال اظهار نامه از سوی زن به شوهر
 • از طریق اجرای ثبت
 • از طریق دادگاه ها

اظهارنامه نوعی اوراق چاپی موجود در دادگستری است که دارای دو ستون خواهان و خوانده می باشد. خواهان (زوجه) ، اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد وآن را  برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه می فرستد.

در ردیف خوانده، اظهارات زوج نیز ثبت می شود. در این هنگام زوجه همنچنان باید تمکین کند، چرا که در غیر این صورت ناشزه محسوب می شود و نفقه به او تعلق نمی گیرد.

عدم پرداخت مهریه
عدم پرداخت مهریه

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما خودداری کرد

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت  اما از پرداخت آن خودداری کرد و گفت شرایط پرداخت نکردن مهریه فراهم است، زوجه مهریه خود را به اجرا می گذارد.

چنانچه ظرف مدت ده روز مالی، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوراً نسبت به توقیف آنها اقدام می شود، اگر دارایی زوج فقط  حقوق او باشد،( اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد) تا یک چهارم  آن ماهانه به زوجه تعلق می گیرد.

تا زمانی که مهریه کاملاً پرداخت شود و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی تواند از کشور خارج شود اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه  اموال او را می فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می شود.

اگر مرد توانایی مالی نداشت

اما اگر مرد توانایی مالی نداشت، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه بدهد و شرایط پرداخت نکردن مهریه را ایجاد کند.

دادگاه به دادخواست او  رسیدگی   می کند در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد، دادگاه حکم به پرداخت مهریه  می دهد. در این صورت  مرد موظف می شود از زمان تعیین شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را  بپردازد.

اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود، مرد آن مال را می فروشد یا جابه جا می کند، از دادگاه می خواهد قرار تأمین خواسته صادر کند، با این درخواست قرار تأمین صادر می شود و مال  تا صدور حکم دادگاه، توقیف می شود.

از این مال تأمین شده می توان، مهریه را برداشت  در غیر این صورت، شرایط پرداخت نکردن مهریه، ضمانت اجرایی دارد.

تعیین مهریه با توجه به توانایی مالی زوجین

بنابراین بهتر است مهریه  متناسب با توانایی های مالی زوج باشد و در زمانی که زن و شوهر در اوج صفا و صمیمیت قرار دارند، مهریه پرداخت شود. زوجین می توانند  از آغاز زندگی قرار بگذارند، ماهانه، بخشی از مهریه پرداخت شود. این کار می تواند از لحاظ عاطفی در زندگی آنان مؤثر باشد.

اگر مرد مازاد بر مستثنیات دین (ابزار کار یا ماشینی که مرد با آن کار می کند جزو مستثنیات دین است)، دارای تمکین مالی باشد، وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یا مراجعه به دفتر خانه سهل الوصول تر است.

مهلت تجدید نظر خواهی بیست روز است. زوجین ظرف این مدت می توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند. بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد، زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجرای حکومت مالی را اعمال می کند.

یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند، به زندان می رود، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهریه می دهد.

عدم پرداخت مهریه
عدم پرداخت مهریه

لزوم اثبات توانایی مالی زوج توسط زوجه

از یک طرف مطالبه مهریه چه بیشتر از یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن؛ به موجب ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1 اسفندماه 1391، و چه کمتر از این میزان؛ به موجب ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393، منوط به اثبات توانایی مالی زوج توسط زوجه است.

و از طرف دیگر با اصل قراردادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، نتیجتاً حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده 3 این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به «هر میزان از مهریه» منتفی شده است و صرفاً برای «مهریه کمتر از میزان یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن» نسبت به تقسیط پرداخت مهریه با لحاظ توانایی مالی زوج اقدام می شود.

این در حالی است که نسبت به «بیشتر از این میزان مقرر» در صورت ناتوانی زوجه در معرفی اموال زوج، حتی همین تقسیط در پرداخت نیز امکان پذیر نیست.

بدین ترتیب با لحاظ عدم استطاعت مالی زوج در شرایط پرداخت نکردن مهریه در غالب موارد و توجه به این سیر تغییرات قانونی منجر به تضعیف امکان وصول مهریه، به عنوان تعدیل کننده حقوق زوجه در برابر حقوق زوج، از یک طرف و بلاتغییر ماندن سایر عناوین تقویت کننده حقوق زوج در برابر حقوق زوجه از طرف دیگر؛ بی شک در حال حاضر حقوق خانوادگی زوج بسیار مؤثرتر از حقوق قانونی زوجه است.

پیشنهاداتی برای جلوگیری از اختلافات درباره مهریه

بنابراین برای جلوگیری از ایجاد اولین سوءتفاهمات زندگی مشترک ناشی از چانه زنی های بی فایده برای تعیین مهریه بلاوصول و برای تقویت تعدیل حقوق زوج و زوجه در روابط خانوادگی با همدیگر پیشنهاد می شود که:

زوجه با گذشت معنادار از تعیین میزان زیاد این مهریه تضعیف شده در امکان وصول، شرط ازدواج خود را گذشت زوج از حقوق خانوادگی مقرر برای او منطبق با موارد ذیل قرار دهد:

 • اعطای وکالت بلاعزل به زوجه در جاری ساختن صیغه طلاق از جانب زوج
 • اعطای حق حضانت فرزندان به زوجه پس از طلاق
 • شرط تقسیم مساوی اموال میان زوج و زوجه بدون توجه به نوع طلاق
 • اعطای وکالت بلاعزل به زوجه در صدور جواز خروج از کشور خود از جانب زوج
 • اعطای اختیار به زوجه در تعیین مکان تشکیل زندگی مشترک
 • اعطای اختیار به زوجه در تشخیص سطح ادامه تحصیل
 • اعطای اختیار به زوجه در انتخاب نوع شغل خود

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۱ رای

‫241 دیدگاه ها

 1. عامل سرنگونی یک زندگی فقط مهریست .باکوچکترین مشکل زنها مهرشونو اجرا میزارن .خدایی این قانون اجرت المثل چیه .مگه مرد کار نمیکنه .پس این جوری باشه اون زنهایی که تو روستا کارمیکنن چی میشه .زن من به خاطر مهریه بچه ۵ساله خودشو ول کرده اخه بچه میخواد چکار سکه گران شده میگیره .برای خودش پادشاهی زندگی میکنه .الان دوساله حاضربه دیدن بچه شم نیست .ما این وسط نابود میشیم .به خاطر قانون شما مردمو انداختین جون هم .کی قدیما این همه طلاق بود

  1. شما اگر مرد بودی نمیذاشتی کار به اینجا برسه! چرا زنت قبل اینکه بچه دار بشه مهریش رو اجرا نذاشت …. شما زندگی رو نتونستید خوب اداره کنید که خانومتون به این راه رفته! هیچ زنی دوست نداره زندگیش خراب بشه این مردا هستن که باعث میشن کاسه صبر خانوم لبریز بشه

   1. ماهیت و اساس مهریه در سنت و دین ، مهر خانوادگی بوده .خدا لعنت کنه اون قانون گذاری رو که عواطف و پایبندی به زندگی رو با پول و گرو کشی و بردگی مرد با شعار حقوق زن معیار می کنه .
    در این مورد مردها یا باید ازدواج نکنند یا باید از زندگی فرار کنند یا باید از مهریه و اجرت المثل و بردگی و… فرار کنند یا باید به جای ازدواج تو خیابون دنبال ناموس مردم برن . باید ها و نباید ها با تصمیمات غلط و قوانین نسنجیده و اثر شلاقی اون روی جامعه منعکس می شه . حالا خانم ها شعار حقوق زن رو بدید و دنبال تور انداختن مردها باشید ببینم جامعه به کجا می ره
    شما خانم های ایرانی باید فقط شوهر همون قانون گذاران بشید ببینم حق و حقوقتون واقعاً اینه و بهتون می دن.
    ماهیت و رفتار 99 درصد خانم ها بعد از عقد عوض می شه بعد با زور مهریه ، مردشون رو برده خودشون می کنند.
    خانم ها دوست دارن وکیل خانواده بشن و مردها رو بچزونن . مردهای قانونگذارم خودشیرینی می کنند برای خانم ها و حقوق زن. متاسفم برای جامعم. برای بزه کاری هاش برای انحرافاتش . برای زنانی که شاعل اند و مردشون رو تکریم نمی کنندو می چزونند برای 99 درصد مردان بیکار و مسافرکش و پیک موتوری با تحصیلات عالیه ، برای دخترانی که شاغلند و برنامه شون عمل دماغ و تعویض گوشی موبایل و خرید پراید و 206 و…است و متاسفم برای مردان و دغدغه های خرج خونه و ازدواج و… تامین و راضی نگه داشتن زن و فرزند و فشار و خفقان و مهریه و …

    متاسفم برای هممون

    1. آقای محترم نه همه م دا مظلومن نه همه زنها ظالم. من بیست سال با کسی که ازش متنفر بودم به خاط بچم زندگی کردم. هزینه خودمو بچم هم باید به زور التماس اونم نصفه و نیمه ازش میگرفتم بچم 12سالش شد رفتم سرکاری که برادرم برام جور کرد. که دیگه حتی خرج خودمو بچم هم باید تمام و کمال خودم میدادم الان تقاضای طلاق کردم. بچم هم پیش خودمه توی یه سوییت زندگی میکنیم. ولی اون اقا به گفته شما مظلوم خونه مال خودشه ماشین زیر پاشه. هرروز هم خرج یه دوست دختر خودشو میده. معتاد هم هست. کارمند هم هست. حالا شما بگو کی ظالمه؟ کی مظلوم!

     1. لعنت به هر چی آدم نفهمه. چه زنش و چه مردش که زندگیشو نابود میکنه به خاطر نفهمی و زیاده خواهی

     2. به نام خدا ؛ از رسول خدا پرسیدند چرا حق طلاق به مرد تعلق گرفت اینگونه به زنها جفا میشود ؛ حضرت فرمودند اگر حق طلاق به دست زن بود هر روز مرد را صد بار طلاق میداد ؛ اگر خانمهای آن زمان اینگونه بودند در مورد خانمهای این زمانه چه میشود گفت مشکلی که خانمها از حدود بیست سال یا اندکی بیشتر قبل برای خود درست کردند بوسیله همین حقوق نامتعارف غیر عقلانی ست هم اکنون دختران و زنان این سرزمین چوب حق گرفتن های زنان آن دوران را میخورند که مردان را دستبند به دست روانه زندان میکردند نه برای گرفتن مهریه که فقط و فقط برای خالی کردن عقده های درونی خود از اینکه مرد غلام و بنده ایشان نبود و نیست که هر چه گفتند و خواستند بی هیچ اما و اگر اجرا شود مرد در همان دینی که برای شما زنان مهریه تعیین کرده جایگاهی بس رفیع در نظر گرفته تا آنجا که پیامبر اکرم میفرمایند اگر نبود که شرک به خدا محسوب گردد خداوند متعال امر به سجده زنان بر مردشان مینمود حالا زنان این سرزمین به حقوق خود رسیده اند دختران عقده در گلو منتظر کسی هستند که خواستگارشان باشد و مردان و جوانان فراری از ازدواج برخی زنان بریده و از زندگی گذشته را ملعبه قرار داده اند ؛ ای زنان بزرگوار این سرزمین گرفتن مهریه در ازای زندانی کردن شوهرانتان این عواقب را هم حتما خواهد داشت که میبینیم اگر خوشبخت شده اید سرتان را بالا بگیرید. همسر من نیز بجای ملاطفت و مهربانی میخواست به زور به اصطلاح حق خود را بگیرد در آخر برای ازدواج با شخص دیگری حاضر شد مهریه خود به ماهی بیست هزار تومان تقسیط کند و از پسر دو ساله خود بگذرد تا با آن شخص ازدواج کند میدانم که بعد از آن برخی حیوانات از او حال بهتری داشتند و من پسرم را بزرگ کردم و تحصیلات خود را در یک دانشگاه عالی دولتی در تهران میگذراند و از مادرش متنفر است حال هیچ چیز قابل برگشت نیست همیشه به چشم آدم بدبخت و بیچاره ای که نتوانست حرف خود را بزند در خاطرم ماند.

     3. سلام خیلی مشکلات زیاده من خودم بدون مشگل فقط فقط بخاطر دخالت خانواده ها زندگیم به هم خورده ما مرد هایی که نه معتادیم نه مشگلی داریم ماهاچه گناهی کردیم اخه

    2. واقعا حرف راست رو شما داری میزنی ولی کجا حرف ها رو کسی در این مملکت قراره بشنوه و اگه هم شنید قراره کاری بکنه ؟!! اینجا نصف عقده ای شدن نصف وحشی خودتو نیگاه نکن تو ایران هیچ چی درست نیست هیچ چی، بدبختی فقط مال مرداست

   2. شما ثابت کن خانمی و زنانگی و همسرت رو دوست داری نمی خواد برای دیگران یک طرفه قضاوت کنی و نسخه بپیچی و مردونگی شون رو تست کنی

    1. زن من بدون اجازه رفته سرکار . همه چی در اختیارش گداشتم .خونه پدرشه و نمیاد زندگی کنه ۸ ماهه الان خودش به من میگه طلاق توافقی میگیرم ولی هیچ کاری انجام نمیده تکلیف چیه

   3. قانون مهریه باید اصلاح بشه چه دلیلی داره مرد پول یامفت به یه زن بده .میگن مهریه هدیه مرد به زن هستش خب هدیه که زورکی نمیشه .یقین دارم با وضع موجود که هیشکی حاضرنیست با این دخترای متوقع ازدواج بکنه خودشون حاضر میشن با مهریه های خیلی کم شوهر کنن.

   4. خانم محترم کجای دنیا اینطوری ازدواج میکنن؟ زن همیشه بواسطه این قانون برنده است!من یک وکیل هستم ٬یاد گرفتم که هیچ وقت وکیل یک مرد نباشم چون تو این وضعیت زوج بازنده است

    1. سلام شما وکیل نیستین اطمینان دارم چون در اینصورت میفهمیدین مردان هیچ کجای دنیا مثل مردان ایرانی بی مسئولیت نیستن وتعهدی که بدن حتما حتما انجام میدن اسم مرد بود ن برازندشونه..چطور مردی رو که موقع عقد حق انتخاب داشته به هر صورتی حتی نحوه انتخاب مهریه که چطور بپردازن عندالمطالبه یا عندال استطاعه مبرا میدونین وسلب وظیفه میکنین ازش .

     1. افرین، شوهر منم بی دلیل تصمیم گرفته طلاق بگیریم 😔 و توقع هم داره که حتما مهریه رو بهش ببخشم. حالا که فهمیده چقدر باید بده فقط یکم به تردید افتاده و ممکنه که سرعقل بیاد و با زوج درمانی به زندگی ادامه بدیم

   5. زنا موجوداتی مفت خور هستند. مرد باید خرجشونو بده. وقتی هم عشقشون نکشید مهریه رو اجرا می گذارند

   6. وقتی زن ابزاری داره ب نان مهریه تا تقی به توقی می خوره می که مهرم می ذارم اجرا و پدرت در میارم مهریه باعث شده اکثریت زن ها افسار گسیخته بشن خودم شخصا ب زنم روزانه علاوه بر خرج خانه ی مبلغی بهش می دادم ولی آخرش برگشت گفت تو خرج خونه نمی دادی واقعا متاسفم واسه این قشر بی معز

    1. واقعا مملکت اسلامی هسته تازه زن هرچی بیشتر طلاق بگیره بیشتر هم میتونه مهریه بگره اونم صیغه دایم

     1. اولا ما صیقه دایم نداریم تو شرع اسلام و باید مدت زمان صیقه در موقع خواندن معلوم باشه، حداکثر 99 سال ، در ثانی اون فردی که شما بهش میگی بدبدخت ، بدبخت نیست ، احمقه که یک ملیارد مبلغ صیغه تعینن کرده برای ازدواج موقت

   7. پول چشم و گوش زنها رو بسته.امروزی ها در قیاس با دیروزی هابخدا زن نیستند.زن از خونه پدرمادرش بدون اینکه چیزی از شوهر داری یاد بگیره اومده خونه شوهر به هوای پول و خوشی ولی این خبرها نیست

   8. اتفاقا زنهای امروزی صرفا ب جهت در یافت مهریه تن ب ازدواج میدهند ، بنوعی دیگر زنها ب اندازه ی حیون جنگلی هم عاطفه ندارند. مهریه رو میکیرند میرن با ی مرد و یا مردان دیگه رابطه جنسی برقرار میکنند ، و ب نظر من این قانون مهریه مزخرفترین قانونه .

   9. شما زن ها خوب کار و کاسبی راه انداختید تقصیرش رو گردن ما مردها نیندازید متاسفم برای این قانون

   10. ین زنا هستن که تا تقی ب توقی میخوره فیلشون یاد هندوستان میکنه وگرنه مرد بیچاره با این اوضاع اقتصادی برای سیر کردن شکم زن و بچه باید سه شیفت کار کنه

   11. زنی که مردونه حرف بزنه و ظرافت زنونه نداشته باشه باید یا بمونه خونه باباش یا بره هم جنس گرا بشه

   12. خانم محترم چرا شما الکی قضاوت میکنید. به نظر بنده این مردها هستند همیشه دارند ضربه میخورند. تنها مشکلی که مرد دارد در زمان عقد به دلیل دوست داشتن زن و احترام به خانواده همسرش مهریه ای که تعیین میکنند را قبول می نماید. خانم ها نباید بچه و همسر خویش را رها کنند و باید در زندگی صبر پیشه کنند/.

   13. متاسفانه سادیسم مهریه امروزه باعث شده خانمها با کوچکترین اعتراضی از سوی شوهران خود اقدام ب شکایت میکنند ، زنیکه بچه خود رو ول کنه بره اون پست ترین موجود دنیاست، اصلا هم اینطوری نیست ک فقط اقایون مقصرند ،در خیلی از موارد ، و عمدا و جهت خوشگذرانی خانمها اقدام ب این کار میکنند ، واقعا زن امروزی مفتی نمی ارزه.

    1. همیشه اینطوری نیست من ۸ ساله با همسرم زندگی میکنم عین ۸ سال بیکار بود و من کار کردم خرج خونه رو دادم حرف شنیدم زجرم دادن بعدم که باردار شدم بچم رو انداختن پس تکلیف ما زنایی که اینجوری بدبختی میکشیم چیه دوست عزیز

     1. مردها غالبا دوست دارن چیز مفت بدست بیارن، هرجوری هم میلشون می‌کشه رفتار کنند هر وقت هم دلشون خواست مفتکی رها کنند در حالی که هر بازی یه قانونی داره. نمیشه وسطش جر زنی کنی بعدش مهریه هم نخواهی بدی، قوانین زندگی هم نیاز به آموزش داره. یه موقع با زوج درمانی مشکل طرفین حل میشه ولی یارو با غرور بیجاش حاضر به درمان نیست پس بهتره جونش دربیاد و خسارتی که به زندگی اون زن وارد کرده رو پرداخت کنه

    1. دقیقا همینطوره والا قانون کشورمون خیلی در حق زن بی انصافی کرده نمیدونم چطور اقایون انقدر شاکین

   14. دچاردردبی درمان،خانواده بی خانواده غ که فقط به قصد پول بعد8ماه مهریه گذاشت ن اجراوتمکین هم نکرده گفت:

    این چشم وهم چشمی وتوقع ودخالت های بیجاخانواده دخترهاست که که کاربه اینجامیکشه والا زن اگه زن باشه میشینه بادارونداراون شوهرکه یه حقوق ناچیزیابعدازکلی قرض وقسط یه ماشین خریده میسازه چون چشمش دیده وقبول کرده ولی بعدازمدتی تازه خانم فیلش هوای هندوستان که نه هوای ارمنستان ومالزی وترکیه کرده وچه چیزی از مهریه بهتراین وسط، به نظرمن اگه یه دخترقسدش زندگی باشه مهریه اصلانمیکنه بلانصبت مگه گوسفندین که نرخ براتون گذاشتن اگه غیرت داشتین شماخانما بایدمیگفتین مهریه یعنی خوردکردن یک زن یعنی قیمت گذاشتن ودرشآن خودتون نمیدونستید، بعضی شب خاستگاری چنان بالا پایین میکنن تعدادسکه که انگارداره یه کالا میفروشه😡👋

   15. زنم اگه زن باشه میشینه مثل زنهاى قدیم زندگیشو میکنه نه دنبال چشم هم چشمی و قرو فرش. بعضی از زنهای هوسباز تحت تاثیر مردان روباه صفت قرار میگیرند و حاصل یک عمر شوهر بدبختو دودستی تقدیم این لاشخورها میکنند.

    1. دوست عزیز بجا اینکه شما و همجنسات ب جنس به جنس خانم که یکیشونم مادرتونه بی ادبی و بی احترامی کنی بهتره یاد بگیری درست و در سطح خودت انتخاب همسر آینده کنی اگر عقیدت اینه که زنها زن قدیمی لطفا چشمت رو رو زیبایی ببند و دختریو انتخاب کن که مثل قدیمیها حتی نتونه پشت لبشو اصلاح کنه که امکان نداره انتخاب کنی و نتیجه اعمال انتخابات رو ادم میبینه گله و بی ادبی نکن احترام بذار

   16. زنی که بساز نباشه مهرش اجرا میذاره دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره لعنت به هر چی زن عوضی که فقط دارن معامله میکنن خاک تو سر ما که قانون درست حسابی نداریم

   17. من با نظر شما مخالفم چون که خانم بنده در دوران عقد مهریشو به اجرا گذاشت در صورتیکه که هیچ مشکلی نداشتم تنها دلیلش این بود که من رسمی نشدم الانم به هیچ وقت قبول نمیکنه؟ برگرده منم تا موهاش مثل دندوناش سفید نشه طلاقش نمیدم

   18. ای قربونت دهنت .دقیقا همینطوره زن وقتی میره که کارد به استخونش رسیده باشه.کاش همه مردها رو قبل ازدواج میبردن اموزش و مهارت همسرداری یاد میگرفتن که اینهمه مشکلات پیش نیاد مردها فک میکنن با قلدر بازی و زور گفتن به زن کارهاشون رو میتونن پیش ببرندات زن اینجوریه که اگه یه قدم واسه زن برداری زن هزار قدم برات برمیداره اونم بدون منت

    1. خانم محترم… چی میگى برایه خانم هایی ک افکارشون فیمینزم شده اونا هم تنوع و دوست پسر داشتن رو دومبال میکنند اونم زیر تاثیر رفیقایه بد… و وقتی میبنن ک شوهرشون تحمل نمیکند میرن و زیندگی چند ساله و بچها رو هم ترک میکنه بعد میاد مهریشو اجرا میزنه؟!!!

    2. اکثر زنها نه تنها همه کارهاشونو با منت بلکه با غرغر کردن هر روزه و از کاه کوه ساختن و چشم و همچشمی روی اعصاب مردها هستند و مردها فقط با تحمل کردن ادامه زندگی میدن نه باعشق و محبت، چون وقتی ناراحت هستند هرکاری میکنند که مرد رو بچزونند و مرد عشق و محبتش نسبت به زن رو از دست میده و نتیجش بی توجهی مرد به زن هست بخاطر بچه هاش یا عابرو ادامه زندگی رو تحمل میکنه. البته انگشت شماری بانوان محترم هم جزء استثنائات هستند

   19. نه من الان یکی رو میشناسم بچه ۵ سالش رو ول کرده چون تو محل کار عاشق یک پسر شده جفتشون رفتن زندگی میکنن ، بچش ابجوش روش ریخته سوخته نیومده بگه مرده یا زنده، نمیشه گفت ۱۰۰٪ تقصیره زنه یا مرد

   20. دقیقا همینطوره والا قانون کشورمون خیلی در حق زن بی انصافی کرده نمیدونم چطکر اقایون انقدر شاکین

   21. متاسفیم برای زنانی که طرز فکری مثل شما دارن ولعنت به این قانون فاسد که مهریه های سنگین را رواج داده و جوانهای بیگناهی که درزندانها بسر میبرند وزنان اخاض مهریه شناسایی نمیشن

   22. خانم محترم دقیقا دوستمون درست میگه زنا ببخشید بلانسبت بعضیاشون شده ی راه درآمد واسشون عمر جوونی ی مرد نابود میکنن به خیال پوچ

  2. من مهریه خودمم ۲۵ ملیون پوله خانواده همسرم و خودش تقی به توقی میخوره میگن طلاق خودمم ۲۴ساله یه جوان امروزیم که مهریه رو ملاک ازدواج نمیدونستم ولی متاسفانه مهریه کم من باعث شد از من سواستفاده کنن

   1. وای منم طرز فکرم مثل شما بود خدا ایه پدرمو کم نکنه نجاتم داد الانم در شرف طلاقم همش خداروشکر میکنم که بابام مهریه بالا گفت

  3. من با همسرم بدون مهریه ازدواج کردم چون معتقدم اگر مرد بخواد پایبند باشه بهتره با روح و جانش باشه نه روز پول. دو ساله که با تمام سختیها و بیکاریهای همسرم و هزینه های بالا،بخصوص اینکه من بیماری دارم عشقمون رو نگه داشتیم.که کارش جور شد مطمئن بودم درست میشه. اما حق میدم به بیشتر مردهای ایرانی واقعا شرایط اقتصادی و کار و مهریه منصفانه نیست. و متاسفانه با اینکه یه خانوم هستم اقرار میکنم که اکثر بانوان ایرانی راه و رسم محبت و زنانگی نمیدونن و نمیخوان بدونن و فقط توقع دارن اما بابت توقعاتشون تعهد و وظیفه شناسی ندارن. خانوما بخودتون بیاین لطفا و آقایون لطفا مهربون باشید هر چند میدونم خیلی هاتون نامهربونیتون توی این شرایط بی دلیل نیست. به امید جامعه ای سالم تر با تغییر از خودمون.

   1. خدا در این دنیا و اخرت شما را عاقبت بخیر کند با این تفکر انسان دوستانه که قدری از ومعرفت شما را به زنان ایران بدهد ممنونم.

   2. احسن به دیدگاه و طرز فکر خانم عاطفه، امیدوارم همیشه در زندگیت موفق و پیروز و خوشبخت باشید/.

   3. این نشان از اصل و نصب شما دارد ، ب جرات میتونم بگم ک حتا ۲ در صد خانما مثل شما فکر نمیکنند ، مرد حمال زن افریده نشده است ، اگه بحث تمدن و فرهنگ باشه ،اروپاییها خیلی از ماها سرترند ،ولی زنها پا ب پای مردها کار میکنند، و هیچ مشکلی هم ندارند، فقط تو کشور اسلامی ایران است ک این موضوع مهریه جامعه رو ب فساد و فحشا کشانده ، زنیکه دو کلاس مکتبخونه هم نرفته ۸۰۰ تا سکه مهریه تعیین میکنند ،این خرید و فروش بحساب میاد ،ن ازدواج

    1. سلام اولا زن نوکر مرد نیست که کارهای خانه را انجام بدهد تازه سر کارم برود بچه ها را هم جمع کنه و دوم اینکه زنی که این کار را می کنه بخاطر عشق وعلاقه به زندگیشه و وظیفه قانونی نیست ودر قبال این کار باید مردش در مقابلش تعزیم کنه دوما قرار نیست کسی که مشکل داره تو زندگیش فوری بچه دارشه ازدواج کردید یعنی تعهد دادی و باید پایش به ایستی چه مردش چه زنش اگر پای یک بچه در میان باشه

   4. زن زندگی یعنی این. چقد بافهم و شعور و با کمالات. خوووووووووش ب حال همسرتون. ایکااااااااش زن های دیگه هم از شما یاد بگیرن. ما مردا اگ عشقو علاقه ببینیم عالیه رفتارمون ولی چی بگم از رفتار بچه گونه زن ها

  4. یه طرفه به قاضی رفتی آقا. شما مردان اگر اهل خیانت و دورغ گو نباشید هیچ وقت هیچ زنی حاضر به ترک زندگی و کودکش در ازای مهریه نمیشه. زنی که از کودکش هم گذشته یعنی اینقدر بی وفایی و بی تعهدی و خیانت از شما دیده که از جگر گوشه ی خودش هم گذشته.

  5. من ۲ ساله که با شوهرم عقد کردم
   با تموم نداریاش ساختم حتی خرج مراسم عقد و لباس و آرایشگاهم خودم دادم طلا خودم خریدم پیش همه گفتم شوهرم خریده
   بعد ۲ سال که اینجوری پاش وایسادم فهمیدم ۱ ساله که دوس دختر قبل منو صیغه کرده
   آقایون محترم به نظر شما با این شرایط بازم زنا ظالمن و مردا مظلوم؟

  6. حرف حساب و درد ملیونها مرد …لعنت به قانون سند سیاه ازدواج..که اصلا برای کرامت مرد ارزشی قایل نیستند وقتی میشنوی زنت زنا کنه بازم مهریه…باید تف کرد به این سند سیاه ازدواج…

  7. در مساله‌ی خانواده واضحه که قانونگذار و مجری بی طرف نیستن و تمایل به نفع زن دارند. از جمله بزرگترین علامت های این تمایل اینه که هنگام عقد که عموما در یک جو احساسی و غیر عقلانی انجام میشه، دفترچه ای رو به امضای مرد میرسونن که توش ۱۵ تا شرط غیر ضروری به نفع زن توش هست!! چرا؟ چرا ۱۵ شرط اضافه به نفع مرد توش نیست؟ چرا به صورت پیش فرض توش نمی نویسن مهریه عندالاستطاعه؟ دفترچه‌ای که توسط قوه‌ی قضاییه‌ چاپ و منتشر میشه!!! حق کشی در روز روشن! تنها همین یک مورد رو انجمن های حقوقی پیگیری کنن خودش کلیه.
   در اجرا هم که قاضی اجرای احکام یه زحمت به خودش نمیده ببینه شانیت زوج در چه حدیه و بعد اقدام کنه. چه آبروهایی که از مردان با شخصیت و احترام که برده نشده و جایگاه اجتماعیشون آسیب دیده.

 2. سلام من هنوز ازدواج نکردم و بیست و هفت سالمه.اما احساس میکنم اگه مصوبه ای در مورد افرادی که هیچ گونه توانایی مالی در پرداخت مهریه ندارند و با توجه به امار بیکاری در کشور مهریه اینگونه افراد بخشیده میشد اینگونه عدالت برقرار میشد.مردی که توانیی پرداخت مهریه ندارد هیچ گناهی نکرده که ازدواج کرده .ای کاش خدایی وجود داشت.واسه خودم متاسفم که هیچ خدایی در این دنیا وجود ندارد که عدالت برقرار شود.لعنت به این قانون و دین

  1. سلام
   مهریه بصورت پیش فرض عندالمطالبه نوشته میشه
   مگر داماد اعلام کند عندالا ستطاعیه بنویسن
   و در اینصورت کارش آسان میشود هم شرعی و هم قانونی
   مهریه عندالاستطاعیه را در گوگل سرچ کنید

   1. رفیق من خودم مهریم عندالاستطاعه بوده و هیچ فرقی با عندالمطالبه نداره. زن سابق من یک عدد جنده به تمام معنا بود که آخرشم توی خونه خودم با همکارش که اونم زن و بچه داره مچشونو گرفتم. ولی متاسفانه طبق این قانون شخمی باید دو نفر شاهد مرد و عاقل و بالغ میبردم دادگاه که شهادت بدن جنده گری اونو دیدن. به نظر اون قانون گذار حروم زاده من اگه میدونستم زنم اینکارو داره میکنه تنها میرفتم خونه؟ الانم دارم متاسفانه مهریه میدم و یک سوم حقوق و عیدی و پاداش و سنوات و مزایام میره توی جیب یه جنده خانومی که حقوقش دو برابر حقوق منه. مشکل ما ایمه که مردم بازیگر شدن. روز اول اینقد خود و خانواده عوضیش خودشونو خوب نشون دادن که من گفتم خوشبخت ترین مرد روی زمینم. ولی یک هفته بعد از عروسی تازه فهمیدن سیاه بخت ترین مرد زمینم. الان دارم مهریه میدم و مهریه عندالاستاطه هستش و هیچ فرقی با عندالمطالبه نداره. فقط مهریه من زندان نداره که اونم خداروشکر دیگه هیچ مهریه ای زندان نداره

  2. مردی ک توانایی پرداخت مهریه نداره .اولا خیلی اشتباه میکنه میره خواستگاری دوما خیلی اشتباه میکنه زن میگیره سوما خیلی اشتباه میکنه ک بیشتر از حد توانش مهریه قبول میکنه ..بعدشم ببخشیدا برا بعضی از مردا مهریه سنگین لازمه چون واسطه این میشه ک سرشونو بندازن پایین و یاغی نشن …بعدشم مردی ک پول نداره برا دادن مهریه و توانایی چرخوندن زندگی رو نداره زن نگیره ..حالام ک گرفت سرشو بیاره پایین فکر نکنه چون مرده هر کاری میتونه بکنه

  3. مهریه چیزیه ک باید پرداخت بشه و از نظر شرعی هم حق زنه و مثل شیر مادر حلال و بر مرد واجبه که هروقت زن مهریه و بخواد کامل پرداخت کنه

   مشکل از اونجایی شروع شد که مهریه ها رفت بالا توقع ها رفت بالا چشم و هم چشمی زن ها رفت بالا
   ازدواج واقعا امر مهم و خوبیه اما از روی اصول ازدواج میتونه کاملا زندگیت رو تغییر بده و برکتت رو چندین برابر کنه و روزی رو همیشه می رسونه خدا و پیشنهاد میکنم از مجردی در بیای

   مهریه ایی رو قبول کن که بتونی پرداخت کنی تمامه کسایی که الان سر مهریه زندانن اول فکرش رو نمیکردن سر مهریه برن زندان (کی داده، کی گرفته) اما بوقتش دیدن اونکه باس بده خودشونن و اون که میگیره همون کسیه که یروزی به خاطر عشقی ک بهش داشتی شرایط مهریش رو قبول کردی تا بهش نشون بدی عاشقشی

   با چشم باز برو جلو انشاا… هرروز خوشبخت تر از دیروز خواهی بود.

  4. مردهایی که میدونن ازدواج براشون یه بازی هست با روح و روان یه آدم،گوه میخورن میان زن میگیرن و بعدش برای دادن مهریه و نفقه عزا میگیرن و میخان فرار کنن. دادگاه باید به علت طلاقها بیشتر توجه کنه تا میزان مهریه و توان مردا.

 3. کلا به نظر من که خودم یک زنم مهریه شده اسباب کاسبی برادخترها‌.
  من زنی که رفته زیر یک سقف با همسرش و بچه داره رانمیگم .منظورم دختره که توعقده حق مهریه باید ازش سلب بشه مگراینکه با شوهرش برا زیر یک سقف وزندگی کنه تمکین کنه.
  زنی که تمکین نمیکنه؟ مهریه هم نباید بگیره.
  مگراینکه ثابت بشه شوهر معتاد یا…..

  1. افرین من کسی رو میشناسم که ن تمکین میکنه تازه توروی شوهرش میگه من عاشق کس دیگه ام و مهریه میخواد نامردی از این بالاتر

   1. ای کاش جوانان هم اقایان و هم خانمها به عوض چت های فضای مجازی از این نظرات ارزشمند عزیزان درس عبرتی بگیرند و قانون قضایی کشور را در جهت رفع مشکلات مهریه بصورت شورایی در شهرها به اجرا بگذارند هم کشور از نظر فساد چشمگیر اجتماعی که فرا گیر شده پاک میکند هم مشکلات زندانها و مردم را کاهش میدهد .

   2. متاسفانه قانون کاری به خیانت زن نداره و مهریه رو میگیره

    اما بنظر من زنی که خیانت میکنه نه تنها مهریه بهش واجب نی بلکه سنگسار حقش هست!
    زن فقط باید در طول عمرش با 1 مرد باشه و حلالش باشه

    زنی که با دوتا مرده میشه خائن در درگاه خداوند اما نمی دونم چرا توی قانون ما مهریه برای این اشخاص هم باید پرداخت بشه

   3. کاملا درسته.ول متاسفانه این قانون علاوه بر اینکه بعضی زنا ازش سوئ استفاده میکنن برای دادگستری هم منافع مادی و برای بعضی قاضیها عامل سو استفاده جنسی شده.خدا کنه درست بشه

  2. اصل مهریه یعنی ضمانت حسن انجام ازدواج و زندگی. ضمانت پایبندی مرد به زندگی و اینکه فردای روز زن رو رها نکنه. قانون باید اصلاح بشه و زن باید اول عدم صلاحیت شوهرش رو برای ادامه زندگی ثابت کنه بعد ادعای مهریه کنه. خیالتون راحت باشه اینجوری ۸۰ درصد گرفتاریا رفع میشه.

   1. افرین،عقل سالم و کنار گذاشتن خرافات و آیین قدیمی و مرده در زمان حال هم چنین حکمی می‌کنه هر چند قضات ما مبنا رو عقلانیت قرار نمیدن و آیینی که مناسب این زمان نیست رو اجرا میکنند

   2. حالا یکی مثل شوهر من که منو بچه را ول کرد و با همدستی خانوادش دختر پولدار خاله اشو گرفت و منو بدون خونه و پول گذاشت حق مهریه ندارم

   3. همه باید از نماینده های مجلس بخوایم این قانون مسخره رو اصلاح کنن وطوری باشه کهحقوق زن و مرد مساوی باشه

  3. کاملا جواب کوتاه و دقیقی بود.خیلی عالی.اینجور قوانین باعث شده دخترها بجای یادگیری زندگی فکر تیغ زنی شوهر باشن اما با اینحور پولها خوش نخواهند شد.خواهر زنم که از خانواده فقیری هستن تازه نامزد کرده چندین مجلس شنیدم زمزمه گرون شدن سکه و مطالبه شو تو جمع مطرح کرده..

  4. جالبه حرف همش از گرفتنِ مهریه س‌… هیچکی اونجای قانون بی خودِ مارو نمیبینه که اگر زن نتونه زندگی سخت رو تحمل کنه باید از همه ی حق و حقوقش بگذره تا بتونه طلاق بگیره! یعنی در کشورهای اروپایی که زن هروقت نخواد زندگی کنه نصف اموال مرد رو میگیره ؛ طلاق هم میگیره اشکالی نیست! فقط زن های ایرانی هستند که یه چیزی به نام مهریه دارن که اونم گرفتنش مصیبتِ براشون!

   1. اصولا اینکه مهریه رو تضمین ببینیم دیدگاه درستی نیست چون عقد قرارداد دو طرفه است و هر کدوم از دو طرف حاضر به ادامه نباشه واقعا ارزش حفظ رو نداره.اصطلاح حقوقی در کشورهای غربی برای این حالت no fault divorce یا طلاق بدون تقصیره. یعنی اینکه برای طلاق لزوم به دلیل نیست همین که یکی نمی خواد کفایت می کنه. در اینکه قانون در زمینه امکان طلاق زن کارآ نیست شکی نیست و کسی هم منکر نیست ولی ظلم به زن رو نباید با ظلم به شوهر جبران کرد. در مورد قوانین طلاق غرب برداشت شما صحیح نیست در اونجا (دست کم اغلب کشورهای اروپا و آمریکای شمالی) اینجوری نیست که اموال مرد نصف بشه. اولا اموال هر دو طرف و همچنین دیون هر دو طرف “که بعد از ازدواج کسب یا ایجاد شده” تقسیم بر دو میشه.یعنی اگر مرد وام گرفته باشه یا زن خرید اقساط کرده باشه پرداخت اقساط تقسیم میشه. دوم اینکه طرف قوی تر از نظر اقتصادی در شرایطی ممکنه متعهد بشه تا مدت زمانی که معمولا از نصف مدت ازدواج بیشتر نیست به طرف دیگه مبلغی از حقوقش رو به عنوان کمک هزینه بده و بازهم اینجا فرقی بین زن و مرد نیست. در ضمن مخارج زندگی فقط به عهده مرد نیست و زن هم کمک می کنه. همسر من مهریه اش یک سکه است و همین هم باعث شده که من بیشتر از حالت معمول سعی کنم ار زندگی با من راضی باشه. به هر حال بزرگترین اشتباه تقلیل ازدواج به معامله است نه مهریه و نه هیچ چیز مشابهی باعث ثبات زندگی نیست و پایداری زندگی از رابطه صحیح حاصل میشه

  5. بله شما این طرف ماجرا رو میبینی ولی اینکه زنها حق طلاق ندارن مثل مرد که هر وقت دلش خواست میره طلاق میگیره ولی خانم ها تو بدترین شرایط باید تحمل کنن و بسوزن و بسازن اگه همین مهریه هم نبود که باید میرفتن میمردن.

   1. اینطور نیست که مرد هر وقت خواست بره طلاق بگیره… با این شرایط و تصوری که شما داری ما جامعه مرفه و مردانی بسیار ثروتمند داریم!!!!

   2. نه عزیز اینطوری که شما فکر میکنید نیست زندگی من بعد از سی سال باداشتن فرزند ۲۷ ساله بدلیل بی بندو باریهای خانم فقط در جهت ماشین سواری اقدام به اجراییه مهریه شده یعنی گفت یا ماشین یا زندگی اگر زندگی بر پایه ماشین سواری استوار باشد نتیجه اش مثل ماشین در حرکت سقوط به دره و تلفات میشود بهتره این زندگی نباشه عزیر

   3. همونطور که زنها حق انتخاب دارن شب خواستگاری
    حق طلاق هم باید با آقایون باشه چون اگر حق طلاق هم میدادن به خانمها پس حق آقایون چی میشد ؟
    بعضی از خانمها هم حق انتخاب میخوان هم حق طلاق . هم مهریه . نفقه . اجرت المثل . پول تو جیبی . خرجی ‌. خونه . ماشین . حالا بماند پول آرایشگاه و لباس و تفریح و ………. آخرشم با یه مشاجره لفظی ساده میزنن زیر همه چیز و میرن شکایت میکنن و دادخواست طلاق میدن
    متاسفم برای کسایی که این قوانین رو تو مجلس وضع میکنن و باعث بدبختی جوونا میشن

  6. انوقت اگ یه زن بخاطر ظلم شوهرش زندگی کنه و مهریه نخواد و حق و حقوق خودشو ببخشه انوقت خدا وجود داره و عدالت الهی برقرار میشه؟چ حرفیه شما میزنید اخه.

   1. مهندس عابرو نه ابرو،بعدشم ابرو چیه وقتی الان مطلقه ها بر عکس قدیم خیلی هم راحت میتونن برن ازدواج کنن

  7. واقعا مهریه نوعی معامله حساب میشود ، هر کسی این رسم و گذاشته خیلی ادم احمق و بیشعوری بوده ب همین خاطر امروز ه تو ایران فساد و فحشا بیداد میکنه.

  8. خواهرم. اول برو یکم سوادتو ببر بالاتر بعد بیا. مهریه نه حس انجام وطیفه ی مرده و نه ربطی به تمکین داره. مهریه بدهی مرد در قبال زن هست.
   زن میتونه بعد از عقد تمام و یا قسمتی از مهرشو طلب کنه و تا زمانی که مرد نپرداخته حتی وارد خونه ی مرد هم نشه.
   حتی زنی که ناشزه محسوب بشه و حتی زنی که جرم خیانت به شوهر و زنا محسنه انجام داده و اثبات هم شده باشه؛ حق دریافت مهریه رو به صورت کمال و تمام داره.
   شما آقایون؛ اگه از بابت مهریه خیلی ناراحت هستید میتونید با همسرتون توافق کنید که تمام حقوق شخصی و مادی و معنوی از جمله حق طلاق؛ حق تعیین مسکن؛ حق حضانت فرزندان؛ حق شغل؛ حق خروج؛ حق نذر رو به همسرتون میبخشیدو در عوض ایشون مهریه رو ببخشند و یا در حد توان مالی شما قرار بدن.
   شما مردها از یکی از حقوقتون نمیگذرید بعد ادعا دارید که زنها از تنها حقشون بگذرند.

  9. خدا خیرتون بده که اینقد با فهم و شعور هستید. خواهشا خودتونو بذارید جای من.
   از همه نظر سالم و سرحالم. تحصیل کرده هم هستم. به دوتا زبون زنده دنیا صحبت میکنم. بعد از سه سالی که جدا شدم و دوره افسردگی شدیدی رو پشت سر گذاشتم دوباره قصد ازدواج کردم. ولی الان بخار اینکه یک سوم حقوقم میره توی جیب همسر سابق و خیانتکارم نمیتونم زندگی کنم. آیا طبق این قوانین مسخره مهریه من باید تا آخر عمرم تنها و افسرده زندگی کنم تا اون عوضی بغیر از حقوق خودش حقوق منم بگیره و همچنان به کثافت کاریش ادامه بده؟ میدونم خجالت آوره ولی بارها و بارها قصد خودکشی کردم و چیزی که مشخصه اینه که اینکارو میکنم چون هیچ دلخوشی توی دنیا ندارم و همیشه استرس مهریه و کم شدن حقوقمو دارم

  10. اگه نظرت اینه که ایشالا سر دخترت بیاد تا بفهمی که اون دختری که تو عقد مجبور به جدایی میشه هم آبرو داره هم خانواده وهم اینکن با هزار آرزو سر سفره عقد نشسته بوده وجدایی براش مرگه

  11. دختری که تو دوران عقد متوجه هرزگی شوهرش میشه، باید بره بااون مرد زندگی کنه، ؟ مردی که سه سال دختری رو عقد کرده بلاتکلیف رهاش کرده وبراش خونه زندگی فراهم نمی کنه اون دختر باید چه کار کنه؟ مردی که رو دختر مردم اسم گذاشته عقدش کرده ۶ ماه میزاره میره اون دخترو خانوادش باید چه کار کنن؟ باید بشینن منتظر تا اون آدم بی عرضه بعد چن سال بیاد تکلیف دخترو روشن کنه یا اصلا نیاد دختر بمونه تو بلاتکلیفی؟ اگه نظرت اینه سر دخترت بیاد، و بشین تماشا کن و هیچ اقدامی واسه گرفتن طلاق و مهریه دخترت نکن‌

 4. سلام من بازنم خوش بودم امابچه دارنمیشم یکبارهم اقدام به اهدای جنین کردیم ولی جواب ندادامان ازدست شیطان که مادرش هست نشست زیرپاش هی توگوشش گفت که درخواست طلاق داده خانومم اینم شانس من

  1. خوش بحال خانم شما که یه همچین پدرومادری داره ، نمیدونم اینجور پدرمادرا کم هست یا مثل پدر مادرای ماها که بزور میزنن تو سرآدم که با ندادن نفقه ام زندگی کن دهنتم ببند هیچی ام نگو

   1. از مادر نگو که منو مادرم بیچاره کرد من ده سال بود بازن وبچم داشتم زندگی میکردم که یهو گندش دراومد که چند ساله مادرم صیغه پدرزنم شده از اونور مادرزنم سکته کرد صورتش کج شد خلاصه اتیش انداختن توخونه من الان ۶ماهه زنم رفته منو پسرمم اواره شدیم

 5. سلام کلا قانون مشکل داره این وسط باید به نحوی باشه که اگه هرکدوم از دوطرف مقصر باشن خودشون جواب گو باشن نکه تا بگی برو اون طرف بره مهریه شو بزاره اجرا زندگی با یه بله که همش اساعت طول میکشه شروع میشه ولی خلاصی از اون سالها از عمر ادمو میگیره اخه چرا کی میتونه جونی ادمو بهش برگردونه باچندتا سکه بزارید کنار این سکه رو اگه به این نتیجه رسیدید که نمیتونید باهم باشید توافقی تموم کنید بزارید زندگی جریان داشته باشه

 6. زنها و دخترها فقط باید مانتو چادر و… بپوشن ،‌حقوق دیگه ایم که ندارن تو این جامعه فقط یک مهریه اس اونم ازشون بگیرن راحتشون کنن

  1. زنها که درخواست حقوق برابر میکنند ، منظورشان قدرت مطلق بودن هست . مگه از جایگاه خدایی کمتر قانع هستند.
   فقط پول و دیگر هیچ …
   مردان احمقی همچون بنده ، بهشون قدرت حاکم مطلق را میدهیم و خودمون میشیم برده مطلق .
   از ماست که بر ماست……

  2. والا زن سابق من هرجور دلش میخواست میپوشید همیشه خداهم که مهمونی و جنده بازی داشت. تا باهاش صحبت میکردم مهریشو میزد توی سرم. وقتی همچین آدمایی هستن معلومه که باید یه سری امتیازا ازشون گرفته بشه. چطوره مه توی اینجور مسائل همه مردارو به یه چشم میبینن ولی توی مسائل حقوق زنان ازین حرفقا نباید باشه؟

  3. مثلا به مردها چى رسیده که دو سال باید برن سربازی و اجازه ورود به دانشگاه هم ندارن بعدش یه زن پر توقع و افاده بیاد ازش سکه طلا بخواد و تا آخر عمر بدهکارش کنه

  4. تو میتونی هرجور دوس داری بگردی. بابا الان ک کسی به سرو وضع شما کار نداره ک الکی گندش میکنی باید چادر سر کنیم…………..

 7. آخه زنهای منگل اگر مردی توانایی پرداخت مهریه داشت که امثال شماها براش شاخ نمیشدن حقتون فقط اینه که سه بار از روتون رد بشن این نوع پول گرفتن دزدی کثیفه که پولو از یه مرد بگیرین حالتونم یه جا دیگه بکنین واقعا مرگ حیفه سراغ چنین زنی بره اما چاره ای نیست

  1. مردی ک نه پول خرج زندگی میکنه نه چیزی واس خونه میخره از صبح میره سر کار جواب پیام و زنگ زنشو نمیده.بعد از کارش تا ساعت1-2شب میره با دوستاش باغ عشقو حال،بعدشم گوشیش خاموش میکنه و وقتی میاد خونه زنش میگه کجا بودی میگیره زنشو ب باد کتک این چ حقی میتونه داشته باشه؟بعدشم زنشو لخت از خونه بندازه بیرون و بگه گمشو برو خونه بابات طلاقتم بگیر.دوسال زنشو کتک بزنه ب هر دلیل بچه گانه ای.نه تفریحی نه محبتی نه توجهی و هیچ…اون سه بار رو بیا از رو این مرد ها رد شو

 8. اگه مهریه یه چیزیه باید پرداخت بشه و بر ضمه مرد هست پس باید در وسعش باشه، اما متاسفانه وقتی میری خواستگاری میگی من تا فلان مبلغ توان پرداخت دارم، میگن مگه ارزش دخترمون اینه؟! هرچی عرف بگه! عرف هم معمولا از 110 تا کمتر نمیشه، حالا اومدیم به هر علتی باید پرداختش کنیم، این ظلمه که سالها کار کنی بخاطر چند ماه کنار هم بودن! من باشم میرم با زن مطلقه چند ماه عقد کرده ازدواج میکنم که از سکه افتاده باشه 🙂

  1. جالبه از نظر امثال شماها زنی که به هردلیلی مطلقه شده بی ارزش و از سکه افتاده هست پس توقع بی جاییه که میخاین یه زن که بخاطر یه مدت زندگی با یه مرد از سکه می افته از تمام حق و حقوق قانونی خودش بگذره یه زن بعد از طلاق که همه ارزش خودش نزد یه جامعه بی مغز از دست داده باید چیزی داشته باشه که بتونه خودش از پس زندگی تنهایی خودش بر بیاد همه چیزش رو ازش گرفتین بدلیل بی لیاقتی مجبورش کردین به طلاق هیچیم نخواد که راست راست بگردین و چنتا زن دیگم بدبخت کنین؟ بنظر من هم اون زنی ظالمه که مهریش رو کرده بهانه با هر تق و توق کوچیکی میتازونه هم اون مردی که با بی وجدانیاش هیچ راهی رو جز گرفتن مهریه و جدا زندگی کردن برا یه زن نمیذاره….

  2. ی کار دیگه هم میشه کرد اصلا مهر سکه ننداز.مهر پول نقد بگو اونم ۴۰الی۵۰ میلیون فرداهم خدایه نکرده مسیرت ب دادگاه خانواده خورد نچزونده نشی☺

 9. مرحبا به جوانان که ازدواج نمیکنند ولا حقشه همه اعتصاب کنند اصلا خواستگاری نرن دیگه بااین وضعیت گرونی وگرفتن چپ وراست مهریه بهترهمینه که ازدواج جم بشه دیگه قانون نیس تومملکت که هیچکس به داد این مردهایی که زیربارمهریه کمرشون میشکنه نمی رسه

 10. سلام به همه.اصلا راستشو بخواهید و درست فکر کنید که برای هرکدام دلیل هم دارم قانونی.ا۰ قانون تمکین تهش مشخص نیست.۰۲ قانون نفقه هم باز مشکل داره.۰۳ قانون مهریه کلا مشکل داره.هرکدوم من به تهش رسیدم ولی تهش میشه سرخونه اول یعنی اینکه پول وکیل.پول دادگاه.و قضیه نامشخص مهریه کلا باید بین خود طرفین بدون دخالت دیگران حل بشه.قانون هیچ کمکی نمی تونه بکنه چون تهش مشخص نمی کنند کجا حق باکی هست.

  1. درسته
   الان همسره بنده ۴ساله رفته خونه باباش همه راهارو تا تهش رفتم اخرشم هیچی.ی برگه ازدواج مجدد میدن بهت. ب خانومتم ی چند ماه ۱عدد سکه .نخود نخود هرکی ب خانه خود.تو قانون اسلامیه ماهم هیچگونه اختیاری ب زن خودتم نداری از درسش گرفته تا سر کار رفتن

 11. مردی که بعنوان مثال در سال 1382 مقدار 130 سکه مهریه را تقبل کرده و در آن روز قیمت سکه 82 الی 85 هزار تومان بوده است . با این حساب 130 سکه ضربدر 85000 تومان میشود حدود 11 میلیون تومان یعنی در آن زمان پول 2 دستگاه پراید صفر کیلومتر را بعنوان مهریه تقبل نموده است .
  اما در زمان کنونی با این نوسانات شدید قیمت دلار و متزلزل بودن مالیت سکه که همگی بر اثر تغییر سیاستهای جهانی و دشمنی امریکا بر علیه ایران حادث شده است . نتیجه این شده که 130 سکه به نرخ هر سکه 4500000 تومان میشود حدود 585 میلیون تومان !!!!!!!! یعنی پول حدود 20 دستگاه پراید صفر کیلومتر !!!!!

  حال برای مردی که ماهانه حدود 500 هزار تومان میتواند قسط مهریه بدهد . پرداخت 585 میلیون تومان تقریبا 1170 ماه طول میکشد تا کل مهریه را بپردازد . یعنی حدود 97 سال باید قسط بدهد . تازه اگر در طول این 97 سال قیمت سکه 4/5 میلیون تومانی ثابت بماند و تغییر نکند . !!!!! آیا این عقلانی و منطقی است ؟؟؟

  به نظر اینجانب تنها راه حل بحران مهریه و سکه این است که :
  سکه به نرخ روز عقد محاسبه و سپس در نرخ تورم سالانه که بعنوان شاخص سالانه بانک مرکزی اعلام میشود . ضرب شود و در زمان پرداخت ملاک پرداخت مهریه قرار گیرد .

  با این حساب بعنوان مثال :
  مردی که در سال 1382 . برای مهریه 130 سکه ثبت نموده است . الان باید حدود 88 میلیون تومان بپردازد .
  یعنی نه 11 میلیون تومان سال 82 عادلانه است و نه 585 میلیون تومان فعلی .
  بلکه با اعمال ضریب شاخص تورم بانک مرکزی مبلغ 130 سکه الان میشود 88 میلیون تومان . که هم برای مردان و هم برای زنان عادلانه است

  1. نظر های هجو و بیهوده زیاده خوندم و همیشه دنبال یه همچین دیدگاه و نظری بودم !
   بنظرم بهترین راهکار همینه که آقای طاهری گفتن
   ای کاش گوش شنوایی بود که همچین نظراتی رو می شنید
   تورم سالانه مهر 96 تا مهر 97 بالای روی فلزات گرانبها 350 درصد بوده اما بانک مرکزی 34 درصد اعلام کردن
   این کجای انصافه که طلا 350 درصد گرون شده ، بانک 34 درصد تورم اعلام کرده و حقوق من قراره تو سال 97 20 درصد ( تازه اگه موافقت شه ) اضافه بشه

  2. سلام .من موافقم وکاملآ منتقیه امید وارم که مسولین هم مبنا را بپز یرند .وبه امید روزی که شاهد طلاق نباشیم ….

  3. یطرفه قاضی نره ساناز خانم شما نمی دونید شایدزن مقصر بوده فامیل ما زنش بعد بیست سال زندگی بدون اجازه واطلاع دادن به سوهرش همه سکه و طلا را که سرمایه خانواده بوده فروخته و صرف بقول خودش عرفان و وجوهات کرده بود و به شوهرش دروغ گفته بود که صرف بیماری سرطانش نموده در حالیکه اصلا مریضی نبوده و کارشون به طلاق کشید پس بیشتر مواقع این زنها هستن که عرضه شوهر و رفاهی که شوهر ف اهم میکنه را ندارن و زندگی خود را به جهنم تبدیل نموده بعد قهر کرده و مهریه خودرا برا اعمال فشار به اجرا میگذارن

 12. زنی که دائم میگه مامانم اینو میگه مامانم اون و میگه تمام کمبود های زندگیش رو هم یه شبه از شوهر بیچاره میخواد مگه چیکار کرده چه لطفی در حق شوهر داشته که بخواد عمر و جوونیش رو به بهانه مهریه بگیره
  اگه شوهر سربه راه باشه برا زندگی مشترک تلاش کنه به همسرش عشق بورزه حالا اگه زورش اونجور که باید به زور این گرونی ها و زمانه نچربه باید لهش کرد اینه منطق زن های ما که انقدر طالب احترام هستن

 13. زنها فکر میکنند همیشه حق با اونهاست ولی وقتی که زن میگه طلاق مرد باید اگر دلش خواست طلاق بده اگه این حرف زن پذیرفت اونوقت حق داره مهرش بگیره در غیر این صورت به نظر من نقشه داشته فقط به خاطر پول ازدواج کنه

 14. اگر مرد باشه باید پای حرف وق‌ولی وامضای که داده باشه هم خودش وهم خانوادش جز این باشه غلط می کنه خانواده دیگرو بدبخت می کنه

 15. مهریه باید هنگام طلاق از سوی مرد گرفته بشه تا زن اگه شاغل نیست سر پناهی داشته باشهدر سایر موارد معنی نداره

 16. مهریه حق زن هست اما وقتی زن می بینه که شوهرش وضع مالی خوبی نداره نباید بذاره اجرا. من یک زن هستم یک پسر سه ساله دارم و 6 ماهه باردارم. کارمند هستم. ولی شوهرم بنا هست و تنبل. یک ماه کار میکنه یک ماه می خوابه. کرایه خانه و هزینه مهد پسرم رو خودم میدم. ولی شوهرم با همین وضع به جای اینکه با من مهربون باشه. همیشه در حال قهر و نازکردنه. همچین مردی رو بنظر شما آقایون نباید ادب کرد؟؟؟؟ البته من هیچوقت در سخت ترین شرایط هم مهریه ام رو اجرا نمیذارم. اگه خودش داد بهتر. اگه نداد هم یک دین گردن شوهرم باشه برای قیامت شاید اونجا به دردم خورد.
  خیلی از خانم ها و آقایان باید یاد بگیرن که چگونه با هم زندگی کنند. اساس هر زندگی محبت و صلح هست. زن وقتی شرایط عقد رو میپذیره پیه تمام بداخلاقی و بی پولی های شوهر رو داره به جون میخره. چون توی زندگی هزاران مشکلات هست. زن و شوهر باید یاد بگیرن چگونه توی سختی در کنار هم زندگی کنند.

  1. خانم من بدلیل نخریدن یخچال ساید رفته مهرشو گذاشته اجرا
   من پول ساید ندارم پول مهریه رو داشته باشم

   متاسفانه اکثر دختران الان از شوهر 23 تا 26 ساله خودشون که یا سربازن یا از سربازی تازه اومدن رفتن سرکار
   انتظار زحمات 70 ساله ی پدرشون و یک شبه میخوان

   این و هم بگم که تو کل خانواده هاشون از درجه یک و دو بگردی

   یخچال ساید پیدا نمیکنی

 17. اگه انسانی رو سهوا کشتی دیه آن به مراتب کمتر از مهریه یک زن است ، یعنی اگر شما عقد اشتباهی داشتید خسارت مالی آن بیشتر از دیه یک انسان کامل است

 18. متاسفانه مهریه تبدیل شده به اجرت رابطه جنسی با همسر (زن) و این نگاه جنسی داشتن به زنه !!!
  ای کاش رابطه حقوقی عادلانه ای بین زن و شوهر تدوین میشد که طرفین زن یا مرد پس از جدایی دچار فقر مالی نشن
  منطقی است که کسب هر مقدار دارایی و ثروت پس از ازدواج متعلق به هر دو طرف محسوب بشه و بنابراین مبادله نصف دارایی و درامد طرفین مبنای جدایی حقوقی و طلاق قرار بگیره در این صورت شاید بشه تضمین کرد که زن یا مرد حتی پس از طلاق دچار فقر مالی و تبعات اون نمیشن

  موردی را میشناسم که زن پس از 20 سال زندگی مشترک و به نام کردن همه دارایی خانواده در قالب زمین و سهام و شرکت و… و ترک خانواده، درخواست اجرای مهریه را هم کرده !!!!
  و مرد خانواده با وجود اینکه هیچ اتهامی و تخلفی ندارد مجبور است که سهام شرکت خانوادگی و درامد ماهانه کارکردش را هم تقدیم زن کند!!!!

 19. مهریه پست ترین و زننده ترین فرهنگ موجود در جهان هست که از زن یک هرزه و از مرد یک برده می سازد و بجای ساختن یک خانه پر از مهر ، شروع به ساختن ابزارهای جنگی برای دوئل کردن می شوند و از همان ابتدا دشمنی را در وجود همسران می افشاند . این عنصر پوچ ( مهریه ) باید هرچه سریعتر از خانواده های ایرانی دور ریخته شود

 20. طلاق بعد از ازدواج و تشکیل خانواده خیلی پیچیده تر ازطلاق دوران نامزدی و عقد هست واقعا یه نظر کلی نمیشه داد، ولی خیلی زور داره یه جوونی که سه ماه عقد کرده هفته ای دوبار نامزدشو میبینه هنوز مستقل نشده یهو بخاطر طلاق باید مهریه بده…الان کمه کم دویستا سکه مهر میکنن حالا اگه طرف دختر بمونه و اتفاقی نیفته باید نصفشو بگیره یعنی صدتا…صدتا سکه بخاطر چندماه که احتمالا با جنگو دعوا بوده…واقعا انصافه؟!!…این تبدیل شده به کاسبی…باید طلب کردن مهریه در دوران قبل از تشکیل زندگی مستقل زیر یک سقف برداشته بشه

  1. داداش اینو نگو شاید اون دختر دلیلی داره هیچ کسی وهیچ زنی الکی زندگیشو بهم نمیزنه من خودم مردهستم خیلی وقتا زنا زیردست ما مظلوم واقع شدن.خدا جای حقه

   1. من 9 سال از زندگی کردم خیلی به همسرم اعتماد داشتم ظاهری مظلوم داشت بعد از عقد کلا عوض شد کتک خیانت دروغ هرزگی شب دیر آمدن 10خط ایرانسل 3 گوشی همه همه تمل کردم چون به همسر و زندگیم علاقه داشتم از روز اول بخاطر نداریش سرکار رفتم ، ولی دیگه قبلم شکسته دیگه نمیخوام ادامه بدم

 21. اگه خانمی تمکین نکنه و دلایلی که برای عدم تمکین به دادگاه ارائه میده از نظر دادگاه موجه نباشه یا به قولی دلیل محکمه پسندی بابت عدم تمکین نداشته باشه اونوقت تکلیف مهریه چطور میشه؟؟

 22. وقتی مرد هزینه های واجب زندگی مثل درمان یه هزینه دکتر و یا هزینه پوشاک برای سالی یک بار را هم به سختی و با ضجر و اشکتو در میاره و اجازه کار کردن بهت نمیده و خانواده ای نداری باید چی کار کنی برادر من گدایی کنی یا ‌.‌‌‌‌….. واقعا مناسفم برای جنس ضعیف زن بودن خودم

 23. تکلیف مرد هوس باز دست به زن دارچیه ؟؟؟مردهایی که خوبن کارندارم .تودوران عقدم شوهرم صدبار منو کتک زده سه روز اغما بودم .شیشه میکشه .آخرم رفت زن گرفت صیغه ای .مردهایی که میان میگین مهریه نه .حق من بدبخت که نفقه نگرفتم .دستام ازکارگری پینه بسته چیه ؟؟شمارو بخدا جواب بدین .مادرشوهرم سر اینکه به شوهرم گفتم طلاقم بده لگد زد بچم سقط شد شماها بگید یعنی چهاردتا سکه بمن روانیس

  1. مهریه حق زنه .من خودم مرد هستم اول ازدواج شرط کردم ماه به ماه از دینش دربیام زنم ستون خونس .بهش برسم بهم میرسه. من هم جنس خودمو میشناسم پول به زن نده به زنای دیگه خرج میکنه

 24. من ٨ ساله که ازدواج کردم و خانواده ام از من اصلا حمایت نکردن و با زنم از همون اول بینشون بهم خورده ولی من صبور بودم و زندگی کردم حالا به خاطر اون قید خانوادمون رو زدم و با هیچکس رابطه ندارم.. نمیگم زنم همش ناحق میگه ولی همش به مادر و پدر و خودم فحش میده و داد و بیداد میکنه سرم و منم بخدا هیچی نمیگم و سکوت میکنم… بخدا قسم شب و روز کار میکنم تا زندگیمون بگذره ولی میگه این زندگی فقیرانه و پر حسرت و نداری تقصیر توست که عرضه نداشتی که از خانوادت بگیری و اونها سوار سرت شدن.. جدیدا هم که همش فحش و بد و بیراه به خودم و پدر و مادرم میده و میگه بخدا قسم و جان بچمون اگر تو یا خانوادت کوچکترین حرفی بزنین مهریه ام رو میزارم اجرا و تو هم میفرستم ور دل ننت… بخدا سختی زندگی و کار زیاد و درآمد کم و نداری
  1 طرفه ولی بد اخلاقی و فحش و تهدیدهای زنم 100 طرفه… نمیدونم چکار کنم. خدایا بخدا من یکبار نه به اون و نه به خانوادش کوچکترین بی احترامی نکردم… خیر سرم اولاد پیغمبر هستم ولی باید بدترین فحش‌ها و حرفها رو از زنم بشنوم.

 25. من مردی رو میشناسم که بخاطر بیماری لثه مجبور دندانهایش رابکشه گشیدن دندان همان وتقاضای طلاق از طرف زنش همان،الان او مانده باحقوق کارگری و50سکه مهریه اجرا گذارده شده خوب ثقصیراین شوهر ه که قیمت سکه درکمتزازیک ماه ده برابر شده؟، ایاحقوق او هم ده برابر شده؟؟؟ این جه جور قانونیه؟؟قیمت روز مهریه بایدبرابر باقیمت زمان تعین مهریه ضربدر نرخ تورم باشد درغیر این صورت کلاهبرداریست…..

 26. دوستان سلام؛ تمام نظرات رو تقریباً خوندم در این بین نظرات همگی درصدی از افراط و تفریط رو دارا هستند!
  نکته ای که بایست به اون توجه کرد اینه که قبل از انتخاب زوجه مورد علاقه از طرف مرد و زوج مورد علاقه از سوی دختر خانم ها دقت در هم کف بودن یا نبودن هست. متاسفانه این حقیر هم به دلیل شغل قضایی که دارم بسیار زیاد با این مسئله رو به رو هستم و هستند مردان و زنانی که بخاطر مهریه های کذایی و کلان و به الطبع عدم توانایی در پرداخت، به مسائل باریک و اختلافات دامنه داری کشیده شده اند… که خود بنده شاهد قتل در این زمینه بودم. چند گام جلوتر می توانم این ادعا رو بسیار جازم عرض کنم که؛ عدم توجه به جایگاه و پایگاه اجتماعی زن و مرد در انتخاب همدیگر، توجه به جنبه های گذرا و فانی همدیگر مانند نوع پوشش و تیپ و امثال ذالک، عدم گفتگو های مفصل و دقیق در خصوص علایق و تمایلات همدیگر، دخالت های نا به جای پدر شوهر، مادر شوهر و یا مادر زن و پدر زن، عدم استقلال مرد در تصمیم گیری های یومیه و وابستگی به اموال و دارایی پدر و مقایسه و چشم تو هم چشمی های بی مورد و … از علل های اصلی طلاق هست.
  و نکته آخر اینکه رابطه ی خانوادگی که به دادگاه کشانده شود دیگر رابطه نخواهد شد. خواهشا روابط رو بنا به علل های بی مورد به تیرگی و تاریکی نکشانید. زنی که لیاقت داشته باشه، اصل و نسب داشته باشه و شا رو بخاطر خودتون بخواد نه بخاطر ماشین زیر پا و منزل و … هیچ وقت دست به اقدام قضایی نمی زنه.
  روابط خانوادگی رو باید با همدیگر مدیریت کرد چون در زندگی مشترک سخن از رابطه عارف با خدای عارف در میان نیست بلکه صحبت از ذره ذره واقعیت های عینی و جاری زندگیست.
  در پناه خداوند عزیز شاد باشید و پاینده.
  هیچ اگر سایه پذیرد من سایه آن هیچم.

  1. مهریه برای خیلی ها شده کاسبی انا آقای عزیز شما وقت خواستگاری قبول نکن بگو چیزی که در توانم باشه و بتونم بدم مهر میکنم که بعدا اگه مشکلی شد نرم زندان حتی اگه یک میلیون توانته اونو قبول کن عقد نامه ایی که مهریه ش زیاده امضا نکنید بلکه این رسم غلط برداشته بشه و طرفتون طمع نکنه به همه چی هر زنی مهریه حقشه اما نه همه ی زندگیه یک نفر بعضی ها واقعا شورشو در میارن خیلی بیشتر از حقشونو میخوان عقد کرده مهریه میخوان

 27. دختران سرزمینم از کل دین فقط مهریه رو قبول دارن
  مهریه هدیه ایست به جهت نشان دادن علاقه و حسن نیت داماد نسبت به عروس
  نه سلاحی برای تبدیل مرد به برده یا ابزاری برای معامله با طلاق!

  1. دقیقا مهریه وسیله ی معامله با طلاقه… که بهش میگن طلاق خلع…
   وقتی حق طلاق با مرد هست؛ زن ها هم در عوض چیزی داشته باشند. شما مردها هم خدا رو میخایید هم خرما رو.
   با وجود مهریه و اجرت المثل باز هم خیلی مرد ها زن هاشون رو آزار میدن؛ ولگردن و یا بیکارن؛ زن بازن…
   حالا فرض کن همین مهریه و اجرت المثل هم نبود… خر بیار و باقالی بار کن

 28. بنظر من مرد اگه زنشو دوس داشته باشه وتو زندگی مردونه تلاش کنه هیچ وقت کار به مهریه وطلاق کشیده نمیشه ولی ما مردا میخایم حرف حرف خودمون باشه منخودم ۲۰ سال ازدواج کردم زندگی برامون بالا وپاین زیاد داشت برامون ولی چون زندگیم دوست داشتم با چنگ ودندون نگرشداشتم حالا هم اززندگیم رازیم بنظر من گذشت واحترام به هم چارهکاره

  1. آفرین موافقم زن و مرد باید پشت هم باشند و به حقوق هم احترام بزارند نه اینکه قلدر بازی در بیارند و زندگیشون از هم بپاشه???

 29. سلام.
  اکثرا آقایون یک طرفه قضاوت میکنن،
  من 8 سال از شروع زندگی مشترکم میکذره،شوهرم خیلی کم به من نفقه داده که اونم به زور ازش گرفتم،همه پس اندازم رو که تماما کادوی تولد بچه هام بود از من گرفت، سرویس طلای هدیه سر عقدم رو هم فروحت، الان حدود 400 میلیون تومن بدهی داره که با قید وثیقه فعلا از زندان اومده بیرون، نه سر کاری میره نه درآمدی داره،و از اول هم نذاشت من کار کنم، الان من با دوتا بچه بدون سرپناه و بدون ریالی پول چه کنم
  تنها راهی که دارم اینه که مهریه رو بذارم اجرا،که اونم با این وضعیت معلوم نیست بهش برسم

 30. سلام. مهریه باید از روز اول بر اساس عقل و کنار گذاشتن احساسات و بر اساس توانایی مرد تعیین شود. وگرنه با دادگاه کار به جایی نمی‌رسد. ما کارهایمان را از روی احساس انجام می‌دهیم و شکست جامعه ما حتمی است…….

  1. اخه مگه قیمت سکه عقلانی گرون میشه؟ وقتی سکه تو شش ماه چهار برابر میشه چی؟ این چه قانونیه؟ پسر بدبخت با عشق و علاقه به امید زندگی میره یه دختر رو عقد میکنه بعد اون دختر مدام به فکر دوست پسر قبلیشه . مدام خاطرات اون رو میخونه و شعر عاشقانه از عشقش میخونه. عروسی عقب میندازه و با کوچکترین بهانه زیر همه چیز میزنه. اون پسر بدبخت هم تاوان همه این ماجرا رو بده!
   مهریه عرف الان 110 سکه. دوران عقد 55 سکه. اخه چرا یه پسر بدبخت بخاطر پنج ماه هفته ای یک یا دوبار ملاقات باید کل پس اندازش رو بده تا اخر عمر هم قسط بده؟ بعد طرفش حتی حاضر نشه تلفنش رو جواب بده. مدام تو تلگرام به خودت و خانوادت فحش بده تا خسته ات کنه طلاقش رو هم بگیره. زنگ بزنه به فامیلت دروغ بگه ابرو ریزی کنه!
   مهریه حق زن قبول. ولی حق مرد چی میشه؟

 31. تقریباهمه ی مردها دیدگاه مثبت وامیدوارکننده ای نسبت به مهریه ندارن وهمین که اسمشومیشنوند یه حالت کرختی وسستی بهشون دست میده که چرابایدمرداین همه پول زورروبده.
  اما این دخترهایی که شوهرمیکنندومهریه ی سنگین میگیرندومردهاروله میکنن کیاهستند.غیرازاینه که ایناهم خواهران ودختران ماهستندکه زمان خواستگاری ما واعضای خونوادههامون براشون اون مهریه روهاروتعیین کردیم.
  به قول سعدی ازدست دیگران چه شکایت کندکسی سیلی به دست خویش زندبرقفای خویشتن
  مهریه دخترای مردم بایدکمترین باشه ولی نوبت به خواهران ودختران خودمون که میرسه سنگین ترین باید باشه چون زشته. ارزشه دخترمیادپایین .به دخترمون میخندند.کسرشان ومنزلته.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  این دودسیه فام که ازبام وطن خاست ازماست که برماست.

 32. مردها موجوداتی مرموز هستند. در عین حال که میخوان آزادباشن و از قید و بند و پایبندی در ازدواج فرار کنند مخالف مهریه هم هستند. من خودم شاغلم. همسرم بیکار. تمام مخارج زندگی من و فرزندم هم با منه. با وجود ناتوانی مالی همسرم، با پررویی زیاد میگه حق و حقوقمو بده، بچمم بده از خونه ات برم بیرون.
  من شدم مرد اون شده زن
  زمونه تغییر کرده. پس چرا بی خود میگید همه جا حق با زوجه است.
  نمیدونم یا من بی عرضه ام
  یا دلم واسه زندگی که فقط حمالی میکنم می سوزه… فکرکنم مردا توقع دارن قانون براشون مهریه تعیین کنه و زنهای بیچاره به مردهاشون مهریه هم بدن

  1. دمتون گرم
   مردو زن نداره آدم ک ذاتش درست نباشه اینجوری اس همسر من منو از خونه انداخته بیرون مادرم جزو شرایط ثبت شده در عقدناممهک تا آخر عمرش با ما زندگی کنه شوهرشم دوبرابر سن منو داره شرایط همو قبول کردیم حالا میگه مادرتو بذار جای دیگه وضع مالیشم خوبه دوتا خونه داره چنان قانون رو دور میزنه ک خود قاضی هم متعجب میشه بچمم ازم جدا کرده شیشه ییه
   6ماه جدا زندگی میکنم امشب کلیه مو تو دیوار گذاشتم واسه فروش+oمیتونین برین نگاه کنین انسانیت ک بمیره ربطی ب قانون نداره
   ذات آدما خرابه
   دوست من جدا شد طرف اصلا اذیت نکرد خیلی راحت با اینکه نداشت وام گرفت چک ی سال دیگه رو بهش داد اونم پذیرفت

  2. ۱مشکل از شماست ۲همه مردها یکی نیست۳یکی دوسال برید خونه بابا حقو حقوقتونم بزارین اجرا اون مردتون میشه تو زندگی تکاور اره خیلی خوش گذشته بهش خیالتون راهت باشه

 33. مهریه کم باشه اما حق طلاق با زن هم باشه بچه هم از مادر جدا نشه مگر خودش بخواد محل زندگی هم زن اختیار داشته باشه
  مرد اگه زورگویی کرد و دیوونه بازی درآورد شاهد از در و دیوار بیاره زن؟
  خوبی و بدی آدما به زن و مرد بودنشون نیست
  قوانین فعلی کشور برای زن ها دردآور ه
  تازه اجرا هم نمی شه

   1. دقیقا ، که البته چند حالت ممکنه داشته باشه و در صورتی که شرایط هردو در انجام فعالیت های روزمره و کسب درآمد و …. مساوی باشه تساوی حقوق معقول بنظر میرسه .
    در قرون گذشته که زن ها حق حضور در جامعه نداشتند شکی نیست که مهریه
    در حد معقول ، مطابق با شأن زن و توان شوهر تعیین میشد و حق بی بدیل زنها
    در زندگی مشترک بود ( مانند تقسیم سود حاصل از فعالیت یک فعالیت تجاری بین شرکاء)
    در حال حاضر شرایط تغییر کرده و‌ قوانین دوران باستان ، ، مرد ها رو به برده هابی در خدمت زنان در آوردن ،
    بیرون از منزل بیشتر کار کن , توی خونه هم کمک کن ، دستورات زن رو گوش کن ، هر چی خانوم فرمودن بگو چشم وگرنه زندانی میشی !!!( برده داری به شیوه ای مدرن),
    آیا منطقی است که زن مردی رو جذب کنه ، در مصاحبت از لذتی بسیار بیشتر از مرد بهره مند بشه ، دستور بده ، روی حرفهایش حرفی زده نشه ، و …‌‌ مزدی شاهانه (مهریه ) هم بگیره ؟؟
    آیا بهتر نیست که در در عصر بردگی مردان ، قانون جای دهنده و گیرنده ی مهریه رو عوض کنه؟؟

    نتیجه اینکه با این اوضاع بزودی آمار ازدواج به دلایل منطقی کم شده و به صفر خواهد رسید ,
    دلائلش هم نمی‌گم ، کمی که فکر کنین متوجه مبشین

 34. لطفا یک وکیل مطلع جواب بدهد پدرپولدار زوج بخاطرفراراز همین مهریه ناقابل هیچیک از چند خانه ودیگر اموال خودرا بنام تنها پسرش نکرده وپسرهم ادعا میکند که توانایی پرداخت مهریه ندارد تکلیف زوجه چیست؟

 35. توصیه میکنم زیر بار مهریه سکه و عندالمطالبه نرید مهریه زمان ما پول بود در سال 78 مهریه بنده سه میلبون و پانصد هزار تومان بود که در سامانه بروز رسانی مهریه در سال 97 میشه 51 م که منطقی تر و قابل پرداخت البته بازای هر سال زندگی مشترک حدود یک و نیم میلیون تومان اجرت المثل هم باید در نظر گرفت اگه البته زن شرایط دریافت نصف اموال دوران زناشویی را نداشته باشه.بنظر من درستش اینکه وقتی طلاق از سوی زوج باشه مخصوصا بدون دلیل منطقی دادگاه حق و حقوق زن را تا قران اخر بگیره تا زن بیپناه نباشه در سایر موارد بها نده.

 36. ای دمتون گرم مردا که همچین حرفای باحالی میزنیدزن منم قشنگ داشت زندگیشو میکردبابا بیشرفش هی زیر پاش گذاشت بخاطر من نرم خونشون یه معتاد کثیف کارم نمیکنه خودش زنش خرجشو میده اونوقت اون اومده افتاده دنبال دخترش که طلاقشو بگیره من زنم دوستدارم چندوقت تنهایی اعذاب میکشم کاری کرد تا زنم مهریشو گذاشت اجرا زنا البته نه همه تا سیربشن از مرد اینکارو میکنن که مرد طلاق بده بره دنبال دیگری انشاالا که خیرنمیبینن اونایی که زیر پازنا میذارن

 37. ازدواج یعنی شروع زندگی مشترک.مشترک نه فقط در یه مورد خاص بلکه درهمه ی موارد باید زن و شوهر باهم همفکری کنن تا به تفاهم برسن وقتی مردی با داشتن یه بچه ازدواج دوم میکنه و فکر میکنه عالم دهر شده وبا همسر جدیدش در هیچ مسئله ایی مشورت نمیکنه و کلا قصدش از ازدواج اوردن برده است و زن باید همیشه در حسرت کمی محبت به سر ببره وقتی همه نوع از خودگذشتگی انجام میده تا به چشمِ شوهرش دیده بشه اما دریغ و صد افسوس که این اتفاق نمی افته پس برای اینکه مرد رو متوجه خودش بکنه درخواست مهریه میکنه حکم صادر میشه اما زن اجرائیه نمیگیره چون قصدش دیده شدن از سمت شوهرش بوده و مرد بخاطر لجبازی قصد کرده زن رو طلاق بده پس زن هم برای اینهمه بیمهری که از طرف.شریکی که قبل از ازدواج قول خوشبختی داده اما فردای روز عقد همه چیز رو فراموش کرده راهی نمیمونه جز مقابله به مثل کردن اون هم باگرفت مهریه اجرت المثل ونصف اسایه شوهرش…به نظرتون وقتی مرد باهیچ روشی سزبه راهنمیشه چاره ایی برای زن باقی میزاره خودتون قضاوت کنید تازه با این تورم ماهی 300خرجی میده اگه زن مریض بشه پول دوا و دکتر رو ماه بعد از خرجی کم میکنه

 38. به نظر من خانمها از اول نسیه قبول نکنند، فقط نقد! (اگر دختر واقعا کسی را بخواهد اینجا معلوم میشود! تازه جلوی خیلی از ازدواجهای اشتباه و از روی طمع هم گرفته میشود!) آقایون هم بیشتر از وسعشون قبول نکنند! ناسلامتی هدیه است، نه پول زور کسی بدهد، نه وعده سرخرمن! بعد از ازدواج هم هرچه خرج کردند که نوش جان هر دو، هرچه جمع کردند هم تمام دارایی را تقسیم بر دو می کنند. قانونگذار هم لطفا بانوان را آدم کامل حساب کند که اگر خواستند طلاق یا حضانت فرزند بگیرند لازم نباشد از اهرم و چکش و کلنگ (مهریه) استفاده کنند!!

 39. من از همه ی اون آقایونی که به خانمها توهین کردن و تر و خشک یکجا باهم سوزاندن یک سوال دارم بنظر شما مردی که بعد از ۱۴ سال زندگی مشترک و دو فرزند به همسر خود خیانت میکنه و زن دیگه ای میگیره و خیلی راحت همسر اولش رو طلاق میده چجوری باید به سزای اعمال کثیفی که انجام داده برسه آیا واقعا اون زن باید از مهریه بگذره و تمام جوانی و عمری که پای این مرد ریخته رو به گور ببره بیایم یه تلنگر به خودمون بزنیم اگه خدا مهریه رو کابین زن قرار داد بخاطر این بود که زن پشتوانه ای داشته باشه که زحماتش نادیده گرفته نشه زن ظریفه نه ضعیف بعضی ها مردها در حق زندگی شون جنایت میکنند

 40. سلام . بخدای بزرگ من بک مرد مسن هستم،
  اما اعتقاد و تجربه دارم که 80 درصد اختلافات خانوادگی از طرف مردهاست؛ وقتی وضع مادیشان خوب میشه ؛ رفتارشان با همسرانشان بسیار متفاوت میشه . کلا مردها اکثرا تنوع طلب هستند حتی مذهبی هایش . لذا مهریه حق مسلم زن است و الآن هم که قانونگذار شرایط مرداخت مهربه را برای مرد بی معنی و سهل کرده واقعا ظلم عظیمی به زنان باوقار ؛ با اصالت و باشرف ایرانی کرده است.
  البته که درصد خیلی کمی از زنان هم موجودات عجیب و ناسازگاری هستند و دادگاهها باید برای این قشر قوانین جداگانه ایی داشته باشند و بعد از اثبات مهربه که هیچ ؛ کوفت هم نباید روی سینه اشان بزنند. تعداد اینها بسیار کم و انگشت شماره و نباید حقوق بانوان بخاطر این تعداد کم ضایع شود.

 41. شما ها که میگین مهریه حق زن نیست؛منی که الان شوهرم یکساله ولم کرده رفته اونم فقط بخاطر یه بحث کوچیکی که با خانوادم داشت دیگه خبری ازش نیست حتی نمیدونم مرده یا زنده اس به نظرتون حقه که از مهریه ام بگذرم؟زیادی خوش بحالش نمیشه؟

  1. خواهر عزیز برو کار کن.قرار نیس مفت خوری کنی.هرکی مسئول خودشه.شما میخوای تو خونه مفت بخوری بخوابی حقوق بگیری؟زنها هم باید کار کنن .متاسفانه تو ایران تا حرفی پبش میاد میگن ما چی کنیم؟جوابش ساده اس برید کار کنید مگه مفت خورید که پول مفت میخواین؟

 42. من حاظرم به شخصه ترامپ را ببوسم که این کدورتها تمام بشه . چه کنیم دیگه جور همه را طبق معمول من میکشم

 43. بنام خدا – آنچه مسلم است از نظر شرعی ازدواج یک امر مستحبی است مگر اینکه مکلف احساس کند بواسطه عدم ازدواج مرتکب گناه خواهد شد ! در صورت ازدواج هم مرد باید در تعیین مهریه فرض را بر پرداخت بگذارد و زیر بار تعهدی که قادر به انجام آن نیست نرود یا اینکه با توافق طرفینی پرداخت دین مهریه را به شرط عندالاستطاعه بپذیرد .چرا که اگر بنا باشد مهریه بمنزله سلاح و ابزاری برای مهار مرد در دست زن باشد و حق طلاق اسلحه ای برای اعمال قدرت مرد در اینصورت ما با ازدواج وارد رینگ مبارزه نفس گیری میشویم که در آن عمر و زندگی و جوانی خود را خواهیم باخت !
  کم نیستند زنانی که با توسل و تهدیدبه اجرای مهریه شوهر را تبدیل به برده ای مفلوک نموده اند که مرد حتی قادر نیست در مقابل بوالهوسی و بی بند و باری زن لب به گله و شکایت بگشاید !
  و همچنین کم نیستند مردانی که با بی مسئولیتی و تنبلی شانه از تعهدات خود تهی میکنند ! و کمر زنان زیر بار فشار زندگی خرد میشود !
  خوب و یا بد بودن مختص زن و مرد بودن نیست !
  نتیجه اینکه : اگر در ازدواج انتخاب ها درست تر و سنجیده تر و با پشتوانه فکری خانواده و بزرگتر ها باشد و اگر مهریه ها معقول و منطقی باشد و پیوند روحی و عاطفی بین زوجین برقرار شود ازدواج ها پایدارتر خواهد بود و در صورت عدم امکان سازش به هر دلیل عقلائی طلاق هم حکم خداست تا هر کس دوباره شانس خود را برای ازدواج موفق بیازماید .

 44. جالبه
  آقایون طلاق میگیرن مهریه هم حالا پرداخت میکنن ا.ونوقت میرن دوباره با همون خانمهای طلاق گرفته رابطه برقرار میکنن به نظر خودشون ازدواج سفیدیا هرچیزی که اسمش ومیزارن آخه لعنتی تو اگه عقل داشتی رابطه ات و باهمسرت خوب میکردی مشکل و حل میکردی تا مجبورنشی نه مهریه پرداخت کنی نه اینکه با خانم طلاق گرفته ای که یکی مثل تورو برده دادگاه مهریه رو گرفته بخوای رابطه برقرار کنی وخیلی خوشحالی داری زندگی بدون تعهدی رو ادامه میدی خب اینیم که داری باهاش وقتتو می گذرونی یکی مث قبلی بوده دیگه یا تویی که تجربه ازدواج نداشتی میری با خانمهای به اصطلاح خودتون طلاق گرفته به قول خودتون با بی ادبی میگید از سکه افتاده رابطه برقرار می کنی تو دیگه دنبال چی هستی به جای این رفتارهای دور از شخصیت دنبال راه حل مشکل باشید آقایون

 45. من تودام بزرگترام افتادم داشتم بازنم زندگیمو میکردم که یهو گندش دراومد که پدرزنم مادر منو چند سال صیغه کرده از اونور زد مادرزنم سکته کرد صورتش کج شد زن من گذاشت رفت مادرم هم بدون اینکه ما بفهمیم رفته بود صیغه رو پس خونده بود ادان ۶ماهه که زنم رفته مهریشو هم گذاشته اجرا منو پسرمم اواره شدیم

 46. هرکسی از دیدگاه خودش به مهریه نگاه می کنه و نظر میده ولی من با قانون مهریه کاملا موافقم چون همسرم بی دلیل 6 ماهه منو به دلیل اینکه دلش یه زن موزیسین وهنرمند می خواد بدون هیچ پول و خرجی رها کرده و رفته و من توی این مدت با سختی زیاد کار پیدا کردم و خرج خودمو در آوردم و اینکه هزارتا برچسب هم به من زدن که مرد مگه میشه بی دلیل بزاره بره ولی متاسفانه شد و رفت.من هنوزم نرفتم شکایت کنم یا مهریمو اجرا بزارم ولی دیروز باخبر شدم همسرم دادخواست طلاق داده و به من زنگ زد گفت من مهریه ندارم بهت بدم و نمیدم ولی طلاقت میدم چون تو واسم تکراری شدی.به نظر شما حالا توی این شرایط مهریه حق من هست یا بی عدالتیه؟هیچ وقت یک طرفه به قاضی نرین بعضی از مردا مثل همسر من تنوع طلبن و باید تاوانشو بدن.

 47. خانم بنده به خاطر این که نتونستم به کیش ببرمش (قول داده بودم و واقعا قصد بردنش رو داشتم اوردم ) ونتونستم ( ماشینم سوپاپ زد و میل بادمک و چند تا چیز دیگش داغون شد و دیگه نتونستم باهاش اسنپ کار کنم و هزینه سفر را مجبور شدم خرج ماشین کنم ) ..بحث پیش اومد و گفتم هیچ وقت دیگه کیش نخواهیم رفت . گفت مهریه من 700 سکه است !! میزارمش اجرا !! من هم گفتم برو هر کاری میخوای بکن ..چند روز بعد برام ابلاغیه فرستادند !!! پشیمانم از ازدواج ..پشیمان

 48. دادگاه تعداد 2 سکه بعنوان پیش داد و بعدش هر 6 ماه یک سکه. حالا طرف نه اون 2تا سکه پیش رو داده نه بعدش سر 6 ماه رفته قسط اون سکه سر رسید رو بده. در واقع نداره که بده. یه بدبخت آواره بیکاره هست که خرجشم خانوادش میدن. الان تو اون شهر زندگی نمیکنه وگرنه حتما جلب میگرفت زنه یا دردسر دیگه ای. الان تکلیف چیه؟ باید چه کنه. نداره همون 2 تا سکه پیش رو هم بده. 8ماه از صدور و ابلاغ حکم هم گذشته. مطمئنا باید بره زندان. آیا راه حلی چیزی وجود داره که بشه به این آقا کمک کرد؟

 49. با سلام
  من فروردین سال ۹۷ با دختری بابت محرمیت و نامزدی در دفتر ازدواج طی یک سند عادی صیغه موقت ۴ماهه کردم.ولی به خاطر مشکلاتی که پدر دختر برای من و خانوادم ایجاد میکردن و اعتیاد حاد داشتن قبل از اینکه ۴ماه تموم بشه نامزدیه ما به هم خورد.ولی تا به حال چندین بار تهدید کردن که مهریه رو اجرا میذارن و سند ازدواج رو از محضر گرفتن.من حتی طلاها و خریدایی که در زمان نامزدی کردم رو ازشون نگرفتم و هنوز ازشون طلبکارم و حتی به عنوان قرض پول ریختم به حسابشون.
  الان میخواستم ببینم با توجه به مدت تقریبا یکسالی که گذشته و سند ازدواج موقت عادی بوده آیا میتونن مهریشون رو طلب کنن؟
  و اینکه آیا قبل از احضار اینجانب و ادعای اینجانب نسبت به طلبایی که ازشون دارم، میتونن حسابای من و اموالمو توقیف کنن؟
  و اینکه ممنونتون میشم اگه راهنماییم کنین که چطور میتونم این مشکل رو حل کنم.
  الان گناه من چیه که گرفتار اینطور خانواده ای شدم؟

 50. با سلام.
  مراحل دادخواست مهریه در عقد دائم و عقد موقت به چه صورتی می باشد؟
  آیا ممکنه بابت پرداخت مهریه قبل از احزار زوج حساب های بانکی و اموالشون توقیف بشه؟ یا اول زوج احزار میشه بعد مراحل قانونی طی میشه؟
  با تشکر

 51. دختری که تو دوران عقد متوجه هرزگی شوهرش میشه، باید بره بااون مرد زندگی کنه، ؟ مردی که سه سال دختری رو عقد کرده بلاتکلیف رهاش کرده وبراش خونه زندگی فراهم نمی کنه اون دختر باید چه کار کنه؟ مردی که رو دختر مردم اسم گذاشته عقدش کرده ۶ ماه میزاره میره اون دخترو خانوادش باید چه کار کنن؟ باید بشینن منتظر تا اون آدم بی عرضه بعد چن سال بیاد تکلیف دخترو روشن کنه یا اصلا نیاد دختر بمونه تو بلاتکلیفی؟ اگه نظرت اینه سر دخترت بیاد، و بشین تماشا کن و هیچ اقدامی واسه گرفتن طلاق و مهریه دخترت نکن‌

 52. شما خیلی بی انصافی اتفاقا اگر همین مهریه نبود ببینید چه اتفاقهایی برای زن ها میافتاد با وجود این همه قانون باز هم اقایون مسئولیت پذیر نیستند و هر بلایی که دوست دارند دارن سر خانمها میارند

  1. اصلاً فلسفه شروع و ایجاد مهریه چی بوده؟
   آیا این مبلغ صرفاً به خاطر این بود که دختری از باکره بودن در می آمد؟ و باید مردها پول باکره بودن میداند؟ (که خیلی گران است)
   آیا بخاطر تامین مخارج پس از طلاق زنان بود؟
   آیا زنانی که دو یا سه بار ازدواج میکنند و هر بار مهریه خود را میگیرند نوعی کاسبی جدید و کسب درآمد برای آنها نیست؟ ( در این حالت که دیگر مردان نباید هزینه از بین رفتن باکره گی دختر را بدهند)
   زمانی در 1400 سال پیش که این موضوع مطرح شد که زنان و دختران واقعاً در حالت ضعف بودند (در عربستان و نه ایران و روم و چین باستان) و در صورت طلاق امکان ازدواج مجدد و یا اشتغال و کار برایشان مقدور نبود و صرفاً متکی به امرار معاش از طریق شوهرشان بودند. مبلغ و درآمدی به عنوان مهریه تعیین شد که زن بعد از طلاق از شوهر بتواند در حد معقول و نه بعنوان ابزار کسب درآمد امرار معاش کند (حتی لغت و کلمه مهریه به معنای محبت و مهرورزی نهایی زوج به زوجه بود).
   ولی بعد از 1400 سال این وضع فرق کرده الان خیلی از خانم ها شاغل هشتند و درآمدهای بالایی هم دارند که پس از طلاق هم به راحتی میتوانند گذران زندگی کنند ولی باز هم همان قانون چه برای زنان شاغل و ثروتمند و چه زنان روستایی و بیکار و فقیر یکسان است.
   آیا ادیان دیگر چه ادیان آسمانی و چه شینتوی ژاپنی و یا کنفوسیوسی و یا هندوها و بودایی ها و یهودی ها هم به این صورت به مساله نگاه میکنند؟
   یک خانمی را میشناسم که تا حالا 2 بار ازدواج کرده و هر بار بعد از یکسال با اجرا گذاشتن مهریه مجدداً طلاق گرفته.
   با این مبالغ هم یک آپارتمان در خیابان فرشته خریده. و مجدداً دنبال ازدواج سوم است. از نظر شغلی و درآمدی هم کار مناسب و حدود چند نفر کارگر هم در سالن اش دارد.
   آیا باید هنوز هم فکر کنیم که زنان و دختران امروز واقعاً شرایط زنان و دختران 1400 سال پیش را دارند.
   اگر قانون مهریه اصلاح شود و در صورت اثبات توانایی مالی زوجه در تامین مخارج خود، لااقل مبلغ مهریه تعدیل شود.
   البته تعیین مهریه معقول با توجه به فلسفه ایجاد آن در قانون مناسب است ولی نه برای همه بصورت یکسان.
   قانون باید تفاوتی بین زنی که درآمد بالایی دارد و شاغل است و حتی درآمدش هم اندازه یا بالاتر از شوهرش هست و منزل شخصی هم دارد با زنانی که شاغل نیستند و یا توانایی اشتغال در این جامعه را ندارند و احتمال بروز مشکلات مالی برای آنها پس از طلاق محتمل است، قائل شود. چرا همه زنان باید با یک قانون عمل کنند.
   همانطور که قانون عسر مرد را تعیین میکند باید بتواند عسر زن را نیز تعیین کند و در صورت مسعر بودن مهریه تعلق بگیرد.
   بنظر میرسد بسیاری از این موارد و ترس مردان از زنان کمتر خواهد شد.

  2. مهریه اصلا دلیل محکمی زندگی نیست وفقط یجورکاسبی.والا خانم فاطمه زهرا که مهرش آب و نمک واین چیزا بود.درغیراسلامم که مهریه وجودنداره

 53. خانمِ من گدا زاده ایه که ۲۵سکه مهرشه،اختلاف ما زمانی شروع شد که میگفت: میخوام سرِ کار برم من مخالفت کردم ،چون نیازی به پول اون نمی دیدم، نگو میخواد کار کنه پولش رو به مادرِ پول دوست و ولخرجش بده، حدود یک ماهه که با اغفالِ برادر و مادرش قهر کرده وبدون اطلاع من به همراه دختر۱۳ساله ام به خانه پدریش رفته،الان،هم مهریه شو به اجرا گذاشته و هم مدعوی حضانتِ دخترم شده و باز دعوی برعلیه من کرده که به مادرش ناسزا گفتم.
  به نظر شما انصافه،منی که با خون و دل کار کردم و از جونم برای راحتی وآسایششون مایه گذاشتم و چیزی براشون کم نذاشتم و خانمم رو که بابتش پول دادم( به نحوی خریدمش، ایشون حتی جهیزیه هم نداشت) ، الان سه دُنگ ازسهمی که ناچار شدم به نامش بزنم رو بهش بدم… ،مهریشو رو هم بهش بدم… وباز از سه دُنگِ من اجرت المثل طلب کنه؟…
  دیگه چی واسه زندگیِ مرد میمونه؟
  خواهشاً آقایون قبلِ ازدواج تحقیقاتِ لازم رو انجام بدید و جدی بگیرید کسانی رو که حریصن و پول ندیدن و جنبه و ظرفیتِ زندگیِ عاشقانه و دوستانه رو ندارن به همسری نپذیرید.
  “تجربه” برای خوانندگان عزیز…

 54. شما مردها اگه مدیریت و زن داری بلد بودید اگه مهریه زنتون سر به فلک هم میکشید عمرا زن ها درخواست مهریه می کردند عیب از اخلاق و رفتارهاتون هست که با زن هاتون می‌کنید و اون ها مجبور میشند مهریه شون را به اجرا بزارند.

 55. سلام خسته نباشید میخواستم،بپرسم اگر وکالت محضری بابت خرید ماشین یا ملکی داشته باشم ولی به نامم نباشد
  همسرم میتواند برای درخواست،مهریه اش استفاده کند یا خیر
  ممنون

 56. واقعاقلبه ادم درد میگیره بهت خیانت کنن بعدش کل زحمت زندگیتم ازت بگیرن نمیدونم خدا کی میخواد بیدارشه.

 57. هیچ زنی نمیخاد زندگیش خراب بشه بضی مردا وجدان وغیرت و گذاشتن کنار وزن وبچه شون گذاشتن کنار وچسبیدن ب ی زن هرزه

 58. از بس اذیتم کرده دیگه دارم ب عدالت خدا شک میکنم مریضم کرده 1400سکه مهریه مو
  ب اجرا نذاشتم ب خاطر بچم ک زندگی کنم ولی نمیشه هیچ وقت درمورد زندگی ی زن یا مرد ندونسته قضاوت نکنید چون از هیچی خبر ندارین😭😭

 59. مهریه شده ابزار کاسبی برخی زنان پلید و کلاهبردار، من زنی را می شناسم که در مدت ۲ سال با ۲ مرد ازدواج کرده و بعد از تیغ زدننشون، رفته سراغ سوژه بعدی!

 60. سلام من می خوام زن بگیرم باهاش توافق کردم که مهرش باشه 14 سکه و اونم بخاطره اینکه رسمورسوماته ولی می خوام وام ازدواجمو که گرفتم تو چند نوبت بریزم به حسابشو اونم برداره بهم بده باز بریزم به حسابش تا به مبلغ مهریه برسه ایا رسیدهای بانکی که دارم در زمان طلاق دادن برای من در دادگاه کفایت میکنه ؟

 61. سلام .اقایون محترم لطفا درمورد همه ی خانوم ها نسخه نپیچید ..مهریه پشتوانه ی زن هستش .مردی ک پست فطرت و تنوع طلبه و همش دنبال دخترای جورواجوره و برااذیت کردن زنشو طلاق نمیده .زنش چ گناهی کرده .باید بتونه ی جوری بچزونه مرد رو ..چرا مرد میتونه راحت هزارتا صیغه کنه اما زن دربند باشه ..تازه مهریه هم نگیره .من یکساله ک مهریه اجرا گذاشتم هنوز چیزی دستمو نگرفته .اون مرتیکه هم هرروز دوس دختر عوض میکنه .تودادگاه دروغ تحویل میده .مال و اموالشو قایم میکنه .لعنت ب مردای حروم زاده ک از یه حیوون پست ترند .

 62. من ۲ ساله که با شوهرم عقد کردم
  با تموم نداریاش ساختم حتی خرج مراسم عقد و لباس و آرایشگاهم خودم دادم طلا خودم خریدم پیش همه گفتم شوهرم خریده
  بعد ۲ سال که اینجوری پاش وایسادم فهمیدم ۱ ساله که دوس دخترشو صیغه کرده
  آقایون محترم به نظر شما با این شرایط بازم زنا ظالمن و مردا مظلوم؟ به نظرتون مهریه حق یه همچین زنی نیست؟ آقا خودش رفته صیغه کرده بعد که دستش رو شده هزار جور تهمت هم میزنه

 63. مهریه حق زنه ووظیفه هرمردیه که هرمهریه ای روکه قبول کرده بپردازه.ومردی که نمیده وروی حرفش نیست ازهرچی زنه کمتره….چون زن ضعیفه واین حق خدایش هست که شماهاسرندادنش جنگ دارین.

 64. پول لعنتی و قانون بد باعث این همه طلاق و بدبختی میشه مثلا مرد به زنش نمیتونه بگه حجاب رو رعایت کن . زن در جوابش میگه من مهریه رو میزارم اجرا تا بفهمی غیرت یعنی چی .

 65. این چشم وهم چشمی وتوقع ودخالت های بیجاخانواده دخترهاست که که کاربه اینجامیکشه والا زن اگه زن باشه میشینه بادارونداراون شوهرکه یه حقوق ناچیزیابعدازکلی قرض وقسط یه ماشین خریده میسازه چون چشمش دیده وقبول کرده ولی بعدازمدتی تازه خانم فیلش هوای هندوستان که نه هوای ارمنستان ومالزی وترکیه کرده وچه چیزی از مهریه بهتراین وسط، به نظرمن اگه یه دخترقسدش زندگی باشه مهریه اصلانمیکنه بلانصبت مگه گوسفندین که نرخ براتون گذاشتن اگه غیرت داشتین شماخانما بایدمیگفتین مهریه یعنی خوردکردن یک زن یعنی قیمت گذاشتن ودرشآن خودتون نمیدونستید، بعضی شب خاستگاری چنان بالا پایین میکنن تعدادسکه که انگارداره یه کالا میفروشه😡👋

 66. با سلام میخوام جواب همه شما هموطنان را بدم مهریه یعنی خریدن یک یک برده از سوی زوجه که حتما اشتباه می باشد چون دراین معامله زوج بیش قدم میشود برای فروش خودش که در واقع زوج باید جایگاه خودرا بشناسد ومهریه را خودش تایین کند که اخرش…..

 67. من یه زن خانه دارم که ۸ ساله با شوهرم با هم اختلاف داریم هر وقت مشکلی داریم شوهرم میگه گورتو گم کن برو خونه بابات بچتم ازت میگیرم من همه ی زندگیم بچمه منم مهرمو میکوبم تو سرش اونم میگه بدو تا بگیری اقا وکیله با بدبختی با هم زندگی میکنیم به خاطر بچه اگه بچمو بهم بدن میرم مهرمم حلالش جز مهر هیچ چیزی ندارم که حقوقمو باهاش بگیرم…چرا بچه ای که من با بدبختی به دنیا اوردمو حق مرد میدونن چون داره خرج زندگی میده خیلی چیزا این قانونای خدا و جامعه ایراد داره منم اگه حقایی که مرد تو زندگی داره داشتم مهر میخواستم چه کار..

 68. زندگیمو با کمترین خرج شروع کردم به خاطر دخالتهای خانواده همسرم کارم هر چند وقت یه بار به تهدید طلاق میکشه با همه سختی هاش به خاطر بچم موندم حق من به عنوان یه زن چیه چرا جگر گوشه منو باید ازم بگیرن پرتم کنن بیرون…

 69. حق طلاقو دو طرفه کنن ، بچه زنو به زور ازش نگیرن ، خرج بچه رو بدن ، مهریه رو حذف کنن ..انصاف نیست مهرو حذف کنن هیچی جاش برای حمایت از زنی که راه به جایی نداره نذارن..درسته بعضی از مردا واقعا با این مهریه زندگیشون نابود شده ولی اگه همین مهریه اهرمی برای بعضی زنها نباشه هیچی برای گرفتن حقشون ندارن یه حقوقی رو به زن بدین مهریه رو حذف کنین…

 70. با سلام من وهمسر سابقم دوسال میشه طلاق گرفتیم و توافق کردیم من ماهیانه پانصد هزار تومن به بچه ام نفقه بدم وسالانه ده درصد بخاطر تورم اضافه بشه به نفقه باتوجه به این حکم من از ماه اول طلاق نفقه ی فرزند ده ساله ی خودمو به حساب بانکی مادرش واریز میکنم چون بچه ام پیش مادرشه ایا همسر من یا فرزند من میتوانند یه زمان ادعا کنند نفقه ندادم ؟؟ ایا به اجرای احکام دادگاه بریزم یا حساب بانکی همسر سابقم فرق دارد یا خیر؟؟؟

 71. سلام من سه ساله ازدواج کردم خودم یه سکه مهر کردم چون شوهرمو دوس دارم اما واقعا مردا اصلا قدر از خود گذشتگی زنا رو نمیدونن….من حتی روز عروسیم طلا نگرفتم و ست بدل خریدم که به شوهرم فشار نیاد اما کو قدر دانی…

 72. خدا لعنت کنه این خانم هایی که ارکی ازدواج میکنند فقط بخاطر پول خانم خودم 3ماه پیش رفته خونه باباش 2تا خونه داشتم به اسم اش کردم رفته مهریه گذاشته به اجرا بعد 110 سکه هم ازمن بگیره این انصاف هستش بااین وضع گرونی سکه وخودمم بیکار بیاد اینکار بکنه وبچه3ساله ام مثل توپ شوت کنه به من بدهد اخه این چه وضع ای هستش

 73. با سلام ، من فقط میتونم به مردها توصیه کنم اصلاً ازدواج نکنند واقعاً با این شرایطی که برای مردها گذاشتن مطمئن باشید زنها هر کاری که دلش خواست میکنند و مردها مثل نوکر کار کنه و حرفش هم پشیزی در خانواده ارزش نداره من بین آشناها و دوستان هر کی ازدواج کرده افسرده شده . یا باید بی عرضه و بی خیال باشی و زن هر کاری کرد به روی خود نیاوری و یا اگه یکم حساسیت نشون بدی باید همیشه جنگ و دعوا و دادگاهها رو بگردی.ازتون می خوام که اصلاً قید ازدواج رو بزنید.خیلی وضعیت وخیمی شده برای مردها.

  1. به نظر من باید قانون بود مهریه تعیین شده در دفترخانه قبل خطبه عقد پرداخت میشد تا داماد چون امثال ساده لوح مثل من جیبش نگاه ببینه می تونه پرداخت کنه بعد سند ازدواج امضا میکرد که بعد به این بدبختی فلاکت دچار نشه بگه سکه فلان سال آنقدر بود الان انقدره

 74. قانون اگه قانون باشه زن و مرد فرقی ندارن.ولی ذات آدما توی شرایط مختلف رو میشه، مردا وقتی پول ندارن ساکتن ولی روزی که پولدار بشن فیلشان یاد هندوستان میکنه، و زنا از رفاه زیاد و از بدبختی زیاد خسته میشن، بعداز 10 سال زندگی که مثل کلفتا کار میکردم هرچیزی خریدیم شوهرم به نام خودش زد و حالا میگه تو چکار کردی حتی رابطه زناشویی هم نداره 3ساله بعد توقع بچه داره با اینکه 2تا بچه اوایل ازدواجمون باعث شد سقط کنم حالا میگه تو بچه دار نمیشی، بااینکه عاشقانه دوسش دارم و حرمت و آبروی زندگیمو نگه میدارم هرزحمتی برای هرکدوم از اهالی خونوادشو کشیدم
  نمیگم همه مردا بدن ولی بعضیا فکر میکنن نوبرشو آوردن
  ذات آدم تو رفتارش واعمالش اثر داره
  بالاخره ماهایی که صبر میکنیم وکیل و قاضیمون خداست. خداوکیلی حیوونا تو جنگل به هم رحم میکنن، امان از آدمای پست تر از حیوون.

 75. وقتی حق طلاق با مرد هس ومرد بدون هیچ دلیلی میتواند زن را طلاق دهد بنام قانون…یا حق گرفتن 4زن را دارد بنام شرع…زن چه پشتوانه ای برای نگهداشتن زندگیش داره؟؟؟با این مرد های بوالهوس…وقتی سکه گرون شده مخارج زندگی هم بالا رفته هیچ دلیلی برای گذشت یا کوتاه اومدن در باره مهریه وجودنداره تا مردی که میگه حق طلاق با منه تو رو خام کردم یکی دیگه رو راحتتره وخسته ات میکنم که خودت از زندگی سیر بشی ومهرم حلال وجونم آزاد بگی از این غلط های زیادی نکنه.

 76. به نظرم قانون باید عوض شه . مگه نمیگن زندگی مشترک ؟ تا زمانی که زندگی میکنن همه چیز مشترکه حتی اموال . خوب وقتی هم جدا شن باز مشترک باشه . کار ساده ای هست اموال زن و مرد محاسبه بشه جمعش تقسیم بر 2 هرکسی نصف سهم خودشو برداره و بره سراغ زندگی خودش . اشکال این کار چیه ؟ همه جای دنیا هم همین کارو میکنن

 77. خانوم ها جواب منو بدید دیگه؟؟؟؟؟
  من 5 سال ازدواج کردم در آمد ماهیانه من ماهی 7 تومن هستش خونه و ماشین هم اوکی بود و یه بچه دختر
  20 ماه هم دارم هیچ مشکلی هم با زنم ندارم ایشون قبل از ازدواج شاغل نبود بعد ازینکه بچمون به دنیا اومد
  زد تو کار آرایشگاه حمایتش کردم ولی هر روز کار ما این شده که بچه رو صبح ببریم خونه مادر بزرگش ، ظهر بیاریم
  و بعد از ظهر ببرم و شب هم بیارمش خونه ، موندم با زنم ازدواج کردم یا با پدر خانموم یا مادر خانومم
  بهش گفتم دیگه سر کار نرو این بچه حیفه ، گناه داره گفتم که نگفتم الان 20 روزی خونه نیست مهریشو اجرا گذاشته
  آخه شما ها آدمین؟؟؟؟؟؟؟ اگه مهرش 10 تا سکه بود هیچ موقع همچین غلطی نمی کرد – ماشینی و که به نامش زده بودم رو هم
  از تو پارکینگ اومده دزدیده به زور بکسلش کرده !
  در کل اینو میدونم زن های ایرانی دختر های امروزی افکارشون با وجود شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام به کل
  منحل شده!

 78. با سلام.من عدم تمکین زنم رو اثبات کردم ولی میگن قدرت اجرایی یاجلب براش نداره.اما رایی مثل مهریه یانفقه برااقایون زندان داره?چجوریه کاسبیه؟

 79. سلام.باحاله دختران عقدمیکنند زن میشن وبعدش مهریه و نفقه واجرت المثل وگاها باخودزنی دیه میگیرن .آیا صابون گلنار بهترنبود

 80. زن نگیرید زن نگیرید زن نگیرید زن نگیرید من سه ساله زادواج کردم به خون سیدالشهدا قسم تو جهنم هستم دارم زجر می کشم نمیگم همه دخترها بد هستن ولی این ریکس بزرگی شاید مثل من یه بدجنس ش گیرتون بیاد سه ساله عذاب می کشم فقط به خاطر دخترم دارم تحمل می کنم این خانم اصلا نه ادب داره نه شعور نه مهر و عاطفه بسیار سنگدل و وحشی هست کوچکترین اتفاقی می افته میگه طلاق میخوام تا الان یکبار صدام روش بلند نشده ولی اون صدها بار دل منو شکسته ازش متنفرم دوست دارم با زجر بمیره یا من سکته کنم راحت بشم افریته به تمام معناس شما ببینید شب حنابندان با من کاری کرد بغض کنم انقد بدرفتار و بددهن هست شما رو نصیحت میکنم زن نگیرید اگه گرفتید چند سال بگذره شناخت پیدا کنید بعد بچه دار بشی در ضمن به هیچ وضع مهریه بالا توافق نکنید الان دختر زایده هر کدوم مهرش کم بود اون ژو انتخاب کنید

 81. برا یه خانم خانه دار اگه مهریه نباشه پس چیکار کنی؟
  این خانوم هایی که مهریه پایین دارن مثلا 14 تا سکه شوهراشون تقی به توقی میخوره میگه مهریه تو میدم برو خونه بابات!!!!!
  کاری ندارم با اون دسته از خانوم ها که با حقی بنام مهریه کاسبی میکنن …
  اما همه زنها بدجنس نیستن حتما شوهرشون بهشون ظلم کرده که مهریه رو اجرا میذارن وگرنه اومدن زندگی کنن نه کاسبی مریض که نیستن الکی زندگی شون رو خراب کنن به خاطر چندرغاز مهریه زورکی و قسطی ….
  مهریه هم نباشه که شوهره هروقت عشقش کشید زنشو میندازه بیرون …
  تو خارج هم تقسیم اموال هست
  زن تو خونه زحمت میکشه مرد بیرون خونه
  حالا آقایون تو زندگی مشترک یه خونه بخرن موقع طلاق زورشون میاد مثلا نصف شو به زنه بدن میگن خودمون کار کردیم خریدیم پس زحمتای زن تو خونه چی میشه؟
  حالا همه زنا شدن مفت خور و کاسب مردا شدن مظلوم …
  خب زن نگیرین اگه زن تا این حد وحشتناکه ….

 82. مهریه حق زن هست همینطوری که یک دختر با ی زن مطلقه برای یک مرد فرق داره پس مهریه هم حق زنه برای ادامه زندگی برای فرار از گرگ های جامعه که فکر میکنن زن مطلقه طعمه خوبی هست برای شکار هواس هاشون

 83. همسر من تو بهترین خونه وسایل خونه ماشین زندگی میکنه اونوقت من چی من مجرد که بودم از پدرم خرجی میگرفتم الان خجالت میکشم ازش درخواست خرجی کنم. الان ی خانوم مطلقه هستم مثل سابق تو جامعه نیستم اینا تقصیر اون مرد بی‌ مسولیتی هست ک فکر کرد اگه بگه چیزی یا نامش نیست میتونه از بدون پرداخت ریالی منو طلاق بده چرا مهریه باید قسط بندی بشه

 84. چند سال زحمت کشیدم یک ماشین خریدم با یک دختری عقد کردم قبل عقد خیلی قربون صدقه ام میرفت تا عقد کردم اخلاقش عوض شد ماشین رو از زیر پام درآورد طلاق گرفت رفت دنبال یکی دیگه رو بدبخت کنه ،آهای مردها مواظب باشید گول نخورید

 85. موقعی که خواستیم عقد کنیم، یک دفترچه گذاشتند جلوم و می گفتند زیرشون رو امضا کن
  نمیدونم کجاش عند المطالبه بوده و کجاش عند الاستطاعه
  ولی الان که دوشیزه مکرمه! نیستند و نامه اومده از دادگاه که بیا مهریه بده، تازه سوال فوق برام پیش اومده
  خوب مسلمان های عزیز، قانون گذاران گرامی، تا 120 سال دیگه که من از زندان بیام بیرون، امیدوارم زیر این کامنت جواب منو داده باشید
  چون وقتی بیام بیرون میام و جواب این سوالمو میخونم
  ولی چند تا مورد بود که با گوشت و پوست درک کردم

  1- وقتی امام زمان ظهور کنند، همه می گویند که دین جدید آورده است
  2-بی غیرت ترین حیوان خوک است، زن از خوک بی غیرت تر است
  3-قبل از ازدواج چشم ها را باز کنید و عاقلانه انتخاب کنید و نه عاشقانه چون عشق همان میل جنسی است

 86. دلیلی ندارد مرد مهریه بدهد و اصلا ازدواج دلیلی ندارد که برای زن مهریه تخصیص دهد. چون تمام خرج و مخارج با مرد است و زن فقط مفت خوری می کند و هیچ کارایی ندارد. بهتر است کلا اگر مهریه ای در نظر گرفته شده است، زن به همان مقدار سفته به مرد بدهد که در صورت اجرا گذاشتن مرد بتواند سفته ها را اجرا بگذارد و جفتشان به زندان بروند. یکی به زندان بند زنان و دیگری بند مردان. اینجوری با خوبی و خوشی جفتشان در زندان می پوسند. کلا مگر مغز خر خورده اید که از دواج کنید. قانون ازدواج کلا چرنده. اگه به حرف مرد اعتماد نیست و مهریه قرار می دهند آن هم سند رسمی محضری، شما آقایان هم که اصل خرج و مخارج با شماست از زن طلب سفته کنید یا ازش معادل مهریه جهیزیه بخواهید. فراموش نکنید که بیش از یک سوم ازدواج ها به طلاق منجر شده است طبق آمار. پس تا می توانید ازدواج نکنید که به زندان نروید. زن هیچ فایده ای ندارد، جز اینکه مختو میخوره.

 87. بهترین کار عدم ازدواج از سوی مردان تا اصلاح و حذف مهریه.نفقه.اجرت المثل و شیربها و جهیزیه اس.مهریه رو باید شوهربده.نفقه با شوهره حتی اگر زن میلیونر و شاغل باشه.وظیفه زن انجام کارهای خونه نیست و میتونه در قبالش اجرت المثل بگیره شیردادن به بچه و بزرگ کردنش وظیفه زن نیست و میتونه پولشو بگیره یا شوهر براش پرستار بگیره.جهیزیه برابر قانون مدنی ۱۱۳ وظیفه شوهره و زن لطف میکنه همه یا قسمتی رو میاره.اخه این چه قانونیه؟درهمه کشورهای عربی برابر اسلام و مهرالسنه پیامبر مهریه ۳۵ مثقال نقره یا ۳۵ میلیون تومن پول امروزه نه حداقل ۲ میلیارد.تنها راه علاجش انصراف همه مردها از ازدواج تا ده ساله.ازدواج رو تحریم کنید تا قانون اصلاح بشه یا زنها هم کار کنن و در زندگی مثه اروپاییها فعالیت داشته باشن و سهم یا مهریه و نفقه حذف بشه.قول میدم اگر مهریه حذف بشه ۹۹ درصد مردا طلاق میگیرن.اجبار و زنجیر کردن مردها و به بردگی گرفتنشون با مهریه هنر نیست

 88. من ۹ ماه با پسر عمم ازدواج کردم
  ایشون ۱۰ سال من رو میخواست و در این ۹ ماه حاضر نشد به دکتر مراجعه کنه
  ایشون خودارضایی میکنه و نمیتونه با بنده رابطه برقرار کنه
  در مقابل اعتراض به این کارش به من میگه باید کافور بخوری
  مگر خانم ها هم کافور میخورن!
  تهدیدم کرد که به کسی بگم آبروم رو میبره من ۵ ماهه منزل پدرم هستم
  برای من عدم تمکین گرفت
  من نمیدونم چه قانونیه که ایشون تمکین نمیکنه ولی من محکوم به تمکین میشم!

 89. الان چی دارین خودتونو عذاب میدین مهریه مالید رفت زندون مالیده شد عدم تمکینم هست بزنین دهن زنا رو اسفالت کنین به روزی بیفتن که بیان بگن گوه خوردیم یک مشت زن گشنه گدای ندید بدید ایرانی فقط دنبال مهریه و پولن خوب قانون دهنتونو سرویس کرد حق طلاقم با مرداس سالی یکی دوتا سکه میگیرین تا عمر دارین ور دل ننه هاتون میمونین

 90. سلام بنده دوماه عقد بودم برشکست شدم
  توانایی مالی ندارم ۱۰۸سکه مهرزدم شانس من دوران عقد بودیم اعتراض ندادم همون ۱۰۸سکه برام زدن ماهانه یک میلیون نفقه میدم پیش قسط پنج سکه برام زدن
  خداوکیلی مهریه حقه باید پرداخت کنیم دادگاه قاضی بین دوطرف ماست بااین بانرخ تورم وبیکاری واینکه اموالی ندارم بدم چرا باید زندان برم قانون اینجا چه حمایتی ازمرد میکنه ولا بخدا اگه پولی اموالی بود تمام کمال پرداخت میکردیم نمیدونم این همه زن دنبال ازادیه اینا پس چیه دادگاه که میرم جوری قاضی باهم صحبت میکنه که انگار جنایتی کردم ،آقای قاضی اگه متن رو میخونی خدا وکیلی کدوم مردی دوست داره کارش به داگاه برسه ما مردها اولین مشکل مالی که پیش میاد اولین گام مهریه رواجرامیزارن گناه ما چیه چیکارکنیم بریم دزدی خفت گیری خداوکیلی این انسانیته پیش قسط پنج سکه ظلم نیست تاکی ناعدالتی

 91. متاسفانه ما مردها اگر عقل داشتیم زیر بار این مهریه های سنگین نمی رفتیم تا دخترها بترشند و به التماس بیفتند. دیگه نباید این و اون را متهم کنیم تقصیر خودماست.
  به درک که جمعیت کشور کم هست. مسولین اگر نگران جمعیت هستند فکری اصولی بکنند اونها که شیطان را درس می دهند چطور نمی توانند محدودیت بگذارند برای سقف مهریه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان