آرشیو قوانین و مقررات حقوقی و قضایی ترمینولوژی

واحد حق برداشت مخصوص

واحد حق برداشت مخصوص واحد محاسبه در معاملات صندوق بین‌المللی پول است که در تاریخ 18 تیرماه 1351 (2531) رسماً معادل 2425/82 ریال بوده است و در حال حاضر طبق ضوابط مصوب هیأت مدیره صندوق بین‌المللی پول نرخ روزانه آن معتبر می‌باشد. (تبصره ماده واحده قانون...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

واحد دولتی

واحد دولتی در این آیین‌نامه واحدی است که بیش از 50 درصد از سهام آن متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی باشد، واحد تحت مدیریت دولت واحدی است که مدیریت آن توسط دولت، شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های تحت مدیریت دولتی تعیین گردد. (ماده 48 آیین‌نامه اجرایی قانون شو...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هبه

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند تملیک‌کننده را واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند. (ماده 795 قانون مدنی)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

واحد صنفی

واحد صنفی به مجموعه‌ای از افراد اطلاق می‌گردد که شامل یک نوع کسب، پیشه، حرفه و تجارت معین باشند. (تبصره 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی فعالیت انجمن‌های اسلامی مصوب 10/7/1362 هیأت وزیران)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

ورشکسته به تقصیر

تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود: 1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است. 2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

وصیت تملیکی

وصیت تملیکی عبارت است از این‌که‌کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از این‌که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. (ماده 826 قانون مدنی)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هاشمه

عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد. (بند 6 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

ولگرد

کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود بر نمی‌آیند ولگرد محسوب می‌شوند. (ماده 273 قانون اصلاح مواد 10-11-12-173-273 قانون کیفر عمومی مصوب 4/5/1322)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی ارتش را به عهده دارد. (ماده 4 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هفته

از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰