روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - استعلام شناسه ملی شرکتها

روزنامه رسمی کشور از سازمان‎های وابسته به قوه قضائیه می باشد. به موجب ماده واحده سال 1289 شمسی دولت موظف گردید در پایتخت روزنامه‎ای حاوی دستخط‎ های سلطنتی و احکام وزارتخانه و عزل و نصب مامورین و قوانین موضوعه منتشر سازد و این روزنامه با نام مجله رسمی وزارت دادگستری منتشر می‎گردید.

در سال 1323 به موجب تبصره 3 قانون بودجه مجلس شورای ملی این وظیفه به عهده مجلس محول گردید و هیات رئیسه مجلس موظف گردید آن را به صورت یومیه منتشر سازد که اولین شماره با نام (روزنامه رسمی کشور) در تاریخ یکشنبه 22/11/1323 انتشار یافت تا اینکه روزنامه رسمی به موجب تبصره (18) قانون بودجه سال 1338 کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شد و به موجب ماده واحده مصوب 26/1/1351 سازمان روزنامه رسمی به شرکت سهامی تبدیل گردید.

[block:block=15]

روزنامه رسمی کشور یک شرکت سهامی میباشد؟

روزنامه رسمی کشور از سازمان‎های وابسته به قوه قضائیه می باشد که به صورت شرکت سهامی اداره می‎شود. مطابق اساسنامه قانونی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۲، ارکان شرکت عبارتند از: مجمع‎عمومی، هیئت‌مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی .سهام شرکت صد در صد متعلق به دولت بوده و ریاست محترم قوه‎قضائیه رئیس مجمع عمومی شرکت می‎باشند.

برابر ماده ۴ اساسنامه (اصلاحی ۱۲/۱۱/۱۳۸۱)، موضوع شرکت اداره و چاپ و انتشار روزنامه رسمی کشور, انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضائیه, وزارتخانه‌ها, موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی, چاپ, توزیع و فروش کتب و نرم افزارهای الکترونیک و رایانه‌ای می‎باشد.

وظیفه اصلی شرکت، چاپ و انتشار کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع‎تشخیص‎مصلحت‎نظام، آیین‎نامه ها و مصوبات هیئت‎دولت، آراء وحدت‎رویه دیوان‎عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، چاپ و نشر برخی آگهی‎های قانونی- قضایی،همچون آگهی‎های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت‎ها و علائم تجاری و ... از دیگر وظایف روزنامه رسمی کشور می باشد.
 
برابر ماده( ۲) قانون مدنی، قوانین، پانزده روز پس از انتشار ،در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌‎الاجراست مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

روزنامه رسمی کشور چه وظایفی را برعهده دارد؟

 1. اصل (۶۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود ...».
 2. ماده (۱) قانون مدنی ـ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادرکند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس‌از ابلاغ منتشر نماید. تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
 3. ماده (۳) قانون مدنی ـ انتشار قوانین باید در روزنـامه رسمی به‌عمل آید.
 4. ماده (۹) قانون مدنی ـ مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین‌دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.
 5. انتشار اعلان لازم جهت صدور حکم موت فرضی در مورد غایب مفقودالاثر برابر ماده (۱۰۲۳) قانون مدنی.
 6. انتشار مفاد دادخواست در صورتیکه خواهان نتواند نشانی خوانده را تعیین نماید برابر ماده (۷۳) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی.
 7. احضار متهم در صورتیکه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی در امر جزایی ابلاغ ممکن نشود مستنداً به‌ماده (۱۵۱) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
 8. انتشار مفاد وصیتنامه‌ای که به موجب قانون ،قابل ترتیب اثر است درصورت معلوم نبودن توافق و اختلاف ورثه نسبت به آن وفق بند (۸) آئین‌نامه ماده (۲۹۹) قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری.
 9. انجام کلیه سفارشات چاپی و مطبوعات قوه قضائیه, وزارت دادگستری و سازمانهای تابعه برابر ماده ۴ اساسنامه قانونی روزنامه رسمی.
 10. انتشار اعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد ۳۲۴ و ۳۲۷ قانون تجارت.
 11. انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۲۸
 12. انتشار خلاصه نامه شرکت وفق ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ وزارت دادگستری.
 13. انتشار خلاصه نامه شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت وفق‌ ماده۲۰ نظامنامه اجراء قانون ثبت‌ شرکتها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰
 14. انتشار مفاد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبت شده وفق تبصره ماده ۱۹ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب یکم تیر ماه ۱۳۱۰
 15. انتشاراساسنامه ومرامنامه گروهها پس‌ از صدور پروانه وفق ماده ۱۱ قانون‌ فعالیت احزاب وجمعیتها و ... مصوب 7/6/1310
 16. انتشار آگهی موضوع ثبت اختراع وفق ماده ۳۲ آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰
 17. انتشار مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 18. نشر آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور.
 19. نشر آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 20. انتشار مصوبات هیأت دولت.
 21. انتشار آئین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیأت دولت.
 22. انتشار آئین‌نامه‌های اجرایی مصوب ریاست قوه قضائیه.
 23. انتشار مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی.
 24. انتشار مصوبات شورایعالی اداری.
 25. انتشار مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران.

چرا برای ثبت روزنامه رسمی را انتخاب کنیم؟

 • ثبت آگهی تاسیس و تغییر در روزنامه رسمی در کمترین زمان
 • ثبت آگهی علامت تجاری در روزنامه رسمی
 • دریافت آگهی ثبت شده متقاضیان در کمترین زمان
 • ثبت آگهی تاسیس، تغییر، علامت تجاری با کمترین هزینه
 • ثبت آگهی برای گواهی انحصار وراثت، طلاق غیابی و کلیه امور حقوقی در روزنامه رسمی کشور

شما میتوانید برای ثبت آگهی خود در روزنامه رسمی با کارشناسان ثبتی  تماس بگیرید. برای تماس کافی است با شماره 02187132 داخلی 2 تماس بگیرید تا وقت مشاوره حضوری برای شما گذاشته شود.

چه الزامی برای ثبت آگهی در سایت روزنامه رسمی وجود دارد؟

تمامی آگهی های ثبتی باید در سایت روزنامه رسمی ثبت گردد، به استثناء آگهی نقل انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص و تعاونی.

در صورت ثبت نکردن آگهی در سایت روزنامه رسمی شما مجاز به ثبت صورتجلسات خود در سامانه ثبت شرکتها نخواهید بود و در سامانه با پیغام عدم ثبت آگهی در روزنامه مواجه میشوید.

مطابق با ماده ۳۹-۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام از موارد ثبت و صدور آگهی نمی باشد.

روزنامه های کثیر الانتشار به چند دسته تقسیم میشوند؟

با عنایت به اینکه لیست روزنامه های کثیرالانتشار آگهی های ثبتی استان تهران بشرح ذیل از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام گردیده است لذا مجامع و مدیران شرکتها موظفند که نسبت به انتخاب روزنامه های ذیل جهت انتشارات آگهی های ثبتی و دعوت مجامع و جلسات خود اقدام نمایند.

آرمان –  آسیا –  آفتاب یزد –  آفرینش –  ابتکار –  ابرار –  ابرار اقتصادی –  اسرار –  اطلاعات – اعتدال–  اعتماد –  افکار – اقتصاد پویا – امتیاز – امین – بازار کار – بانی فیلم –  بهار  - پیام آشنا – پیام زمان- تفاهم –  تهران امروز -  جمهوری اسلامی –  جوان –  جهان اقتصاد –  جهان صنعت – حزب اله –  حسبان–  حمایت – خورشید –  دنیای اقتصاد – راه مردم –  رسالت – روزان –  سیاست روز –  شاپرک –  شرق –  صاحب قلم –  صبح اقتصاد –  عصر آزادی –  عصر ایرانیان –  عصر اقتصاد – فرهیختگان –  فناوران اطلاعات –  قانون –  قدس – کائنات – کار و کارگر –  کارون –  کیهان – گسترش صنعت –  مردم سالاری –  ملت ما –  مناقصه و مزایده –  وطن امروز –  هدف –  هدف و اقتصاد –  هفت صبح –  همبستگی –  همشهری –  امید جوان – آسمان دوستی –  تولید – سایه تهران – سخن روز –  سرزمین پویا –  شما –  شهریور– رویش ملت –  حماسه –  منشور برادری –  هلال –  ندای میهن.

مراحل روزنامه رسمی توسط وکیل

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با کارشناسان امور ثبتی را دارید.(برای دریافت وقت و مشاوره با کارشناسان امور ثبتی میتوانید با شماره 87132-021 داخلی 2 تماس بگیرید.)
 2. پس از گرفتن وقت حضوری و یا تلفنی، جزئیات ثبت آگهی در روزنامه رسمی را برای کارشناس امور ثبتی شرح داده و در صورت لزوم انجام این امر را به کارشناسان بسپارید.
 3. در این مرحله کارشناس مراحل قانونی ثبت روزنامه رسمی را انجام خواهد داد.

مدارک لازم برای ثبت روزنامه رسمی توسط وکیل

 • شماره مکانیزه صادره شده توسط اداره ثبت
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟
Default