دادگاه محلی اقامتگاه متوفی کجاست؟

297 نمایشاقامت
0 دیدگاه

باسلام.فردی که ۳سال آخرسکونتش دریزدبوده(بعلت کهولت نزددخترش زندگی میکرده)ودر بیمارستانی در همان یزدفوت کرده وهمانجا هم دفن شده  است ،ولی اموالی دراستانی دیگریعنی رفسنجان دارد(دریزد مالی ندارد)آیا باید دادخواست انحصاروراثت توسط وراث به دادگاه یزد داده شودیارفسنجان؟با تشکر

0

طبق قانون دادگاه صالح به رسیدگی اخرین محلی است که متوفی در انجا اقامت داشته است یعنی دادگاه یزد صالح به رسیدگی می باشد و دادخواست انحصار وراثت توسط وراث باید به دادگاه یزد داده شود.

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان