شکایت کیفری مبنی بر ممانعت از حق به دلیل تعویض شدن قفل به چه صورتی است؟

1.67K نمایشممانعت از حق
0 دیدگاه

شخصی با قراردادی مبنی بر شراکت مبلغ نوزده میلیون تومان را از دیگری گرفته و او را در موسسه کافی نت شریک می کندبر این مبنا که در تمام وسایل موسسه و سود و زیان ودر امد این موسسه با هم شریک باشند ومکانی که موسسه در ان واقع است هم اجاره ای می باشد. ایشان پس از گذشت شش ماه ازاین قرارداد و کار مشترک هر دو در مغازه فرداول شریکش را از مغازه بیرون کرده قفل مغازه را هم عوض می کند و اجازه ورود شریک را به مغازه و تصرف در اموال شراکتی رانمی دهد. به نطر شما استاد محترم عنوان مجرمانه شخصی که مبلغ نوزده میلیون را گرفته ودیگری را شریک کرده اما پس از مدتی شریک را ازتصرف در اموال شراکتی محروم می کند چیست؟ایا عنوان مجرمانه ای دارد؟یا فقط باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری کرد؟

0

عنوان مجرمانه این کار شریک ممانعت از حق می باشد وشما با استفاده از مدارک و دلایل خود می توانید شکایت کیفری مبنی بر ممانعت از حق نمایید.

دکمه بازگشت به بالا