خانواده

مشاوره حقوقی نفقه | مشاوره آنلاین و تلفنی نفقه

دعاوی خانواده در حال حاضر، تعدا قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده‌اند. دعاوی نفقه، یکی از شناخته شده‌ترین انواع دعاوی خانواده محسوب می‌شود که اغلب توسط خانم‌ها در دادگاه اقامه می‌شود و نیاز به مشاوره حقوقی نفقه دارد.

نفقه علاوه بر قانون در شرع نیز مورد تاکید واقع شده است و از این حیث، مقررات و ضوابط خاصی برای آن تعیین شده است. نفقه، یکی از حقوق قانونی زن در دوران رابطه زندگی مشترک به شمار می‌رود که قانونا و شرعا، مرد موظف به پرداخت آن است.

نفقه مانند مهریه، حقی است که به واسطه عقد ازدواج برای زن به وجود می‌آید و در هر شرایطی مرد باید نفقه همسر خود را بپردازد. در واقه پرداخت نفقه، وظیفه قانونی و شرعی زوج به شمار می‌رود و نوعی تعهد مرد در دوران زوجیت است.

یکی از دلایل اصلی اختلافات بین زن و شوهر، عدم پرداخت نفقه از جانب مرد است. با توجه به این که نفقه برای زن حق و برای مرد تکلیف قانونی است، در صورت پرداخت نشدن آن، زوجه می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کند.

زمانی که زوجین با هم ازدواج می‌کنند و در نهایت صاحب فرزند می‌شوند، بحث نفقه مطرح می‌گردد. یکی از موضوعات اساسی در طول روابط زوجیت، نحوه تامین مخارج زندگی است.

قانونگذار، تامین مخارج زندگی را برعهده مردان قرار داده است. در این صورت، زوج باید نفقه همسر و فرزاندان خود را پرداخت کند.

نفقه به عنوان رفع نیاز مالی اعضای خانواده محسوب می‌شود که چنین وظیفه‌ای برای مرد در نظر گرفته شده است. در صورتی که مرد توانایی تامین مخارج زندگی را نداشته باشد، زن می‌تواند علیه او طرح شکایت قانونی کند.

تقریبا تمامی دعاوی اقامه شده در دادگاه، به نفقه زوجه ارتباط دارد و کمتر شاهد آن هستیم که اقارب نسبی اقدام به طرح دعوا در این زمینه کنند. البته که پرداخت نفقه زوجه در اولویت می‌باشد.

از آن جهت که پرداخت نفقه، جز تکلیف قانونی مرد به شمار می‌رود، برای عدم پرداخت آن ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تعیین شده است.

در واقع زوجه در صورتی تکالیف قانونی خود در قبال همسر خود را انجام داده باشد که به اصطلاح تمکین کرده باشد، می‌تواند به دلیل عدم پرداخت نفقه از مرد، شکایت حقوقی کند. همچنین ترک نفقه به موجب قانون، جرم تلقی شده و زوجه این اختیار را دارد تا علیه زوج، اقامه دعوا کیفری نماید.

لازم به ذکر است که در صورت تمکین نکردن زوجه از شوهر خود، نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد و در این صورت، زن نمی‌تواند به دلیل عدم پرداخت نفقه از مرد شکایت کند.

ممکن است که خانم‌ها بخواهند به دلیل عدم تعلق مهریه به آن‌ها از طریق قانونی، شکایت کنند اما با نحوه آن آشنا نباشند که در این زمینه، می‌توانند از مشاوره حقوقی نفقه که توسط وکلا دادگستری انجام می‌شود، بهره‌مند شوند.

نفقه چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

جریان داشتن زندگی و لازمه ادامه دار بودن آن، منوط به تامین هزینه‌های آن است. تامین هزینه‌های روزمره زندگی را نفقه گویند.

نفقه علاوه بر زوجه به اقارب نسبی نیز تعلق می‌گیرد. نفقه فرزندان نیز جز نفقه اقارب محسوب شده و از این جهت، تابع مقررات مربوط به آن است.

پرداخت نفقه زوجه و نفقه اقارب، شرایط خاص خود را دارد. انجام وظایف ایام زوجیت، برای پرداخت نفقه زوجه شرط شده است. در واقع برای پرداخت نفقه همسر، بحث تمکین او مطرح می‌شود که در صورت عدم تمکین، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد.

پرداخت نفقه اقارب نیز مشروط به استطاعت مالی انفاق‌کننده و عدم توانایی مستحق نفقه، در اشتغال به شغلی برای تامین وسایل معیشت خود است.

پرداخت نفقه زوجه، هیچ ارتباطی با شرایط مالی و اقتصادی او ندارد. ممکن است زن دارای شغل و موقعیت اجتماعی مناسبی باشد اما همه این موارد دلیلی بر عدم تعلق نفقه به او نمی‌باشد. مرد موظف است تحت هر شرایطی اقدام به تامین مخارج زندگی همسر خود را نماید.

در ارتباط با این موضوع که نفقه شامل چه مواردی می‌شود، باید به تعریف نفقه در قانون مدنی بپردازیم.بر همین اساس، ماده 1107 قانون مدنی در این زمینه بیان می‌کند

نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.

نفقه زوجه صرفا به مواردی که در ماده 1107 قانون مدنی، به آن اشاره شده است، محدود نمی‌شود. در واقع موارد نفقه زوجه، انحصاری نیست و شامل تمامی نیازهایی است که زن در دوران زندگی خود به آن احتیاج دارد و متناسب با شان و منزلت او است.

نکته بسیار مهمی که در این ماده باید به آن توجه کرد، بحث داشتن خدمتکار برای زوجه است. چنانچه وضعیت اجتماعی و زندگی زن به گونه‌ای است که باید برای انجام کارهای منزل خادم داشته باشد، می‌بایست این نیاز توسط مرد تامین شود.

همچنین اگر زن به واسطه بیماری خاص امکان فعالیت نداشته باشد، می‌تواند داشتن خدمتکار را از همسر خود مطالبه کند که این مورد جزو نفقه زوجه محسوب می‌شود.

توان پرداخت نفقه

مشاوره حقوقی در مورد نفقه اقارب نسبی

همانطور که گفته شد، نفقه صرفا به زوجه تعلق نمی‌گیرد و اقارب نسبی نیز از حق نفقه برخوردار هستند. در هرصورت، پرداخت نفقه همسر و اقارب نسبی نیز برعهده مرد است.

بر اساس ماده 1196 قانون مدنی، در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

منظور از اقارب در خط عمودی، یعنی اقارب نسبی که ترتیب قرار گرفتن آن‌ها، پشت سر هم و نسل به نسل است که شامل پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، مادر، فرزند، نوه و فرزندان فرزند به درجات پایین می‌شود.

به موجب ماده مزبور، قرابت های نسبی صرفا از حق نفقه برخوردار خواهند بود و قرابت سببی دیگر نمی‌توانند از مرد، مطالبه پرداخت نفقه کنند.

به موجب ماده 1204 قانون مدنی، نفقه اقارب عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث منزل به اندازه رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت پرداخت کننده نفقه.

اثر نفقه اقارب نسبت به آتیه است. در واقع اقارب نسبی، فقط می‌توانند نسبت به آینده مطالبه نفقه کنند. فلسفه مطالبه نفقه اقارب نسبی نسبت به آینده به رفع نیازهای مالی و مخارج زندگی ارتباط دارد. هر زمانی که رفع نیاز به هر صورتی انجام شد، دیگر الزامی برای پرداخت نفقه وجود ندارد.

البته زوجه می‌تواند برای نفقه گذشته خود نیز اقامه دعوا کند. امکان مطالبه نفقه زوجه برخلاف اقارب، نسبت به گذشته وجود دارد. یعنی اگر از روابط زوجیت، مدت زمانی گذشته باشد اما مرد مخارج و نیازهای مالی همسر خود را تامین نکرده باشد، زن می‌تواند نفقه گذشته خود را نیز مطالبه کند.

نفقه زوجه در مقایسه با نفقه اقارب، طلب ممتاز محسوب می‌شود و در صورت ورشکسته شدن مرد، پرداخت نفقه زوجه حق تقدم دارد.

موضوع مهم دیگری که در مورد نققه اقارب مطرح می‌شود، بحث فقیر بودن دریافت‌کننده است. طبق ماده 1197 قانون مدنی، کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.

در مورد اقارب نسبی، کسی مستحق دریافت نفقه است که طبق قانون اولا، ندار باشد؛ یعنی از شرایط و اوضاع مالی مناسبی برخوردار نباشد و ثانیا، نتواند به جهت کار و شغلی که دارد، نیازهای معیشت خود را تامین کند.

از این ماده می‌توان اینگونه برداشت کرد که برخورداری از شغل یا نداشتن آن، ارتباطی به پرداخت نفقه اقارب ندارد. حتی اگر فردی دارای شغلی باشد اما نتواند مخارج زندگی خود را از این راه تامین کند و در اصطلاح فقیر باشد، نفقه به او تعلق می‌گیرد.

تمکن مالی پرداخت‌کننده نفقه، از شرایط دیگر پرداخت نفقه اقارب نسبی است. به موجب ماده 1198 قانون مدنی، کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد؛ یعنی بتواند نفقه بدهد، بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.

فرد پرداخت کننده نفقه، اگر اوضاع مالی و اقتصادی او به گونه‌ای باشد که در تنگنا و سختی فراوان باشد، به لخاظ قاتونی، ملزم به پرداخت نفقه نیست. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او درجامعه درنظر گرفته شود.

پرداخت نفقه اقارب، به صورت متقابل می‌باشد. در شرایطی که خویشاوندان نیاز مالی دارند و نفقه آن‌ها توسط فرد دیگری پرداخت می‌شود، اگر همان فرد در تامین مایحتاج زندگی خود دچار مشکلاتی شود، اقارب باید این تکلیف را متقابل بدانند و به او در این زمینه کمک کنند.

به طور مثال، پدر که موظف به پرداخت نفقه فرزند خود است، در صورتی که شرایط زندگی او بنا به دلایل مختلف با سختی همراه شود، فرزند باید نفقه پدر خود را بدهد.

بنابراین رابطه متقابل در پرداخت نفقه اقارب نسبی وجود دارد و برخلاف نفقه زوجه، یک رابطه یک طرفه نیست.

مشاوره حقوقی نفقه فرزندان

مشاوره حقوقی در ارتباط با نفقه فرزندان

نفقه فرزندان نیز در گروه نفقه اقارب نسبی قرار دارد. به موجب ماده 1199 قانون مدنی، نفقه اولاد برعهده پدر است. این ماده در ادامه بیان می‌کند که پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است.

درصورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه برعهده مادر است . هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است. اگر چند نفر از اجداد  و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.

پرداخت نفقه اولاد در وهله اول، برعهده پدر است. در واقع قانون استطاعت مالی پدر را برای پرداخت نفقه فرزندان در نظر گرفته است.

اگر پدر از شرایط مالی مناسبی برخوردار نباشد، پرداخت نفقه فرزند برعهده اجداد پدری است. حال در صورتی که امکان پرداخت نفقه به دلایل مختلف از سوی اجداد پدری وجود نداشته باشد، مادر باید نفقه فرزند خود را پرداخت کند.

ماده فوق، تاکید به پرداخت نفقه فرزندان دارد و در هرصورتی باید نفقه اولاد پرداخت شود. البته که در این زمینه بین نفقه زوجه و نفقه اولاد نیز تفاوت‌هایی وجود دارد.

مشاوره حقوقی در مورد نفقه زوجه در ازدواج دائم و موقت

ماده 1106 قانون مدنی صراحتا اعلام کرده است که در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. از ماده مزبور می‌توان به این نتیجه رسید که نفقه در ازدواج دائم به زوجه تعلق می‌گیرد و در نکاح موقت بحث پرداخت نفقه به زن منتفی است. در واقع در عقد موقت به لحاظ قانونی هیچ الزامی برای مرد وجود ندارد تا نفقه همسر خود را پرداخت کند.

بنابراین مشاوره حقوقی نفقه به شما می‌گوید که  در ازدواج موقت مرد می‌تواند نفقه همسر خود را پرداخت کند و در این زمینه هیچگونه ضمانت اجرای حقوقی وجود ندارد. البته که در این نوع نکاح، پرداخت نفقه به اختیار زوج می‌باشد و می‌تواند مخارج زندگی زن را تامین کند.

البته که بحث مهریه زوجه در ازدواج موقت کاملا با نفقه متفاوت است و در صورتی که مهریه خانم در زمان عقد تعیین نشده باشد، امکان جاری شدن صیغه ازدواج و محرمیت وجود ندارد.

قانونگذار در ازدواج موقت حقی برای نفقه زن در نظر نگرفته است و از این حیث اجباری برای مرد به منظور پرداخت آن نمی‌باشد. به همین دلیل زن نمی‌تواند برای مطالبه نفقه عقد موقت اقامه دعوا کند.

ماده 1113 قانون مدنی در این زمینه بیان می‌کند: « در عقد انقطاع( ازدواج موقت) زن حق نفقه ندارد؛ مگر این که شرط شده باشد یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.»

به موجب ماده مزبور، تنها در صورتی که در عقدنامه ازدواج شرط شده باشد که زوجه مستحق دریافت نفقه می‌باشد، مرد موظف به پرداخت آن است. به بیان دیگر پرداخت نفقه می‌تواند به صورت توافقی بین زوجین تعیین شود و هیچ الزامی در این زمینه وجود ندارد.

بنابراین در صورتی که زن و مرد در زمینه پرداخت نفقه با هم به توافق برسند، پرداخت نفقه در ازدواج موقت الزامی می‌شود و مرد باید مخارج زندگی و روزمره زوجه را تامین کند.

مشاوره حقوقی نفقه قسطی

شرایط پرداخت نفقه زن بعد از طلاق

با مطرح شدن موضوع طلاق، عملا پرداخت نفقه زن منتفی خواهد شد. در واقع زمانی که بین زوجین طلاق صورت می‌گیرد، حق نفقه برای زوجه از بین می رود و نمی‌تواند برای مطالبه چنین حقی از طریق مراجع قضایی اقدام کند.

بعد از طلاق، مرد هیچ الزام قانونی برای پرداخت مهریه همسر سابق خود را ندارد و زوجه نیز این اختیار را ندارد تا برای پرداخت نفقه به او رجوع کند.

در مورد نفقه زوجه بعد از طلاق، باید به این نکته اشاره کرد که تا حد زیادی به نوع طلاق بستگی دارد. در قانون شرایطی در نظر گرفته شده است که بعد از طلاق هم امکان مطالبه نفقه برای زن وجود دارد.

اگر طلاق به صورت رجعی تعیین شده باشد، تا زمان عده طلاق علاوه بر این که زوجه می‌تواند در منزل شوهر خود سکونت داشته باشد، پرداخت نفقه زوجه امکان پذیر است. اما در مورد طلاق بائن شرایط اینگونه نیست و در این نوع طلاق نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد.

بنابراین در طلاق رجعی مرد موظف است که نفقه این مدت را به وی بپردازد تا مدت عده به پایان برسد. اما در مواردی که طلاق از نوع طلاق بائن است، زن حق نفقه در دوران عده نخواهد داشت.

نفقه زن باردار در عده طلاق

به موجب قانون مدنی، عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌‌تواند شوهر دیگر اختیار کند. منحل شدن عقد ازدواج می‌تواند به دلایل مختلف مانند فوت شوهر، طلاق و غیره باشد که در این مدت زمان زن نمی‌تواند مجدد ازدواج کند.

عده طلاق سه ماه است و در این مدت زوجه به لحاظ قانونی نمی‌تواند با فرد دیگری ازدواج کند. البته در مورد زنان باردار، شرایط عده طلاق متفاوت است و تا زمان پایان وضع حمل یا همان زمان زایمان می‎‌باشد.

به موجب ماده 1109 قانون مدنی، نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده مذکور در خصوص نفقه زوجه بعد از طلاق رجعی و بائن و همچنین نفقه زن باردار در عده طلاق توضیحاتی ارائه کرده است. بر اساس این ماده، صرف نظر از نوع طلاق، نفقه زن باردار تا پایان مدت عده طلاق زن باردار یعنی تا پایان وضع حمل، بر عهده شوهر او می‌باشد.

به بیان دیگر چنانچه طلاق از نوع رجعی یا بائن بوده و زوجه در این ایام نیز باردار باشد، نفقه تا پایان وضع حمل به زوجه تعلق می‌گیرد و مرد موظف به پرداخت آن می‌باشد.

با توجه به این که در طلاق بائن، نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد اما اگر در ایام عده طلاق زن باردار باشد، مرد موظف به پرداخت نفقه او تحت هر شرایطی است.

مشاوره حقوقی نفقه آنلاین

ضمانت اجرای حقوقی و کیفری عدم پرداخت نفقه

زمانی که مرد به طور مستمر نفقه همسر خود را می‌پردازد و به نوعی تامین‌کننده اصلی مخارج زندگی می‌باشد، هیچ‌گونه مسئولیت قانونی ندارد. در واقع زوج به وظیفه شرعی و قانون خود عمل کرده و زوجه نمی‌تواند از این حیث علیه او طرح شکایت کند.

اما در صورتی که مرد از وظیفه قانونی خود مبنی بر پرداخت نفقه خودداری کند، شرایط متفاوت می‌شود و مسئولیت‌های قانونی در انتظار وی خواهد بود.

عدم پرداخت نفقه هر دو جنبه حقوقی و کیفری را دارد. به این معنا که زن می‌تواند به واسطه عدم دریافت نفقه خود هم شکایت حقوقی و هم شکایت کیفری کند.

در صورتی که مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، زن به اختیار خود می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، نفقه خود را از طریق دادگاه دریافت کند.

همچنین با توجه به این که ترک نفقه جرم محسوب شده، زوجه این امکان را دارد تا اقامه دعوی کیفری علیه شوهر خود نماید.

با این توضیح که ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه در این رابطه است که زن با مراجعه به دادگاه خانواده نفقه خود را مطالبه کند و ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه آن است که به دلیل جرم ترک انفاق از مرد در دادگاه کیفری شکایت شود.

طلاق از طرف زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه

یکی از مواردی که حق طلاق را برای زن به وجود می‌آورد، عدم پرداخت نفقه از جانب زوج می‌باشد. به موجب ماده 1129 قانون مدنی« در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید، ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

مطابق این ماده، تحت هر شرایطی اگر پرداخت نفقه از جناب مرد صورت نگیرد، زن می‌تواند به راحتی تقاضای طلاق بدهد. حتی اگر زوجه از توانایی مالی برای پرداخت نفقه برخوردار نباشد، باز هم حق طلاق برای زوجه به وجود می‌آید.

در مواردی مرد از تمکن مالی برخوردار است، اما عمدا از پرداخت نفقه امتناع می‌کند که در این صورت زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه شکایت طلاق را تنظیم نماید.

بین حالتی که زوج عمدا نفقه زوجه را پرداخت نمی‌کند و موردی که زوج توانایی پرداخت نفقه را ندارد، تفاوتی نمی‌کند. در هر صورت عدم پرداخت نفقه شرایط را برای شکایت طلاق از جانب زن فراهم می‌کند.

در ارتباط با دعاوی نفقه به مشاوره حقوقی احتیاج دارید؟

طرح دعاوی نفقه در مراجع قضایی، مستلزم برخورداری از دانش و اطلاعات حقوقی است که اگر مراحل اقامه دعوا طبق اصول و تشریفات مشخص شده در قانون انجام نشود، دادگاه‌ها ترتیب اثر خاصی به دعوا مطروحه نمی‌دهند.

یکی از روش‌هایی که می‌توان از طریق آن به اطلاعات حقوقی دست یافت، مشاوره حقوقی است. در واقع از طریق مشاوره حقوقی، می‌توان در ارتباط با نحوه و مراحل اقامه دعوا، اطلاعات لازم را دریافت کنید.

بهترین گزینه برای آن که بتوانید به راحتی اقدام به اخذ مشاوره حقوقی نمایید، استفاده از خدمات حقوقی مجموعه یاسا است. مشاوره‌های حقوقی این مجموعه، به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین ارائه می‌شود که می‌تواند برای موکلین مزیت‌های فراوانی داشته باشد.

با توجه به این طرح دعاوی نفقه از طریق مراجع قانونی، کمی زمانبر و نیازمند رعایت یک سری موارد قانونی است و اصول دادرسی مشخص دارد، که بدون بهره‌گیری از کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب عملا روند رسیدگی را دشوار می‌کند.

اخذ وکیل در ارتباط با اقامه دعوا نفقه، می‌تواند کمک فراوانی به طرفین دعوی کند اما به دلایل گوناگون ممکن است امکان دسترسی به وکیل وجود نداشته باشد. در این شرایط مشاوره حقوقی که به صورت تلفنی، آنلاین و حتی حضوری ارائه می‌شود را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

مشاوره حقوقی نفقه یاسا

مزایا بهره‌مندی از مشاوره حقوقی مجموعه یاسا

برای دریافت مشاوره حقوقی در وهله اول جستجو ساده در سایت انجام دهید و با مجموعه‌ها و سامانه‌های حقوقی گوناگونی آشنا خواهید شد.

اگر تمایل دارید که با وکلا و متخصین حقوقی در ارتباط باشید و از این افراد مشاوره حقوقی دریافت کنید، مجموعه یاسا، یقینا انتخاب قابل قبولی برای شما خواهد بود.

مشاوره‌های حقوقی مجموعه یاسا، مزیت‌های فراوانی دارد که یکی از آن‌ها برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی است. از طریق مشاوره حقوقی تلفنی این مجموعه، می‌توان اطلاعات لازم در مورد نحوه اقامه دعاوی حقوقی و همچنین انجام مراحل لازم در این زمینه را کسب کرد.

مزایا دیگر استفاده از مشاوره حقوقی یاسا، هزینه‌های بسیار مناسب مشاوره است که با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن می‌توان اطلاعات حقوقی لازم را در مورد مسائل مختلف کسب کرد.

مجموعه حقوقی یاسا، همواره شرایط و اوضاع مالی موکلین را در نظر دارد و با داشتن کمترین نرخ آماده خدمات رسانی در مورد مشاوره حقوقی تلفنی است.

خوشبختانه افرادی که از مشاوره حقوقی مجموعه ما استفاده کرده‌اند، از کیفیت و هرینه مشاوره رضایت کافی داشته‌اند و همین موضوع سبب شده است که بهترین خدمات و امکانات حقوقی را در اختیار موکلین قرار دهیم.

چرا باید یاسا را انتخاب کنیم؟

مجموعه حقوقی یاسا، با بهره مندی از وکلا، کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانواده و سایر مسائل حقوقی است.

همچنین این سامانه علاوه بر ارائه مشاوره‌های حقوقی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی و نحوه قرارداد نویسی نیز خدمات رسانی نیز می‌کند.

در هر صورت چنانچه به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و قصد تنظیم شکایت حقوقی در مراجع قضایی و به تبع آن تنظیم دادخواست، شکوائیه و سایر اوراق قضایی را دارید، قبل از هر اقدام حقوقی به سایت یاسا مراجعه کنید و خدمات و امکانات آن بهره‌مند شوید.

باتوجه به این که مجموعه یاسا، سابقه چندین ساله در زمینه ارائه خدمات حقوقی دارد و بهترین و مجرب‌ترین حقوقدانان کشور در این مجموعه فعالیت می‌کنند، می‌تواند مناسب‌ترین گزینه برای انتخاب افراد مختلف برای بهره‌مندی از امکانات و خدمات حقوقی باشد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا