ثبت برند برای کالاهای داخلی و خارجی چه فرایندی دارد؟

0 دیدگاه

برای ثیت برند (آرم و اسم ) چه باید کرد ؟ مثلا من وارد کننده کالائی ار خارج یا خریدار کالائی از بدون مارک و برند و اسم از کارخانه ای داخلی هستم . چگونه میتوانم برای کالای خود برند (آرم و اسم ) به ثبت برسانم؟

پاسخ سوال شما در صفحه ثبت علامت تجاری موجود می باشد