شرکت سهامی خاص چه ارتباطی با فروش ملک مشاعی دارد؟

330 نمایششرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص با ۵۰ سال سابقه تولید گاز که حدود یک سال از توقف تولید میگذرد. سهامداران اعضای دو خانواده و از دوستان قدیمی هستند. سوال من این است که اگر زمین کارگاه شرکت که جزیی از سرمایه شرکت نیست طبق اساسنامه شرکت به شخص ثالث فروخته شود آیا مبلغ دریافتی باید به حساب شرکت واریز شود یا نه؟ و آیا این پول باید بین سهامداران بسته به میزان سهم تقسیم شود یا هییت مدیره هر طور که صلاح دانست میتواند عمل کند ؟ در ضمن هیچ شاکی خصوصی بین سهامداران نخواهد بود.

0

اگر زمین به نام شرکت نباشد و جزء مایملک شرکت نباشد نباید پول آن به حساب شرکت واریز شود.گفته ی شما کمی مبهم می باشد اگر ملک به نام شرکت نمی باشد پس لزومی ندارد پول آن به سهامداران داده شود و متعلق به صاحبش خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا