مرخصی زندانی با وثیقه و عدم حضور در وقت مقرر چقدر است؟

160 نمایشجرایم و مجازاتها
0 دیدگاه

باسلام. حدود چهار ماه و نیم پیش برای مرخصی یکی از آشنایان از زندان سند خانه را گرو گذاشتیم. که قرار بود فقط سه ماه مرخصی برود ولی پس از پایان سه ماه ایشان خود را معرفی ننمود و یک اخطار دریافت کردیم. و حالا بعد از چهار ماه ونیم یک نامه ای دریافت کردیم مبنی بر اینکه اگر ظرف مدت ده روز خود را معرفی نکند وثیقه ضبط میشود. آیا میتوان این مدت را تمدید نمود؟ و اگر وثیقه ضبط شود مابقی مبلغ وثیقه پس از کسر به صاحب سند برگردانده میشود یا توسط دولت ضبط میشود؟ با تشکر

برای اطلاع از این امر که تمدید این مدت ممکن است یا خیر به شعبه ای که پرونده در جریان است مراجعه نمایید علی ایحال مابقی مبلغ بعد از کسر هزینه مربوطه به شما مسترد می شود.