محاسبه دیه بر اساس دادنامه

مراجعه کننده گرامی برای هرگونه محاسبه دیه فقط و فقط می توانید از قسمت سرویس محاسبه دیه اعضای بدن استفاده کنید. در غیر آن صورت  لطفا از تماس برای محاسبه دیه خودداری فرمایید. تنها برای درخواست وکالت در این زمینه تماس حاصل فرمایید.

بعد از اینکه شخص با استفاده از نامه مراجع قضایی به پزشکی قانونی ارجاع شد و توسط پزشکان متخصص معاینه شد گواهی صادر میشود و گواهی صادر شده توسط پزشکی قانونی که به صورت دادنامه صادر میشود باید به دادگاه داده شود تا میزان دیه مشخص شود.

یکی از مسائل مهمی که مراجعه‌کنندگان به مراجع قضایی با آن مواجه‌ اند، نحوه محاسبه دیه بر اساس دادنامه است.

معمولاً در دادگاه‌ها دیه برمبنای شتر یا درصدی از دیه کامل محاسبه می‌شود و به همان شکل در رأی قاضی آورده می‌شود.

در این حالت؛ دو طرف دعوا به مقدار ریالی دیه نمی‌توانند پی‌ ببرند و ناچار در مقام پرس‌ و‌ جو در این مورد برمی‌‌آیند. از طرف دیگر، در هنگام محاسبه دیه، اصطلاحاتی مانند اَرش، دامیه، هاشمه و…. در آرای صادرشده به چشم می‌خورد که طبعاً بسیاری از شهروندان با آنها آشنا نیستند.

برای اطلاع خوانندگان گرامی، به خصوص اشخاصی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند در این مختصر به محاسبه دیه بر اساس دادنامه می‌پردازیم.

جهت محاسبه دیه بر اساس دادنامه کلیک کنید

دیه به چه کسی باید پرداخت شود؟

دیه مالی است که مجرم به خاطر ارتکاب به جرمی که منجر به آسیب بدنی یا مرگ دیگری می‌شود، به شخص او یا صاحب خون (ورثه‌اش) می‌پردازد. در شرع مقدس برای بیشتر اعضای بدن دیه در نظر گرفته شده‌ است.

ارش در چه زمانی در نظر گرفته میشود؟

اگر در مورد عضوی دیه معین نشده‌ باشد، قاضی با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع و کیفیت آسیب، مطابق نظرکارشناس، میزان آن را معین می‌کند که در اصطلاح به آن اَرش گفته می‌شود.

برای مثال: اعضایی مثل گوش، چشم، دست یا و….. دیه معین دارند و عضوی مانند طحال فاقد دیه معین است.

همان‌طور که گفتیم، دادگاه‌ها معمولاً بر مبنای شتر یا درصدی از دیه کامل یک انسان دیه را محاسبه می‌کنند و هر سال وزارت دادگستری نیز نرخ ریالی دیه کامل را تعیین و اعلام می‌کند.

برای مثال: دیه کامل یک انسان، یعنی صد نفر شتر در سال 1395 معادل با صد و نود میلیون تومان اعلام شده‌ است. (یعنی هر شتر معادل یک میلیون و نهصد هزار تومان)

دیه جراحت های وارده به سر و صورت چگونه تعیین میشود؟

 1. خراش پوست سر یا صورت بدون آنکه خون جاری شود، یک نفر شتر یا یک میلیون و نهصد هزار تومان. (حارصه)
 2. خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد، (چه کم باشد یا زیاد) دو نفر شتر یا سه میلیون و هشتصد هزار تومان.
 3. زخمی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازکی روی استخوان نرسد، سه شتر یا پنج میلیون و هفتصد هزار تومان. (متلاحمه)
 4. زخمی که از گوشت عبور کند و به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار نفر شتر یا هفت میلیون و ششصد هزار تومان.
 5. جراحتی که از گوشت عبور کند و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکارکند، پنج نفر شتر یا نه میلیون و پانصد هزار تومان. (موضحه)

اگر جراحت های پنج گانه در غیر از سر و صورت واقع شود به چه صورتی است؟

 1. عضوی که این جراحت بر آن وارد شده دارای دیه معین باشد مثل دست، در این حالت باید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجیده آن‌ گاه به تعداد همان نسبت دیه را تعیین کرد.
  برای مثال: دیه دست نصف دیه کامل است. بنابراین، اگر جراحت بند اول (حارصه) در دست وارد شود، دیه آن به اندازه نیم نفر شتر یا نهصد و پنجاه هزار تومان خواهد شد.
 2. عضو فاقد دیه معین باشد مثل شکم، در اینجا باید اَرش توسط دادگاه تعیین شود.

جراحتی که در اعضای بدن انسان فرو میرود چگونه محاسبه میشود؟

اگر نیزه یا گلوله و امثال آن در دست یا پای انسان فرو رود، چنانچه مصدوم مرد باشد، دیه آن ۱۰ نفر شتر یا نوزده میلیون تومان و اگر زن باشد باید اَرش تعیین و پرداخت شود.

صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا تورم می‌ شوند چقدر دیه دارد؟

 1. سیاه شدن صورت بدون زخم و شکستگی، شش دهم نفر شتر یا یک میلیون و صد و چهل هزار تومان.
 2. کبود شدن صورت، سه دهم نفر شتر یا پانصد و هفتاد هزار تومان.
 3. سرخ شدن صورت، یک و پنج دهم شتر یا دویست و هشتاد و پنج هزار تومان.

اگر سیاه و کبود یا سرخ شدن در سایر اعضا واقع شود، مبالغ بالا نصف خواهد شد. اگر ضربه موجب تغییر رنگ پوست سر شود یا اگر موجب تورم گردد، باید اَرش تعیین و پرداخت شود.

اگر ضربه ‌ای موجب تورم و تغییر رنگ (در غیر سر) مثلاً در صورت یا پا و…. شود، علاوه‌ بر دیه مقدر و گفته شده در بالا اَرش نیز باید تعیین و پرداخت شود.

دیه شکستگی ستوان فقرات چقدر محاسبه میشود؟

 1. شکستن ستون فقرات چنانچه معالجه مؤثر واقع شود، ۱۰ نفر شتر یا نوزده میلیون تومان.
 2. شکستن ستون فقرات به نحوی که درمان مؤثر واقع نشود یا بعد از درمان به‌ صورت کمان و خمیدگی درآید یا مصدوم بدون عصا قادر به راه رفتن نباشد یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به ریزش ادرار شود یا باعث خمیدگی پشت شود یا قدرت نشستن یا راه رفتن از او سلب شود: ۱۰۰ نفر یا صد و نود میلیون تومان.
 3. اگر شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود، علاوه بر دیه کامل، به خاطر فلج شدن از ناحیه دوپا، ۶۶ نفر شتر نیز منظور خواهدشد.

آیا دیه قطع نخاع، یک دیه کامل میباشد؟

 • قطع تمام نخاع دیه کامل دارد (۱۰۰ نفر شتر) و قطع بعضی قسمت‌ها به نسبت مساحت آن خواهد بود.
 • اگر قطع نخاع موجب عیب در عضو دیگری شود، چنانچه آن عضو دارای دیه معین باشد، بر دیه کامل قطع نخاع اضافه می‌شود و اگر آن عضو فاقد دیه معین باشد، اَرش بر دیه کامل اضافه می‌شود.

هموطنان عزیز به دلیل سوالات متعدد شما عزیزان در خصوص نحوه محاسبه دیه بر اساس دادنامه یک نمونه دادنامه در این قسمت قرار میدهیم. لذا بعد از مطالعه کامل آن به محاسبه دیه بر اساس دادنامه مراجعه کرده و آن را محاسبه نمایید.

نمونه رای دادگاه در تعیین ارش و دیه

در خصوص اتهام خانم سمیین دخت ...... 61 ساله باسواد اهل و مقیم .... شیعه ایرانی فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد آزاد به قید کفالت دایر بر بی احتیاطی در رانندگی با خودروی سواری پژو به شماره انتظامی ..... ...... ایران ... به علت عدم توجه به جلو منجر به صدمه بدنی غیر عمدی به شاکیه خانم رضوان اسماعیلی ف حسین به موجب کیفرخواست شماره 35-.../../... دادسرای محترم عمومی وانقلاب ... دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و از توجه به ادله موجود از جمله گزارش نیروی انتظامی نطنز نظریه افسر کارشناسی فنی تصادفات ( که مصون از تعرض مانده ) گواهی پزشکی قانونی اظهارات واقاریر متهمه در دادسرا و سایر قرائن وامارات موجود بزه انتسابی محرز به نظر میرسد لذا مستندا به مواد 294-302-367-714-717 از ق مجازات اسلامی نامبرده را نسبت به جنبه خصوصی بزه با توجه به مطالبه دیه از جانب شاکی بابت : 1- ارش شکستگی پنج استخوان کف پای چپ به پرداخت 5 فقره دو درصد از دیه کامله 2- ارش بهبودی شکستگی ها جمعا دو درصد ( مجموعا دوازده درصد ) از دیه کامله در حق شاکی محکوم مینماید تا حداکثرظرف دوسال ازتاریخ حادثه ( 19/7/86 ) پرداخت نماید 3-ارش خروج پلاتین از دست به پرداخت یک دوم از یک دهم دیه کامله (معادل یک بیستم دیه کامل یا پنج درصد) و اما نسبت به جنبه عمومی بزه با رعایت قانون به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم میگردد این رای حضوری راجع به دیه بلحاظ قلت آن از خمس دیه کامله قطعی و نسبت به الباقی ظرف  روز پس از ابلاغ  قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  تجدید نظر استان اصفهان است.

مراحل مطالبه دیه بر اساس دادنامه توسط وکیل

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید.)
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
 3. در این مرحله وکیل مراحل قانونی برای مطالبه دیه را پیگیری می کند.

مدارک لازم برای مطالبه دیه بر اساس دادنامه توسط وکیل

 1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
 2. ارائه مستندات و گواهی پزشکی قانونی
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟