طرح دعوای رفع مزاحمت در شورای حل اختلاف امکان پذیر است؟

130 نمایشممانعت از حق
0 دیدگاه

ببخشید آپارتمانی که در آن زندگی می کنیم ۶ واحدی و شمالی است و نور گیر واحد ما به صورتی است که بالای نورگیر واحد ما بالکن واحد بالایی است (به این صورت  ____ا—–  که خط پر رنگ پایین ____ مربوط به نورگیر واحد ماست و خط تیره بالایی —– مربوط به بالکن واحد بالایی ماست) که همسایه جدید در حرکتی عجیب بالکن منزلش را تخریب و به خانه اش اضافه کرده و دقیقا بر بالای نورگیر واحد ما به همان ابعاد بالکن فلزی جوش زده است که نور واحد ما کاملا گرفته نشده است اما اگر فردا روزی ساکن شوند و اسباب و وسایل قرار دهند حتما نور واحد ما گرفته خواهد شد و سوال من اینجاست که آیا کار این همسایه قانونی است؟ زیرا ما برج ۹ شکایتی تحت عنوان دادخواست و تقاضای رفع مزاحمت ارائه دادیم اما قاضی منع تعقیب صادر کرده است، و الآن ما باید چه نوع شکایتی یا اقدامی کنیم تا این مشکل حل شود و حکم تخریب بالکن فلزی را بگیریم؟  

دلایل شما برای ایجاد مزاحمت کافی نبوده است به همین دلیل قاضی قرار منع تعقیب صادر نموده ،با این حال این قرار اعتبار امر مختومه نمی باشد شما میتوانید با دلایل کافی مبنی بر مزاحمت مجددا در دادگاه حقوقی یا کیفری طرح دعوا نمایید.