افراز ملک در صورت وجود تمام مالکین ملک مشاعی به چه صورتی است؟

244 نمایشافراز و تفکیک

سلام…ببخشید سوالم یکم طولانیه ولی ازوکیلای زیادی پرسیدم ولی هیچکدوم نتونستن یه جواب درستی بده…البته این باردوم هست که این سوال ومیفرستم دفعه ی قبل جوابی ندادید امیدوارم این بار جواب بدین….سوالم اینه…پدرمن سال۸۵ یه زمین وبه صورت قولنامه و وکالت خرید که توش قطعه قید شده که براساس یه نقشه ای بود که شهرداری با چند نفر دیگه داشت بعد ازمدتی که پدرم خواست واسه پروانه اقدام کنه یه نفر دیگه ادعای مالکیت کرد وگفت این پلاک مشاع هست ومنم مالکم …پدرمن ازدست فروشنده زمین تو دادگاه کیفری شکایت فروش مال غیر کرد ولی بعد مشخص شد این پلاک با یه پلاک دیگه سال۵۹طبق دادنامه ۲۷۳افرازش باطل شده وبه صورت مشاع دراومده وسال۷۹طبق دادنامه۳۲۱شعبه چهارم قاضی همه ی مالکین وبراساس سند به مقدارمشخص به صورت مشاع مالک دونسته و نوشته تا وقتی همه ی مالکین جمع نشن قابلیت افرازنداره….تو همین وضعیت سال ۸۸فروشنده به ما سند مشاعی ازهمون پلاک زد پدرمنم ازچند تفر که تو اون پلاک اقدام به ساخت وساز کرده بودن اقدام به خلع ید مشاعی کرد که شعبه ۱۴رای به خلع ید مشاعی دادکه بعدازاعتراض توسط شعبه ۲تجدید نظر تایید شد…بعد ازیه مدت اونا درخواست اعاده دادرسی دادن با یه دادنامه که سال ۸۵ صادرشده بود تواین دادنامه که الزام به تنظیم سند بود خوانده های ما شکایت روفرعی مشخصی ازاون پلاک کرده بودن ودادگاه رای به الزام سند ازفرعی داده بود ولی تو اخر دادنامه نوشته بود براساس استعلام ازثبت افراز باطل وپلاکها باهم تجمیع شدن..هرچند اسنادی که توسط ثبت اسناد صادرشده بود مثل سند ما ازپلاک اصلی بود ولی قاضی تجدید نظر میگفت چون تو دادنامه ازفرعی حرف زده شده رای لازم الاتباع هست وقابلیت اثباتی داره هرچند رای اشتباه صادر شده باشه..بنابراین ما به رای سال۸۵به عنوان معترض طاری واردشدیم …این اعتراض درحال بررسی بود که واسه شکایت ما ازفروشنده زمینمون تودادگاه کیفری رای صادر شد و اون وبه رد مال به پول قید شده تو قولنامه محکوم کرد البته تو این رای نوشته شده بود با توجه به اینکه مالکیت اقای زند تو پلا ک ثابت شده ولی حق نداشته که تو قولنامه قطعه قید کنه وتوافقی با مالکین دیگه جهت فروش مفروز نداشته …ما به اقای زند چون به ما سند مشاعی زده بود تومحضر رضایت دادیم…ولی وکیلایه طرف مقابل این رای وتو دادگاه ارائه دادن و قاضی هم با رد اعتراض طاری ما نوشت با عنایت به اینکه اقای زند تو دادنامه کیفری محکوم شده دیگه اعتراض ما قابل رسیدگی نیست و سن ما خالی از وجه هست…درصورتی که تو اون رای هم نگفته اقای زند مالک نیس بلکه به خاطر فروش مفروز محکوم شده و ماهم تومحضر بعدازصدور رای رضایت دادیم و هنوزم سند به نام پدرمن عست و اون مالک هست ومن معنی سند خالی از وجه ونمیفهمم…خواهش میکنم راهنماییم کنیدو جواب سوالمو اینبار بدین..ایاراهی واسه فرجام خواهی هست …پس تکلیف سندمشاع ماچیه…ایا میتونیم بایه اقرارنامه ازمالک درستش کنیم…

0

پاسخ به سوال شما نیاز به مطالعه پرونده و بررسی دقیق اسناد و مدارک شما توسط وکیل مربوطه را دارد بنابراین بهتر است در این زمینه  یک وکیل داگستری مشاوره نمایید.

دکمه بازگشت به بالا