خانواده

طلاق توافقی و مهم ترین نکات مرتبط با آن از مراحل تا نمونه دادخواست

زمانی که زندگی برای زوجین سخت و دشوار باشد و آنان نسبت به ادامه زندگی تمایلی نداشته باشند می‌توانند به صورت توافقی به زندگی مشترک خود خاتمه دهند و آن‌ها در بسیاری از امور مانند نفقه، ملاقات با فرزندان، حضانت فرزندان، نحوه دریافت جهیزیه، نحوه دریافت مهریه و سایر امور با هم به توافق می‌رسند، آن‌ها به یکی از شعب دادگاه مراجعه کرده و برای طلاق، درخواستی را تسلیم می‌کنند و پس از روال اداری، از طرف دادگاه، گواهی عدم سازش زوجین صادر می‌شود و آن‌ها با ارائه این گواهی به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، سردفتر می‌تواند صیغه طلاق را بر آن‌ها جاری سازد و طلاق زوجین در نهایت در دفتر ثبت ازدواج و طلاق نیز ثبت می‌شود.
در این مقاله، طلاق توافقی را از هر جهت مانند تعریف طلاق توافقی، مدت زمان، مراحل، مدارک، شرایط و مزایا و هزینه بررسی می‌کنیم و حتی نمونه دادخواستی نیز در این مقاله گنجانده شده تا با آن آشنا شوید.

1. تعریف طلاق توافقی

در طلاق توافقی، زوجین نسبت به امورات خود توافق دارند و البته هیچ یک در طلاق گرفتن از یکدیگر مقصر نیستند. در این نوع طلاق، زوجین در مورد بسیاری از امور مانند نحوه و زمان ملاقات با فرزندان، نحوه دریافت نفقه، مهریه، و سایر امور باهم به توافق می‌رسند و توافق آن‌ها در دادگاه ثبت شده و در نهایت براساس قانون به اجرا در می‌آید.
در قانون مدنی جمهوری اسلامی‌ایران، اصلا” طلاقی بنام طلاق توافقی وجود ندارد، ولی در دادگاه‌های خانواده به این نوع طلاق تحت عنوان طلاق مبارات یا خلع اشاره شده است. با گواهی عدم سازش از طرف دادگاه این نوع طلاق برای زوجین جاری می‌شود.
طلاق توافقی و معنای خلع و مبارات
در فقه و حقوق اسلامی، می‌توان دو واژه خلع و مبارات را یافت.
خلع از ریشه کلمه ای بنام خلع به معنای کندن و درآوردن است. در طلاق خلعی زوجه با بخشیدن مالی که عوض نام دارد و معادل مهریه یا کمی‌بیشتر از آن است کراهت و بیزاری خود را نسبت به زوج خود اعلام می‌نماید.

طلاق توافقی
در قانون مدنی ایران و در ماده 146 طلاق خلعی بدین صورت تعریف شده است:
«طلاق خلعی، طلاقی است که زوجه با دریافت مبلغی از شوهر و با اعلام بیزاری خود نسبت به زوج، طلاق می‌گیرد و مبلغ مذکور ممکن است نسبت به مهریه کمتر یا بیشتر باشد.»
مبارات یعنی بیزاری نسبت به یکدیگر است و با برائت هم خانواده است و مفارقت می‌تواند معنای آن باشد و از آنجایی که زوجین در این نوع طلاق از هم دور می‌شوند به همین دلیل بدان طلاق مبارات هم می‌گویند. براساس ماده 147 قانون مدنی، طلاق مبارات بدین صورت تعریف شده است:
“طلاق مبارات براساس کراهت طرفین بوده ولی مقدار آن از مقدار مهر و محبت زوجین بیشتر است”.
مهم ترین تفاوت بین طلاق مبارات و طلاق خلع این است که در طلاق مبارات، زوجه نسبت به زوج اظهار تنفر و بیزاری می‌کند ولی در طلاق خلع، هردو نسبت به هم اظهار تنفر و بیزاری می‌کنند و بنابراین عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد.

2. فواید طلاق توافقی

در طلاق توافقی هریک از زوجین و خانواده‌هایشان از مزایا و فوایدی برخوردار می‌شوند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:
1) استرس کمتر فرزندان
2) تنش‌های کمتر در خانواده‌های زوجین
3) احتمال ازدواج مجدد زوجین
4) کمک به کاهش تشکیل پروندهای متعدد در دادگستری
5) دخالت طرفین و خانواده‌های آنان برای صدور گواهی عدم سازش بین زوجین
6) عدم ارجاع مکرر زوجین به دادگستری
7) کمترین زمان ممکن برای صدور جواز طلاق
8) مدت دار بودن این نوع طلاق به مدت 3 ماه، و مزیت برتر نسبت به طلاق و تهدید زندگی مشترک در امر طلاق

3. معایب طلاق توافقی

1) زوجین بعد از دریافت گواهی عدم سازش نسبت به یکدیگر اصلا” دوست ندارند که به دادگاه‌های خانواده به طور مکرر مراجعه کنند و منتظرند تا حکم طلاق در دفتر ازدواج و طلاق به ثبت برسد، به همین دلیل زوجین علاوه بر توافقاتی که کرده اند باید در این مورد هم به توافق برسند تا مشکلات طلاق برای زوجین بیشتر از این هم نشود.
2) در طلاق توافقی، بسیاری از زوجین به دلیل صرف نظر از حقوق خود، دچار پشیمانی شده و اظهار ندامت می‌کنند.
3) زوجین نمی‌توانند از مشاوره‌های خانواده‌های خود و سایر مشاوران اجتماعی بهره مند شوند.
4) زوجین اگر براساس کدورت‌های کوچک و قابل حل از هم طلاق گرفته باشند، طلاق توافقی هرگز راه حل درستی برای این قضیه نیست، بخاطر این که شاید زوجین کودکان و فرزندانی نیز داشته باشند و آن‌ها مهم ترین قربانیان طلاق توافقی هستند.

طلاق توافقی

4. شرایط محقق شدن طلای توافقی

در این نوع طلاق، در صورتی که زوجین نسبت به هم سازگاری نداشته باشند، می‌توانند از یکدیگر جدا شوند و از یکدیگربه صورت توافقی جدا شوند و به غیر از این شرایط خاصی برای طلاق وجود ندارد، براساس قانون جدید، مشاوره پیش از طلاق و حکم دادگاه مبنی بر جاری شدن حکم طلاق بین زوجین در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق به این شرایط اضافه شده است.

5. طلاق توافقی در زمان عقد

در صورتی که زوجین هیچ رابطه زناشویی و جنسی برقرار نکرده باشند می‌توان در دوران عقد نیز این نوع طلاق را به انجام رساند، و شرایط این زمان با زمان بعد از طلاق هیچ تفاوتی ندارد. در صورتی که زوجین قبل از برقراری رابطه جنسی، ، توافق نمایند که از هم جدا شوند بنابراین می‌توانند به دفتر ثبت احوال مراجعه کرده و درخواست پاک کردن نام همسر از شناسنامه خود کنند.

6. وکیل زوجین در طلاق توافقی

زوجین در این نوع طلاق مانند سایر طلاق‌ها وکیلی اختیار می‌کنند، بدین ترتیب پروسه طلاق بین 7 تا 10 روز به طول می‌انجامد. در این صورت اصلا” لزومی‌ندارد که در جلسات دادگاه حضور یابند و وکیل زوجین می‌تواند از طرف هریک در دادگاه خانواده حضور بیابد.
وکیل می‌تواند در همه مراحل از مشاوره تا اجرای طلاق از طرف زوجین حضور داشته باشد. هرکدام از زوجین باید وکیل خاص خود را داشته باشند و یک وکیل نمی‌تواند هم وکیل زوج و هم وکیل زوجه باشد.

7. تنها مرجع رسیدگی به طلاق توافقی

تنها دادگاه خانواده براساس ماده 4 قانون خانواده مصوبه 1/12/1391 می‌تواند به امور و دعاوی خانواده‌ها رسیدگی نماید و این امور عبارتند از:
نامزدی و خسارت‌های ناشی از برهم زدن نامزدی، ازدواج موقت و دائم و اجازه ازدواج، ازدواج مجدد، شروط ضمن عقد نکاح، جهیزیه، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، مهریه، طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح، تکمین و نشوز، بذل و مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات با فرزندان، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، امور مربوط به ناظر و امین اموال و وصیت در امور مربوط به آنان، قیمومیت، نفقه نزدیکان، امورات مربوط به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت.

طلاق توافقی

8. مدارک لازم برای دادخواست طلاق توافقی

اگر دادگاه خانواده، طلاق توافقی بین زوجین را منطقی دانست در این صورت زوجین یا وکلای آن‌ها باید مدارک و مستندات ذیل را تهیه نمایند:
1) مدارک شناسایی زوجین مانند کارت شناسایی یا شناسنامه
2) نظر واحد مشاوره خانواده برای دادگاه
3) گواهی عدم بارداری زن
4) توافق نامه ای مبنی بر پرداخت یا بذل مهریه، نفقه، تعیین تکلیف حضانت فرزند و …
5) سند ازدواج زوجین
6) وکالت نامه محضری در صورت اختیار وکیل (در زمان اعطای وکالت برای طلاق)

9. مراحل تشریفاتی و نحوه دادخواست برای طلاق توافقی

از آنجایی که در قانون جدید از خانواده‌ها حمایت شده، مراحل طلاق توافقی براساس رویه قضایی بدین شرح است:
1) زوجین یا وکلای آن‌ها با در دست داشتن کارت ملی ، شناسنامه، و عقدنامه و کارت عابربانک به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و فرم دادخواستی را بدین منظور تکمیل می‌کنند و کلیه مدارک آن‌ها نیز اسکن شده و امضای الکترونیک زوجین یا وکلای آن‌ها نیز به ثبت می‌رسد، بعد از پرداخت هزینه دادرسی و هزینه‌های دفتر، مدارک زوجین به همراه با فرم دادخواست به مجتمع قضایی ارسال می‌شود.
2) بعد از چند روز اس ام اسی به شماره موبایل ارائه شده به زوجین یا وکلای آن‌ها ارسال می‌شود.
3) در اس ام اس ارسالی نام شعبه ای که زوجین باید بدانجا مراجعه کنند ذکر شده است، بنابراین زوجین با در دست داشتن مدارک به شعبه مربوطه مراجعه کرده و حضور خود را در شعبه اعلام می‌نمایند و در همان روز باقی مدارک خود را تکمیل می‌کنند. سردفتر از آن‌ها درخواست می‌کند که به واحد مشاوره مستقر در شعبه مراجعه کنند، زوجین باید هزینه‌های مشاوره دفتر قضایی را پرداخت کنند، مراجعه به واحد داوری نیز یکی دیگر از کارهای این روز است، مراجعه به آزمایشگاه پزشکی قانونی کار مهم دیگری در این روز است و زوجین باید هزینه‌های آزمایشگاه پزشکی قانونی را بپردازند.
نحوه داوری در طلاق توافقی
از آنجایی که ماده 27 قانون مدنی از خانواده حمایت می‌کند بنابراین در طلاق توافقی اصلا” نیازی به داوری نیست ولی برخی مجتمع‌های قضایی، داوری را لازم می‌دانند و انجام این کار لازم و ضروری است.
شرایط لازم داوران طلاق توافقی
1) مسلمان بودن
2) آشنایی نسبی به مسائل خانوادگی ، اجتماعی و شرعی
3) حداقل 40 سال تمام
4) متاهل
5) عدم شهرت و معروفیت به فساد اخلاقی
6) معتمد و امین

طلاق توافقی

ارائه گواهی عدم امکان سازش و عدم بارداری در طلاق توافقی

اگر زوجه به دفتر مجتمع قضایی مراجعه می‌کند باید به عدم امکان سازش با زوج را نیز معترف شود و در همین زمان به باردار نبودن خود نیز اقرار نماید. بنابراین با انجام آزمایش و ارائه گواهی مبنی بر عدم بارداری وی، صیغه طلاق توسط سردفتر بر زوجین جاری می‌شود.
زوجه موظف است که با در دست داشتن یک قطعه عکس سه در چهار به شعبه و آزمایشگاه پزشکی قانونی مراجعه کند و در همان لحظه عکس خود را به شعبه دفتر قضایی و آزمایشگاه واحد مربوطه ارائه دهد.
اگر زوجه یائسه باشد در این صورت ارائه گواهی عدم بارداری وی لزومی‌ندارد و برای واحد مربوطه دفتر قضایی نیز نیاز نخواهد بود.
4) مشاوره خانوادگی جهت جلوگیری از طلاق توافقی لازم الاجراست و مشاور با زوجین صحبت و گفتگو کرده و سعی می‌کند که زوجین به سازش برسند و از جداشدن آن‌ها حدالامکان جلوگیری نماید. اگر مشاوره با زوجین موثر واقع نشد در این صورت فرم مربوطه ای در همین زمینه تکمیل شده و در همین ارتباط در مورد مسائلی مانند نفقه زوجه و فرزندان نحوه پرداخت مهریه، نحوه حضانت فرزندان، نحوه ملاقات با فرزندان، اجرت المثل و سایر حقوق مالی و غیرمالی بین زوجین توافقاتی صورت می‌گیرد و در واحد مشاوره دفتر قضایی این توافقات را امضاء کرده و به زوجین یا وکلای آن‌ها تقدیم می‌شود.

نکته مهم: زوجه باید قسمتی از مهریه یا اموال را به زوج ببخشد و زوج نیز باید این کار را قبول کند تا طلاق به مرحله رجعی شدن نرسد.
5) زوجه برای این که بتواند عدم بارداری خود را ثابت کند باید به آزمایشگاه دفتر قضایی مراجعه کرده و آزمایشی را بدین منظور انجام دهد و گواهی عدم بارداری خود را به دادگاه ارائه نماید، او می‌تواند به همراه با زوج یا وکیل او به دادگاه مراجعه کرده و برای حضور در دادگاه نوبتی را رزرو نماید. دادگاه خانواده ممکن است در همان روز تشکیل شود یا این که در روز دیگری دادگاه تشکیل شود.
نکته مهم دیگر: اگر زوجه یائسه باشد در این صورت لازم نیست که گواهی عدم بارداری را از آزمایشگاه واحد قضایی دریافت کند و اگر دخولی نیز بر او صورت نگیرد در این صورت لازم است که از دفتر قضایی معرفی نامه ای را دریافت کند تا بتواند به پزشکی قانونی مراجعه کند و گواهی دوشیزگی خود را دریافت کرده و در نهایت آن را به دفتر شعبه دادگاه ارائه کند. در صورتی که زوجین تمایل به حذف نام یکدیگر از شناسنامه داشته باشند در این صورت رای دادگاه با نامه پزشکی قانونی مبنی بر دوشیزه بودن زوجه و عدم مدخوله بودن او پیوست می‌شود که به همین موازات نوع طلاق از خلع به بائن غیرمدخوله تغییر می‌کند. از آنجایی که بسیاری از زوجین نسبت به این امر بی اطلاع هستند بنابراین باوجود دوشیزه بودن زوجه بازهم گواهی عدم بارداری او را به دفتر قضایی ارائه می‌کنند و نمی‌توانند نام همسر خویش را از شناسنامه حذف کنند.

طلاق توافقی

نحوه بررسی پرونده طلاق توافقی در دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش

6) زوجه پس از این که در دادگاه حضور یافت دادگاه سعی می‌کند که میزان علاقه زوجه به زوج را احراز کند و در همین روز به نتایج مشاور خانوادگی و توافقات انجام شده بین زوجین نیز توجه می‌کند.
نکته مهم: اعتبار گواهی عدم سازش برای ارائه به دفتررسمی‌ازدواج و طلاق سه ماه است و از زمان تاریخ ابلاغ رای قطعی و رای نهایی دفتر ازدواج و طلاق شروع می‌شود. اگر در مدت زمان مذکور گواهی عدم سازش به دفتر ازدواج و طلاق تسلیم نشود، یا زوجین در مدت زمان مذکور به دفترخانه مراجعه نکنند و مدارک خود را ارائه نکنند، اعتبار گواهی صادره نامعتبر است.
7) دادگاه در رای خود نوع طلاق را مشخص کرده و در همین رای عدم رجعی بودن طلاق نیز مشخص می‌شود و این موارد به زوجین ابلاغ شده و زوجین نمی‌توانند نسبت به رای دادگاه درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی کنند، زمانی که دادنامه قطعی شد، طرفین باید در زمان مقرر به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کنند.

نحوه اجرای صیغه طلاق

8) سردفتر دقتر ازدواج و طلاق بعد از محرز کردن دادنامه و با توجه به کلیه نکات شرعی، و پذیرش وکالت زوجه از طرف زوج در امر طلاق، صیغه طلاق را جاری می‌کند و هزینه دفتر نیز باید پرداخت شود و در نهایت این امر در شناسنامه زوجین مشخص شده و دفتر ثبت ازدواج و طلاق، سند طلاق زوجین را صادر می‌کند.
نکته: مهم ترین شرایط مرد در زمان طلاق عبارتند از: سلامت عقل و اختیار و قصد و اهلیت او و در مورد زن نیز، شامل طهر غیرمواقعه می‌شود بدین معنی که زوج و زوجه هیچ نزدیکی باهم نداشته باشند و شاهدان طلاق هم باید از سلامت عقل برخوردار باشند.
نکته مهم: از آن جایی که ماده 35 از خانواده حمایت کرده، در صورتی که زوج در زمان مقرر در دفتر ثبت ازدواج و طلاق حاضر شده و مدارک خود را مبنی بر عدم سازش را ارائه نماید و اگر در همان زمان زوجه در مدت یک هفته در دفتر حاضر نشود، دفتر ثبت ازدواج و طلاق به زوجین اخطار می‌دهد که در مهلت مقرر در دفتر حضور داشته باشند و در صورتی که زوجه در دفتر حضور پیدا نکند، صیغه طلاق جاری شده و در نهایت مراتب به زوجه اطلاع داده می‌شود.
اخطاریه دفتر ثبت ازدواج و طلاق برای زوجین تا زمان حضور در دفتر نباید بیش از یک هفته باشد. در صورتی که محل اقامت زوج یا زوجه مشخص نباشد با چاپ آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار به آنان اطلاع رسانی می‌شود یا این که براساس درخواست کننده، دفتر سعی می‌کند که با آنان ارتباط برقرار کند و هزینه مربوطه باید توسط درخواست کننده پرداخت شود.

طلاق توافقی

عدم اجرای گواهی عدم سازش

از گفته‌های فوق الذکر مشخص می‌شود در صورتی که زوجه در دفتر ازدواج و طلاق حضور نداشته باشد و زوج گواهی عدم سازش را به دفتر تسلیم کند در صورت صیغه طلاق بین زوجین جاری می‌شود و طلاق منتفی نمی‌شود ولی اگر زوج در دفتر حضور نداشته باشد و علی رغم حضور زوجه، طلاق امکان پذیر نیست و گواهی عدم سازش اجرا نمی‌شود.
نکته مهم: براساس ماده 36 قانون حمایت از خانواده، در صورتی که از قبل گواهی عدم سازش بین زوجین صادر شده باشد و زوجه بنا به دلایلی نتواند در دفتر ثبت ازدواج و طلاق حاضر شود و وکالت بلاعزل داشته باشد در این صورت سردفتر می‌تواند صیغه طلاق را بر زوجین جاری کند و عدم حضور زوجه مانعی برای انجام این کار نیست.
نکته مهم: براساس ماده 38 قانون فوق الذکر، براساس مقررات طلاق رجعی، صیغه طلاق بر زوجین جاری می‌شود و مراتب صورت جلسه می‌شود ولی زمانی که گواهی عدم سازش تعیین کننده است دو نفر شاهد باید در دفتر حضور داشته باشند تا سکونت زوجه را در منزل مشترک او با زوج تایید کنند، مگر در مواردی که زوجه درخواست کند که درخواست طلاق به ثبت برسد. در صورتی که زوج به زوجه رجوع کند، صورت جلسه باطل و اگر چنین کاری صورت نگیرد صورت جلسه تکمیل شده و در نهایت به ثبت می‌رسد. زوجین، سردفتر، شاهدان حاضر در جلسه این صورت جلسه را امضاء می‌کنند. بنا به درخواست زوجه هر دو گواهی طلاق و عدم رجوع به او اعطا می‌شود. اگر مدت عده منقضی نشده باشد و زوج به زوجه رجوع نکند، درخواست طلاق در دفتر ثبت ازدواج و طلاق ثبت می‌شود.
نکته مهم: زوجین می‌توانند در همه مراحل اداری یا موارد توافقی، وکیلی را اختیار کرده و کلیه امور را به او واگذار کنند.

10. نحوه پرداخت مهریه در طلاق توافقی

در این بند به نکات مهم در نحوه پرداخت مهریه در طلاق توافقی اشاره می‌کنیم:
1) مهریه موردی که در زمان عقد بین زوجین مشخص می‌شود. پرداخت مهریه در طلاق غیرتوافقی بر عهده مرد یا زوج است. اگر پرداخت مهریه جزء توافقات بین زوجین باشد، پرداخت آن ضروری است.
2) زن می‌تواند در طلاق توافقی کل یا مقداری از مهریه خود را ببخشد، برای دریافت کل مهریه یا مقداری از آن باید زوجین نسبت به این امر از قبل توافق کرده باشند.
3) در صورتی که مرد تمایل داشته باشد که کل یا بخشی از مهریه را به زن پرداخت کند، این مورد به عنوان یکی از موارد طلاق توافقی به اجرا گذاشته می‌شود.
4) براساس توافق قبلی زن و مرد، مهریه به زن پرداخت می‌شود.
5) شاید زوج تمایل داشته باشد که همه مهریه یا بخشی از آن را به زوجه پرداخت کند یا این که مهریه را در چند بخش به زوجه پرداخت کند، در هر صورت زوجین باید نسبت به این امر از قبل توافق کنند.
6) زوج باید به کلیه شروطی که در توافق نامه بین زوجین مشخص شده پایبند باشد و یکی از این شروط پرداخت مهریه است.
7) توافق بر سر نحوه پرداخت مهریه مهم ترین شرط انجام طلاق توافقی است و اگر در مورد آن توافقی صورت نگرفته نمی‌توان طلاق توافقی را جاری کرد.

طلاق توافقی

11. شرایط جهیزیه در طلاق توافقی

در برخی خانواده‌ها، لیست اموال جهیزیه مکتوب شده و موجود است ولی در برخی دیگر این کار انجام نمی‌شود. بنابراین زوجین می‌توانند در مورد جهیزیه و کلیه اموالی که بعد از ازدواج وارد خانه می‌شود توافق کنند. در صورتی که قرار بر این باشد که نصف اموال بین زن و مرد تقسیم شود باید این امر مورد موافقت زن و مرد قرار گیرد بخاطر این که تا در این مورد بین زن و مرد توافقی صورت نگیرد صیغه طلاق بین زوجین جاری نخواهد شد.
مثلا” اگر زوجه تمایل به دریافت کل جهیزیه داشته باشد باید این قضیه در موافقت نامه بین زوجین منعکس شده باشد یا حتی اگر زوجه درخواست کند که بخشی از جهیزیه را دریافت کند این قضیه نیز مانند قبل باید از قبل مورد موافقت زن و شوهر قرار گرفته باشد. حتی اگر زوجین مشخص کنند که تا روز معینی جهیزیه را تحویل و دریافت کنند تا زمان انجام کامل این توافق، صیغه طلاق هرگز بر زوجین جاری نخواهد شد.

12. نحوه پرداخت نفقه در طلاق توافقی

دریافت مهریه توسط زن بعد از طلاق امکان پذیر نیست و حتی زن نمی‌تواند نفقه خود را نیز دریافت کند. در طلاق توافقی، باید نحوه دریافت نفقه از طرف مرد به زن مشخص شود.
زوجه می‌تواند همه نفقه را از زوج مطالبه نماید یا این که به او ببخشد. همه شرایط نفقه اعم از دریافت کل یا بخشی از آن یا بخشش آن از طرف زوجه باید در موافقت نامه زوجین مشخص شود. در صورتی که بعد از جاری شدن صیغه طلاق، زوجین در مورد نحوه پرداخت نفقه توافق کرده باشند می‌توانند این کار را به انجام برسانند و قانونی برای ممنوعیت این کار وجود ندارد. روشن و مشخص شدن نحوه پرداخت نفقه یکی از شروط جاری شدن صیغه طلاق است و اگر در این مورد هنوز بین زوجین توافقی صورت نگرفته صیغه طلاق هم هرگز جاری نخواهد شد.
نحوه پرداخت اجرت المثل در طلاق توافقی
اجرت المثل همان حقوق زنان خانه دار در امور خانه داری است که در زمان عقد ازدواج بین زوجین مشخص می‌شود و در واقع زیرمجموعه ای از اجرت المسمی‌است. اجرت المثل در واقع همان کارهایی است که به دستور زوج در خانه انجام می‌شود و رایگان نیست و باید از طرف زوج به زوجه پرداخت شود و زوجه می‌تواند در هر زمانی مبلغ کارهای انجام شده خود را از زوج مطالبه کند. مقدار اجرت المثل براساس مقدار کارهای لازمه برای انجام، مدرک تحصیلی، تعداد فرزندان، تعداد فرزندان شیرخواره و سایر موارد تعین می‌شود. مقدار اجرت المثل با توافق طرفین یا براساس نظر کارشناس تعیین می‌شود.
پرداخت اجرت المثل در طلاق توافقی براساس موافقت نامه بین زوجین است ولی به طور معمول زن نمی‌تواند در هر زمانی آن را مطالبه کند. درصورتی که مرد خواهان طلاق باشد در این صورت اجرت المثل باید از طرف مرد به زن پرداخت شود. به همین دلیل اگر در توافق نامه بین زن و مرد در مورد پرداخت اجرت المثل موردی به ثبت نرسیده باشد و قاضی دادگاه می‌تواند رای خود را در مورد طلاق زوجین صادر کند و این امر جزء شروط اصلی طلاق توافقی نیست.

طلاق توافقی

13. حضانت و نفقه فرزندان در طلاق توافقی

مهم ترین مسئله زوجین، فرزندان هستند و حضانت آن‌ها مسئله بسیار مهمی‌است. در مورد این که حضانت فرزندان با چه کسی خواهد بود باید در شرایط طلاق توافقی ذکر شود. یکی از زوجین باید به عنوان متولی مشخص شود تا حضانت فرزندان را عهده دار باشد بخاطر این که فرزندان در زمان قبل از طلاق توافقی توسط هردو مراقبت می‌شدند. در توافق نامه زوجین باید نحوه و مقدار نفقه فرزندان نیز مشخص شود.
در صورتی که زوجین به صورت غیرتوافقی از هم جدا می‌شوند، حضانت فرزند (دختر یا پسر) تا سن 7 سالگی بر عهده مادر است و بعد از آن بر عهده پدر خواهد بود. تا 9 سالگی برای فرزندان دختر و تا 15 سال برای فرزندان پسر این قضیه صادق است و بعد از آن فرزندان می‌توانند در مورد زندگی با پدر یا مادر، خود تصمیم بگیرند.
زن و مرد در طلاق توافقی می‌توانند حضانت فرزندان را به یکدیگر واگذار کنند. مثلا” زوجه می‌تواند حضانت فرزند دختر 8 ساله را عهده دار شود و طلاق توافقی به انجام برسد یا این که زوج می‌تواند حضانت فرزندان 12 یا 14 ساله را عهده دار شده و با طلاق توافقی مسئله اختلاف بین زوجین خاتمه یابد.
نحوه ملاقات با فرزندان
همانطوری که حضانت از فرزندان، برای والدین محفوظ است ولی در کنار این قضیه نیز ملاقات با فرزندی که حضانت او را والدی عهده دار شده برای والد دیگر یک حق قانونی تلقی می‌شود. به همین دلیل، زوج و زوجه در توافق نامه خود در طلاق توافقی به این مسئله اشاره کرده و در مورد آن هم به توافق می‌رسند. روز ملاقات می‌تواند متناسب با توافق طرفین متغیر باشد.
نحوه پرداخت نفقه فرزند در طلاق توافقی
پرداخت نفقه فرزندان از طرف پدر یک امر لازم و ضروری است و در صورتی که علی رغم استطاعت مالی این امر مهم را به انجام نرساند، در این صورت دادگاه او را به مجازات محکوم می‌کند. والدی که حضانت فرزندان را عهده دار شده باید نفقه آن‌ها را نیز پرداخت کند، ولی در شرایط کلی این پدر است که همیشه نفقه فرزندان را پرداخت می‌کند و در هر شرایطی باید این مسئولیت را به عهده بگیرد و آن را به انجام برساند. در برخی مواقع دادگاه حضانت و پرداخت نفقه را به یک والد واگذار می‌کند، دادگاه پدر را ملزم به پرداخت نفقه فرزندان می‌کند و مادر برطبق شرایط عمومی‌جامعه ملزم به پرداخت نفقه به فرزندان نیست.

14. نحوه دریافت جهیزیه در طلاق توافقی

جهیزیه زن در واقع وسایلی است که با خود به خانه شوهر می‌آورد و در واقع زن مالک این وسایل است. مرد می‌تواند از این وسایل استفاده کند و نباید کمترین آسیبی را به آن‌ها وارد کند. مالکیت زن در مورد وسایل جهیزیه بدین معنی است که او می‌تواند هر یک از وسایل را به افراد دیگر ببخشد یا آن‌ها هدیه دهد، یا حتی تخریب کرده و آن‌ها را مفقود کند. در طلاق توافقی، جهیزیه یکی از مسائل مهمی‌است که زوجین باید در مورد آن به توافق برسند، اما زوجه می‌تواند همه جهیزیه ای را با خود آورده از مرد طلب کند یا این که مقداری از وسایل جهیزیه را در خانه شوهر رها نماید.

15. مخارج طلاق

زوجین باید دقت و توجه داشته باشند که دادخواست طلاق توافقی مانند هر دادخواست دیگری مستلزم پرداخت هزینه‌ها و مخارج آن است. هزینه دادخواست طلاق توافقی در هر شهر و متناسب با شعبه قضایی متفاوت است. زوجین به هزینه‌های خود باید هزینه مشاوره را نیز اضافه کنند. هزینه مشاوره در هر شهر قیمت متفاوتی دارد. همچنین هزینه ثبت طلاق در دفترخانه نیز متفاوت است امروزه هزینه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر معادل 250 هزار تومان است. در صورتی که زوجین برای پیشرفت امور خود در طلاق توافقی وکیلی اختیار می‌کنند باید هزینه او را نیز بپردازند.
هزینه طرح دعوا و سایر هزینه‌های دفاتر خدمات الکترونیک در سال 1396، با 120 هزار تومان برابری می‌کند.
زوجین باید به هزینه‌های ثبت ازدواج در دفاتر اسناد توجه داشته باشند. پرداخت هزینه‌های وکلای دادگستری هزینه دیگری است که زوجین باید نسبت به آن توجه کنند.

طلاق توافقی

16. زمان صدور رای دادگاه در طلاق توافقی

زمانی که قانون جدید حمایت از خانواده به تصویب رسید، مدت زمان رسیدگی دادگاه به طلاق توافقی، یک هفته بود. البته بعضی از شعب دادگاه‌ها در مدت یک هفته به دادخواست طلاق توافقی رسیدگی می‌کنند ولی در برخی شعب بخاطر ارسال پرونده به مرکز مشاوره خانوادگی ، مدت رسیدگی به پرونده کمی‌بیشتر از یک هفته خواهد بود.

17. نمونه دادخواست طلاق توافقی

اولین نمونه:

نمونه ۱:
خواهان آقا/خانم
خوانده آقا/خانم
وکیل
خواسته طلاق توافقی
دلایل و پیوست‌ها 1. عقدنامه 2. شناسنامه زوجین 3. کارت ملی زوجین
ریاست محترم دادگاه‌های خانواده شهر …
با سلام
با احترام
این جانبان براساس کپی عقدنامه پیوست ازمورخ …. در عقد یکدیگر هستیم که به دلیل عدم تفاهم اخلاقی تمایل به جدایی و طلاق داریم. لذا از محضر محترمتان استدعا داریم تا گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) را صادر نمایید.
امضاء
نمونه ای دیگر از دادخواست طلاق توافقی با جزئیات کامل
خواهان آقا/خانم
خوانده آقا/خانم
وکیل
خواسته طلاق توافقی
ریاست محترم دادگاه‌های خانواده شهر…
با سلام
با احترام به استحضار می‌رساند که این جانبان برطبق سند عقدنامه شماره …. دفترخانه … در عقد دائم یکدیگر هستیم ولی به خاطر اختلافات فی مابین از دادگاه تقاضا داریم تا گواهی طلاق توافقی را برای ما صادر کند.
در همین راستا، قرار بر این است که از کل مهریه که …. می‌باشد …. در قبال طلاق از جانب زوجه بذل شود و زوج نیز این بذل را قبول می‌کند و …. باقی می‌ماند که به صورت ماهیانه …. پرداخت می‌شود. (2) فرزند مشترک … در حضانت مادر (زوجه) است، (3) نفقه فرزند ماهانه ….. است که بر عهده زوج است و (4) جهیزیه زوجه تا قبل از اجرای صیغه طلاق، مسترد نخواهد شد.
زوجین نسبت به هم هیچ ادعایی ندارند، لذا استدعا داریم تا گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) را صادر بفرمایید.
امضای زوج امضای زوجه

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا