عدم انعقاد قرارداد توسط شهرداری چه راه حلی دارد؟

298 نمایشبیمه مسئولیت جامع شهرداری

با سلام زمینی به ابع۲۰×۵ وا متعلق به شهرداری سهوا احداث کردم ( جابجا )طی مصوبه کمیسیون املاک شهرداری و شورا اسلامی شهر توانید فرمانداری طی کارشناسی ۵ نفره دادگستری به قیمت ۶۶میلیون به اینجانب دادند من مبلغ ۱۷ میلیون واریز کردم ودوچک به مبلغ ۲۵ م دادم حالا شهرداری از نوشتن قرارداد کوتاهی وادعا کارشناسی مجدد دارد مدرکی که بنده دارم کپی فیش که قید کردند جهت فروش ۱۰۰th زمین. آیا دوباره می تواند کارشناسی مجدد بکند.؟ آیا می تواند قرارداد ندهد؟ خواهش می کنم راهنمای کنید

0

با مراجعه به دادگاه دادخواست الزام به ایفاء تعهد تقدیم دادگاه نموده و با استناد به فش واریزی مبلغ ۱۷ میلیون تومانی و چک های صادره در وجه شهرداری می توانید اثبات نمایید که توافق شفاهی فی ما بین شما صورت کرفته است تصیم گیری در مورد این امر که نیاز به کارشناسی مجدد می باشد یا خیر با قاضی پرونده می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱