درخواست اعلام ورشگستگی مدیرعامل شرکت چگونه تنظیم میشود؟

267 نمایشورشكستگی

با عرض سلام لطفا بفرمایید اینجانب چک یک شرکت با مسولیت محدود را به مبلغ ۲۰۰میلیون تومان برگشت داده ام و دادگستری شرکت و مدیرعامل ان را متضامنا محکوم  به پرداخت ان کردحال این شرکت درخواست ورشکستگی داده و در مرحله اولیه درخواست ایشان رد شد ولی در مرحله تجدید نظر ورشکسته اعلام شد حال بفرمایید اینجانب می توانم بر علیه مدیرعامل اقدام کنم چون بصورت تضامنی محکوم شده اند

0

چون دادگاه برای هردو مسئولیت تضامنی قائل شده است بنابراین برای طلب خود می توانید به مدیرعامل مراجعه نموده اگر مدیرعامل متوقف از پرداخت دیون باشد اورا نیز ورشکسته کنید.

دکمه بازگشت به بالا