نماینده صغیر در هیئت مدیره باید شخص حقیقی باشد؟

167 نمایشهیئت مدیره

با سلام پیرو سوال قبلی اینجانب چیزی که واضح است ورود به هیئت مدیره نیاز به اهلیت دارد و سوال همینجاست چون صغیر خودش این امکان را ندارد آیا میتواند نماینده اش که رشید و بالغ است عضو هیئت مدیره بشود؟ به عبارتی برای عضویت در هیئت مدیره شخصی حقیقی (درقالب نماینده یا قیم یا ولی) از جانب صغیر وارد هیئت مدیره شود. آیا میشود؟

0

خیر نمیشود چون یکی از شرایط مدیریت در هیئت مدیره اهلیت اعضا می باشد لذا صغیر نمیتواند جزء اعضا هیئت مدیره شود .

دکمه بازگشت به بالا