ثبت برند تهیه غذا به اسم ۲ نفر امکان پذیر است؟

0 دیدگاه

من در حال راه اندازی یک تهیه غذا می باشم و می خواستم ثبت برند داشته باشم ۱- آیا از نظر قانون ثبت برند به مشکل بر نمی خوره . ۲- ثبت برند چند روز زمان نیاز داره که به ثبت برسه . ۳- باید ثبت به نام یک نفر باشد یا می توان به نام دونفر باشد .

پاسخ سوالات شما در صفحه ثبت علامت تجاری موجود می باشد.